logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for klarlegging:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norklarlegging
enggeneral [?]: clarification
spageneral [?]: aclaraciones
swegeneral [?]: förtydligande
Example:
 1. Denne innebærer blant annet klarlegging av hva ungdom er opptatt av, og hvordan partiets posisjon blant yngre velgere kan styrkes.
 2. Fra N.A.F.s side ser vi det som en meget viktig oppgave å komme frem til tilfredsstillende løsninger både hva angår klarlegging av årsaksforhold og tiltak for å forebygge arbeidsskader.
 3. Hensynet til rettssikkerheten burde i dette tilfelle heller tilsi et nært samarbeide mellom politiet og kommisjonen, med sikte på en bedre klarlegging av hendelsesforløpet.
 4. Men det er ikke noe svar uten at man samtidig får en klarlegging av hvilke grupperinger det kan være tale om.
 5. Nå finnes det hverken planmessig utbygging av slike sentraler eller klarlegging av hvilke oppgaver de skal ha.
 6. Sigfred Torps oppfattelse av mitt innlegg Semantisk vri som turnøvelse rettferdiggjør kort klarlegging.
 7. Særlig vi som har vært positivt innstilt til dette demokratiseringsarbeidet, spredningen av innflytelse, retten til å ha et ord med om forholdene på egen arbeidsplass, har grunn til å efterlyse en grundigere klarlegging og vurdering her.
 8. BKTs oppgave er å være en eventuell første kontakt i en vanskelig situasjon, og prøve å hjelpe til med klarlegging av problemområdet.
 9. Den første Jahreprisen ble utdelt i 1960 til professor Anders Følling for hans oppdagelse, beskrivelse og klarlegging av en arvelig stoffskiftesykdom som bærer hans navn.
 10. Diskusjonen om radio og TVsendinger fra Treholtsaken gjør det aktuelt å få en nærmere klarlegging av hele spørsmålet om bruk av etermedier i rettssalen.
 11. Efter dommerens klarlegging 29. mars er det tydelig at han finner det helt absurd at varetektspraksis kan legges om på initiativ fra dommerne.
 12. En klarlegging av dette ville blant annet måtte innebære at den vitneførsel retten nå skal ta stilling til om skal skje for lukkede dører, faktisk var gjennomført.
 13. Justisdepartementet har vedtatt å foreta en klarlegging og vurdering av forholdet mellom massemedia og domstolene.
 14. Klarlegging og diskusjon trengs om hvor Norge står i forhold til Europa.
 15. Kommer Wilbergutvalget til å bidra til en troverdig klarlegging av det politiske og administrative ansvar, eller vil kommunens toppledelse nok engang få innvilget ansvarsfrihet ?
 16. Sivilombud Audvar Os har bedt Sosialdepartementet om en klarlegging av reglene for boligtildeling til turnuskandidater, efter at en lege har nektet å betale husleie for bolig han ikke bruker.
 17. Stormen i massemedia i forrige uke omkring kommunestyrerepresentant Hjalmar Aass trenger en klarlegging.
 18. Uansett om man er fornøyd med handelsavtalen som tilknytningsform eller har videre perspektiver på lengre sikt, må det være naturlig og givende at vi nå får en klarlegging av og diskusjon om hvor Norge står i forhold til Europa, både der vi har fordelene ved den nåværende ordningen og der vi kan se problemer med å bygge på randstatsplasseringen som vår langsiktige politikk.
Similar words:
norklarering
norklarlegge
norklarleggende
norklaging
norklaring
norklorering
sweklorering
Your last searches:
 1. klarleggingLast searches

# NAL Term
1 Flag fornuft
2 Flag kort extrameddelande
3 Flag beskära
4 Flag operere
5 Flag strids-
6 Flag likhet
7 Flag codfish
8 Flag deadly
9 Flag hickory
10 Flag speech
11 Flag may be
12 Flag phosphorescence
13 Flag pamflettist
14 Flag veto
15 Flag eie rom
16 Flag buntning
17 Flag verde
18 Flag coverage

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
röja 677 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1786 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6788 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1635 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2243 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5171 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5979 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6428 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5426 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5950 0 2018-11-26 10:44:30

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1828 - seconds.

mobiltelefon