logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for knytte:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norknytte
engknyttneve [v]: clench
tau [v]: tie, knot
spaknyttneve [v]: apretar
tau [v]: atar, anudar
sweknyttneve [v]: knyta
Synonyms:anbringe, binde, bolte, fastspenne, feste, fiksere, forankre, gjøre fast, hefte, koble, kople, montere, nagle, sammenføye, spikre, tjore
Derived terms:anknyttet, knytte hymens lenker, knytte sammen, knytte til, knytte opp, knyttes, tilknytte, knyttet, tilknyttet
Example:
 1. Ettersom tvilen synes å knytte seg til avtalerettslige spørsmål og bekymringen gjelder vårt innfløkte skattesystem, er De vel imidlertid kommet i skade for å gå over Akerselven med mineralvann.
 2. Scandinavian Link er, såvidt Aftenposten forstår, ett ledd i en omfattende plan som tar sikte på å knytte Europas ytterområder nærmere til SentralEuropa.
 3. Vi bør stelle oss slik at Nicaraguas myndigheter forstår at det er i deres beste interesse å knytte sin skjebne til den demokratiske, den frie del av verden, og ikke den totalitære.
 4. Arbeidslivserfaring som valgfag i 8. og 9. skoletrinn har i så henseende bidratt til å knytte undervisningen nærmere det praktiske liv, samtidig som det har gjort læringen mer meningsfylt for elevene, forteller Kvissel.
 5. Avgjørelsen går mest ut over HVungdommen, og jeg tror det er en god investering for Forsvaret å la dem møte andre lands soldater og knytte kontakt utover landegrensene.
 6. Bilorganisasjonenes forslag om å knytte en egen norsk oljepris på det innenlandske markedet til den dollarkurs Regjeringen legger til grunn i Nasjonalbudsjettet, vil bare innebære en kortvarig forsinkelse av bensinprisøkninger i tider med økende dollarkurs.
 7. De 800 000 nordmenn som utvandret fra Norge i årene rundt 1900, har selvsagt bidratt til å knytte sterke bånd mellom Norge og Amerika.
 8. Den omstridte gangbro vil knytte Ullernområdene sammen, gi sikker gangkrysning av Kolsåsbanen, og det vil oppnås hensiktsmessige kontakter med Kolsåsbanens stasjoner.
 9. Det sies om oss menn at vi har vanskeligheter med å knytte vennskap ?
 10. Dette skyldes ikke minst hans evne til å knytte geologien til økonomiske og kulturelle forhold, sa hun.
 11. Dette skyldes ikke minst hans evne til å knytte geologien til økonomiske og kulturelle forhold,sa hun.
 12. Efterhvert som teledatatjenesten kommer i gang og bærbare dataterminaler med monitorer blir mer anvendelige, kan man tenke seg en situasjon der for eksempel lastebilsjåfører kan knytte seg til databasen via det nordiske mobiltelefonsystemet NMT.
 13. Hvis avisene godtar støtte, kan ikke jeg se det som betenkelig at skatteyderne vil knytte betingelser til pengene som gis.
 14. I Norge snakkes det mye om samene, men alltid bare om samene innenfor landets grenser ; vi kan få mye mer innsikt og forståelse ved å knytte trådene til andre minoritetsgrupper i NordØstEuropa, sier forskeren dr. Maria Tatar, Uralaltaisk institutt, Universitetet i Oslo.
 15. I utgangspunktet er det derfor ikke adgang til å knytte vurderingen til mange saker under ett, mener departementet.
 16. Ideen er et svar på en oppfordring fra Arbeidsdirektoratet om å knytte såkalte utegrupper til de vernede bedrifter, sier disponent Per Woie, Agderprodukter, til Aftenposten.
 17. Inntil 1986 skiller Mjøsa mer enn den samler, men ferdigstillelsen av broen i 1986 vil knytte distriktene rundt Gjøvik, Lillehammer og Hamar nærmere hverandre.
 18. Jeg utarbeider boreprogrammene og har ansvaret for å knytte til oss alle nødvendige underleverandører og konsulenter.
 19. Man må forvente at andre stater stadig vil knytte stor interesse til norsk olje og gasseksport, og at ikke alle vil godta at dette primært er kommersielle anliggender, heter det i rapporten.
 20. Moskva - Minsk for å få vårt krav gjort kjent i øst, og knytte kontakter med sovjetiske fredsgrupperinger. og det skjedde faktisk !
 21. Så vidt jeg har bragt i erfaring, er det i et rundskriv til pasienter som utskrives fra Ullevål, at det gjøres oppmerksom på ordningen med å knytte seg til et sikkerhets / alarmsystem, sier Turid Solås.
 22. Ved å gi Kåre Hillesland medhold har arbeidsretten i Stavanger gitt prinsipiell aksept for å knytte kvinnenes rett til arbeide til hennes personlige, familiære forhold, sier Borgen.
 23. Vi har klart å knytte til oss de beste kundene.
 24. Vi ville gjerne knytte forbindelsen tilbake til de aller første nordmenn i Amerika.
 25. Vi ønsker å knytte forbindelsen til vår opprinnelse som var ved Akerselven, sa styreformann Knut Martinsen da han på en pressekonferanse igår begrunnet hvorfor bedriften har valgt å støtte arbeidet med å gjøre Akerselven lakseførende.
 26. Våre plassoppsigelser vil knytte seg til bedrifter i MVL og N.A.F. hvor verkstedoverenskomsten gjelder pr. dato.
 27. Washington, for å levere vårt krav til den amerikanske regjering, og knytte kontakter med amerikanske fredsgrupperinger - og det skjedde faktisk !
 28. Altså er det usikkerhet om hvor mange som vil knytte seg til anlegget.
 29. Ambassaden tilbakeviser kategorisk forsøk fra en rekke politikere på å knytte denne saken på kunstig måte til perspektiver for utviklingen av forbindelser mellom Norge og SovjetUnionen.
 30. Arbeiderpartiets Erik Dalheim fremholdt at vanskelighetene for verftsbransjen fortsatt vil knytte seg til i hvilken grad norske verft har konkurransebetingelser på linje med de betingelser som er til stede i de land vi konkurrerer med.
Similar words:
norknyttes
norknyttet
sweknyte
sweknytt
engknitter
engknotty
norknatte
Your last searches:
 1. knytte


