logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for klossete:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norklossete
enggeneral [?]: clumsy
spageneral [?]: torpe
swegeneral [?]: klumpiga
Synonyms:dilettantaktig, dilettantisk, famlende, hjelpeløs, keitet(e), kluntet(e), klønete, slepphendt, tankeløs, ubehendig, ubehjelpelig, udyktig, uelegant, uerfaren, uforsiktig, ukyndig, upraktisk, uvøren
Example:
 1. Husbandry henfaller til det polemiske av og til, og den dramatiske konstruksjon kan virke søkt og klossete, men forfatterens intensitet er smittsom, og stykket er overbevisende av den grunn.
 2. Prospects, der Madness utvikler sin liksom klossete men desto mer virkningsfulle poesi.
 3. Jeg hadde ventet å få en slags unnskyldning fra styret for den klossete behandlingen denne saken har fått, men jeg har ikke fått signaler om noe slikt.
 4. Når en dommer skal snakke med barna, har han lett for å være klossete.
 5. Ærlig talt, jeg liker ikke 50tallet og den tidens stil, det var en kjedelig og klossete tid.
 6. DEN klossete håndtering av Kiesslingsaken har vakt betydelig uro i militære kretser, først og fremst blant de høyere offiserer.
 7. De har lagt om trafikken her så klossete.
 8. Den er infantil, klossete, primitiv.
 9. Det er bare et spørsmål om tid hvor lenge de svære, klossete LPplatene kommer til holde stand.
 10. Enhver tilhenger av konsis sprogføring vil kunne si seg enig i Fredrik Normans påvisning av NRKmedarbeideres klossete og villende bruk av eieformen.
 11. Han kaller dem klossete og mener at de har så mye annet å velge i.
 12. Helserådet har imidlertid godkjent den måten jeg kvitter meg med søppelet på, sier Per Moen, som mener hele saken lukter av klossete byråkrati.
 13. Intet ville vært naturligere enn at Daphne Manners kom syklende nedover i mylderet, klossete og nærsynt, mens Hari Kumar betraktet henne med et ømt blikk, skjult bak en oksekjerre.
 14. Jeg kan tenke meg å invitere de to statsrådene på en enkel lunch om det ansees nødvendig for å forklare hvor meningsløst klossete dette virker på oss på grasrotplanet.
 15. Mange av dem har også dårlig utviklet motorikk, og vil derfor virke usedvanlig klossete for alderen, de velter ting, river ned, søler seg til mere enn sine jevnaldrende i lek og ved måltider.
 16. Men det er en eventyrlig påstand at den klossete omskrivning av tradisjonell genetivsform er blitt almindelig akseptert av vårt folk.
 17. Men hennes søkende, tilsynelatende klossete, men sterke ekspresjonistiske form i strek og raffinertnaiv farve fra tidligere utstillinger er nesten borte.
 18. Ofte er de bare litt klossete.
 19. Politikamrene på Sørlandet er fortsatt på utkikk efter de klossete innbruddstyvene som i forrige uke gikk til aksjon mot en gullsmedforretning i Lillesand og forsvant med en samling verdiløst juggel.
 20. President Francois Mitterrands vellykkede besøk i Storbritannia kan bli overskygget av en sikkerhetsvakts klossete opptreden.
 21. Randal mente at Hagens valg av tidspunkt for å fremsette slike tanker var nesten genialt klossete, med tanke på den følsomme og intense forhandlingssituasjon man nå er midt inne i.
 22. Sandinistene gjorde seg til uvenner med mange av indianerne på grunn av klossete opptreden og enkelte overgrep som ikke blir glemt.
 23. Ta en titt på adjektivene hans : infantil, klossete, primitiv.
 24. Til det sier den tidligere justisministeren at en eventuell avlytting av disse i såfall er foretatt på en så klossete måte at de ikke stemmer med de metoder overvåkningspolitiet ville ha brukt.
 25. Vestlige diplomater tror at det positive amerikanske svaret kom uventet på russerne, og at deres klossete håndtering av saken har gitt Reagan en lettkjøpt propagandagevinst.
 26. Det er fordi jeg er så klossete.
 27. Kanskje mistet det nålene på overfarten fra Norge til Storbritannia, eller kanskje ble treet offer for klossete havnearbeidere, funderer han.
 28. Bygningsrådets formann derimot er ikke særlig fornøyd og kritiserer Riksantikvaren for klossete behandling av glasshusprosjektet.
 29. De fleste er enige om at saken er behandlet uheldig av Staten og at Riksantikvarens behandling har vært klossete.
 30. Dette skyldes dels den dyktighet Peres har vist de siste par ukene, men vel så mye Likuds klossete opptreden, mener politiske observatører i Jerusalem.
Similar words:
norklosset
norklissete
norklossethet
norklumsete
norklosett
sweklosett
norklisse
Your last searches:
 1. klosseteLast searches

# NAL Term
1 Flag missbildad
2 Flag genre
3 Flag time
4 Flag narkose
5 Flag division
6 Flag kola
7 Flag mangekamp
8 Flag lovgivning
9 Flag kvele
10 Flag tonelada
11 Flag hexameter
12 Flag pedagogy
13 Flag myndling
14 Flag comprehensive
15 Flag ja
16 Flag stemple
17 Flag cowslip
18 Flag yxa

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 1321 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 1561 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 1819 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 1547 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 2166 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 3544 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 2211 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 2536 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 5008 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 4913 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.2398 - seconds.

mobiltelefon