logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for kneble:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norkneble
enggeneral [v]: gag
spageneral [v]: amordazar
swegeneral [v]: sätta munkavle på
Anagrams:blekne, knebel
Example:
 1. Tror De at Arbeiderpartiets iver efter å inngå forlik på en rekke felter kan bunne i et ønske om å kneble denne venstrefløyen ?
 2. Bortsett fra at man ikke er i stand til å forklare hva som er endret annet enn partiets egen holdning, burde denne mangel på logikk i seg selv være et signal om forsøkene på å diskreditere og uskadeliggjøre utenrikspolitiske synspunkter, og kneble en allerede fattig utenrikspolitisk debatt.
 3. De må nå forstå at de kan ikke kneble elevene og hindre at deres meninger kommer til uttrykk.
 4. Dermed slapp vi å kneble vår minste høyst pludrende / skrålende.
 5. Dette betyr ikke at jeg ønsker å kneble pressen, å skjule hva vi driver på med.
 6. For vel fire år siden, i februar 1980, besluttet de sovjetiske makthavere å kneble Sakharov ved å forvise ham fra Moskva.
 7. Gladstone hevdet at staten gjennom denne skatt hadde fått et fryktelig våpen i hende til å kneble landets innbyggere.
 8. Han sørget for å kneble sine ofre før han mishandlet dem.
 9. I SovjetUnionen og Jugoslavia påviser Amnesty bruk av kamuflert vitenskap for å kneble politisk opposisjon.
 10. Med sine betydelige engasjementer i DNO mener de å ha kommet i posisjoner der de aktivt kan være med å bestemme hva DNO skal foreta seg - dog uten å kneble småaksjonærene.
 11. Men i et demokratisk samfunn må vi ikke kneble friheten til å mene det motsatte, sier Bodil Bø Oftestad som er daglig leder for bevegelsen.
 12. Rundt 30 medarbeidere i La Prensa lot seg kneble og tok oppstilling utenfor regjeringens censurkontor i utkanten av hovedstaden Managua.
 13. Russlands menneskerøyst kan ingen tyrann kneble og kvele, Tsaren kunne det ikkje, Partisjefen like lite.
 14. Selv har han under rettsforhandlingene fortalt at grunnen til hans stadige opphold i isolatavdelinger nettopp var fordi at fengselsvesenet forsøkte å kneble hans kriminalpolitiske engasjement, og hans forsøk på å etablere tillitsmannsordninger på de forskjellige anstalter.
 15. Toriseira fikk alt servert i sølvdivisjonsfinalen og hadde få problemer med å kneble en tapper Gaute.
 16. Tross et løp utenfor ledende Famous Town, var han sterk nok til å kneble denne og i tillegg holde unna for sterkt spurtende Madame Cherie.
 17. Vi skal slett ikke kneble den mannlige stemmen i NRK, bare dempe ham litt ned, smiler Mette Janson og Anne Torjusson Diesen.
 18. Den islamske lære forvrenges og brukes til å kneble den frie tanke.
 19. Den norske forsvarsledelsen forsøker å kneble organisasjonen Folkereisning Mot Krig, og avisen Ikkevold.
 20. Byretten kunne ikke høre de tiltalte med at deres handlemåte måtte ansees som rettmessig, og at vårt demokrati ikke er tjent med forsøk på å kneble en liten, men aktiv forsvarspolitisk opposisjon.
 21. De har selv skapt opposisjon ved å kneble ytringsfriheten.
 22. Delvis tilskyndet av Solidaritets aktivitet, som det også lyktes å kneble efterhvert, vedtok Sovjetledelsen i 1983 loven om arbeidskollektiver.
 23. Dessuten er det bra for oss at de forsøker å kneble bevegelsen mot atomvåpen siden den trolig har støtte fra et overveldende flertall i befolkningen.
 24. Det kan også være mulig at Forsvaret har vært noe mer forbeholdne overfor Ikkevolds medarbeidere enn andre, men retten var ikke enig i at dette, og den foreliggende sak, har vært et forsøk på å kneble den forsvarspolitiske opposisjon.
 25. Disse sakene viser hvordan Thatchers regjering bruker paragraf 2, som ble skapt for å beskytte rikets sikkerhet, til å kneble embedsmenn og beskytte ministre mot Parlamentets innsyn.
 26. En kollega følger hakk i hæl for å kneble ilden.
 27. Jeg er ikke tilhenger av å kneble forskernes frihet.
 28. Kneble dem og kverke dem og få dem til å forsvinne.
 29. LOledelsen ble nærmest beskyldt for å benytte østeuropeiske metoder mot aksjonen i forsøk på å kneble debatten.
 30. Med brutal vold eller med mer sofistikerte midler forsøker makthaverne i stadig flere land å kneble og styre massemediene.
Similar words:
norkneble
norkneblet
engknee
engkneel
engknell
norknalle
norknebel
Your last searches:
 1. kneble


Kneble was recognized as a Norwegian verb

Infinitive: (Å) kneble
Gerundio: kneblende
Past participle: kneblet
Indikative
1. Present
 • jeg
  knebler
 • du
  knebler
 • han
  knebler
 • vi
  knebler
 • dere
  knebler
 • de
  knebler
8. Perfect
 • jeg
  har kneblet
 • du
  har kneblet
 • han
  har kneblet
 • vi
  har kneblet
 • dere
  har kneblet
 • de
  har kneblet
2. Imperfect
 • jeg
  kneblet
 • du
  kneblet
 • han
  kneblet
 • vi
  kneblet
 • dere
  kneblet
 • de
  kneblet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hadde kneblet
 • du
  hadde kneblet
 • han
  hadde kneblet
 • vi
  hadde kneblet
 • dere
  hadde kneblet
 • de
  hadde kneblet
4a. Future
 • jeg
  vil/skal kneble
 • du
  vil/skal kneble
 • han
  vil/skal kneble
 • vi
  vil/skal kneble
 • dere
  vil/skal kneble
 • de
  vil/skal kneble
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  vil/skal ha kneblet
 • du
  vil/skal ha kneblet
 • han
  vil/skal ha kneblet
 • vi
  vil/skal ha kneblet
 • dere
  vil/skal ha kneblet
 • de
  vil/skal ha kneblet
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  ville/skulle kneble
 • du
  ville/skulle kneble
 • han
  ville/skulle kneble
 • vi
  ville/skulle kneble
 • dere
  ville/skulle kneble
 • de
  ville/skulle kneble
12. Conditional perfect
 • jeg
  ville/skulle ha kneblet
 • du
  ville/skulle ha kneblet
 • han
  ville/skulle ha kneblet
 • vi
  ville/skulle ha kneblet
 • dere
  ville/skulle ha kneblet
 • de
  ville/skulle ha kneblet
Imperative
Affirmative
 • du
  knebl!
 • vi
  La oss kneble!
 • dere
  knebl!
Negative
 • du
  ikke knebl! (knebl ikke)!
 • dere
  ikke knebl! (knebl ikke)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag landning
2 Flag bländad
3 Flag vara besvärlig för
4 Flag attend church service
5 Flag förresten
6 Flag cleverness
7 Flag broncamente
8 Flag förarga
9 Flag childlike
10 Flag revy
11 Flag ej flyttbar
12 Flag skiftning
13 Flag recension
14 Flag fortbestå
15 Flag deltids-
16 Flag vituperio
17 Flag shoppingrunda
18 Flag asco

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
röja 677 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1786 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6787 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1635 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2243 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5171 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5979 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6428 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5426 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5949 0 2018-11-26 10:44:30

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1805 - seconds.

mobiltelefon