logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for kloakkvann:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norkloakkvann
enggeneral [?]: Sewage
spageneral [?]: Aguas residuales
swegeneral [?]: Avlopp
Example:
  1. Disse finnes i både kunst og naturgjødsel, og selvfølgelig i kloakkvann, opplyser Skudal.
  2. Forskere har nå klart å styre næringskjeden fra kloakkvann til grønnalger, og fra alger til krepsdyr som er livretten til tradisjonell oppdrettsfisk.
  3. Hva med en lekkasje og den pene, nye radiatoren blir fylt med tynt kloakkvann ?
  4. I denne forbindelse viste han ved sin fordomsfrie nytenkning at kloakkvann kan renses effektivt ved elektrolyse efter tilblanding av sjøvann.
  5. Det revolusjonerende og helt nye er at man vil utnytte varmt kloakkvann i rør til å varme opp hele banen.
  6. Regnbueørretens evne til å overleve i kloakkvann er blant de spørsmål vi gjerne skal ha svar på, dessuten skal vi teste forskjellige vannkvaliteter.
Similar words:
norkloakkere
norkloakk
norkloakkrør
norklokkeklang
norklagesang
sweklacka
sweklokare
Your last searches:
  1. kloakkvannLast searches

# NAL Term
1 Flag marital
2 Flag mantenerse fijo
3 Flag langs med
4 Flag lividez
5 Flag förutsatt att
6 Flag böneskrift
7 Flag laminadora
8 Flag vokse ut
9 Flag komma hem
10 Flag stöka ned
11 Flag inte mycket
12 Flag insubordinationsbrott
13 Flag immigrasjonsstopp
14 Flag vika av
15 Flag Muhammedan
16 Flag holograma
17 Flag kjekken
18 Flag snatteri

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
erectile enhancement pills 9 0 2020-11-24 05:51:55
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 454 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 3294 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4101 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 4278 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 3499 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 4077 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 6785 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 4065 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 4749 1 2019-01-22 15:25:43

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1858 - seconds.

mobiltelefon