logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for klimatisk:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norklimatisk
engmeteorologi [a]: climatic
spameteorologi [a]: climático
swemeteorologi [a]: klimatisk
Example:
 1. For meg som forretningsmann er Hawaii et virkelig paradis, der man lett kombinerer et effektivt amerikansk system med et enestående klimatisk miljø.
 2. Det er blitt sagt at selvom amerikanerne skulle greie å ødelegge 95 prosent av fiendens atomvåpen i en krigssituasjon, ville likevel de gjenværende fem prosent av motpartens atomvåpenarsenaler være nok til å bringe død over halvparten av USAs storbybefolkning og i verste fall utløse en klimatisk katastrofe.
 3. Det er et faktum at SovjetUnionen klimatisk sett er lite velegnet til landbruk.
 4. Dette er imidlertid langt over Sverige og ikke minst Finland, som vi klimatisk sett burde kunne sammenlignes temmelig godt med.
 5. I forhold til andre land som har tatt jordvernspørsmålet betydelig mer alvorlig enn her, for eksempel det klimatisk godt sammenlignbare Canada, har vi mye å lære.
 6. Ifølge Kahrs vil en sentralterminal på Nyland vest / Tjuvholmen berike Oslos sentrale havnemiljø og den klimatisk lune Pipervika kan reserveres til aktiviteter som de som er lansert i Byen og Fjordenkonkurransen.
 7. Klimatisk stiller Mexico godt.
 8. Man frykter nå en varig klimatisk endring i områdene.
 9. Som oljeselskapet ARCOs gjester i Alaska har komiteen dessuten fått et verdifullt innblikk i de særegne samferdselsproblemer denne stat, som klimatisk og på alle andre områder er svært så forskjellig fra resten av USA har.
 10. Skatte og avgiftsreglene i våre nordligste landsdeler bør vurderes slik at vi kan finne ut hvilke kompensasjoner befolkningen i Finnmark mener de bør ha for å leve i en landsdel som klimatisk og næringsmessig er mer ugunstig enn forholdene lenger syd i landet.
 11. Bjarni Sigurdsson var klimatisk på hjemmebane i vårkulden på Kongsvinger.
 12. Ett mål må være å redusere matproduksjonens sårbarhet for klimatisk skiftende forhold, sa Carter, men la samtidig sterk vekt på at de regjeringene som forhandler med Verdensbanken om bidrag fra fondet, ikke blir utsatt for diktat.
 13. Forskerne fra Norsk Institutt for Skogforskning har undersøkt skadene på bl.a. endel grantrær og antyder at klimatisk stress kan være årsaken.
 14. I visse tekstilindustrisamfunn består nesten hele arbeidsstokken av kvinner, mens nesten utelukkende menn arbeider i de svært klimatisk utsatte områdene i nord og i Sibir.
 15. Klimatisk er vi ikke verre stilt enn andre land i NordEuropa.
 16. Klimatisk utfyller Hurum og Fornebu hverandre, det motsatte gjelder Gardermoen / Fornebu.
 17. Norske pinnsvin lever ofte på kanten av hva de kan tåle klimatisk.
Results found in Swedish dictionary
sweklimatisk
engmeteorologi [a]: climatic
normeteorologi [a]: klimatisk
spameteorologi [a]: climático
Similar words:
norklematis
sweklematis
norklimaks
norklinisk
sweklimat
sweklinisk
norklimatisere
Your last searches:
 1. klimatiskLast searches

# NAL Term
1 Flag oppskrudd
2 Flag ostadig
3 Flag påstruken
4 Flag dubbeltydighet
5 Flag fremherskende
6 Flag snowplow
7 Flag blyertspenna
8 Flag ekvation
9 Flag tistel
10 Flag disk
11 Flag demasiado pesado
12 Flag sak
13 Flag rysande
14 Flag rikle
15 Flag rygg
16 Flag smuggla
17 Flag jargong
18 Flag dør

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 607 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 3333 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 784 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1453 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4322 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5206 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5496 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4600 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5186 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 9210 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1511 - seconds.

mobiltelefon