Knytte was recognized as a Norwegian verb

Infinitive: (Å) knytte
Gerundio: knyttende
Past participle: knyttet
Indikative
1. Present
 • jeg
  knytter
 • du
  knytter
 • han
  knytter
 • vi
  knytter
 • dere
  knytter
 • de
  knytter
8. Perfect
 • jeg
  har knyttet
 • du
  har knyttet
 • han
  har knyttet
 • vi
  har knyttet
 • dere
  har knyttet
 • de
  har knyttet
2. Imperfect
 • jeg
  knyttet
 • du
  knyttet
 • han
  knyttet
 • vi
  knyttet
 • dere
  knyttet
 • de
  knyttet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hadde knyttet
 • du
  hadde knyttet
 • han
  hadde knyttet
 • vi
  hadde knyttet
 • dere
  hadde knyttet
 • de
  hadde knyttet
4a. Future
 • jeg
  vil/skal knytte
 • du
  vil/skal knytte
 • han
  vil/skal knytte
 • vi
  vil/skal knytte
 • dere
  vil/skal knytte
 • de
  vil/skal knytte
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  vil/skal ha knyttet
 • du
  vil/skal ha knyttet
 • han
  vil/skal ha knyttet
 • vi
  vil/skal ha knyttet
 • dere
  vil/skal ha knyttet
 • de
  vil/skal ha knyttet
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  ville/skulle knytte
 • du
  ville/skulle knytte
 • han
  ville/skulle knytte
 • vi
  ville/skulle knytte
 • dere
  ville/skulle knytte
 • de
  ville/skulle knytte
12. Conditional perfect
 • jeg
  ville/skulle ha knyttet
 • du
  ville/skulle ha knyttet
 • han
  ville/skulle ha knyttet
 • vi
  ville/skulle ha knyttet
 • dere
  ville/skulle ha knyttet
 • de
  ville/skulle ha knyttet
Imperative
Affirmative
 • du
  knytt!
 • vi
  La oss knytte!
 • dere
  knytt!
Negative
 • du
  ikke knytt! (knytt ikke)!
 • dere
  ikke knytt! (knytt ikke)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag rape oil
2 Flag besnære
3 Flag sogneprest
4 Flag slippery
5 Flag ego
6 Flag ämbete
7 Flag gå på kvinnejakt
8 Flag decadente
9 Flag rätblock
10 Flag nudist
11 Flag krage
12 Flag eficaz
13 Flag acomodado
14 Flag bekvämhet
15 Flag skulpturere
16 Flag thruster
17 Flag dome
18 Flag sektion

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 887 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1012 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1658 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2975 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8966 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2649 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3237 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6165 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6978 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7555 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2652 - seconds.

mobiltelefon