logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for kobling:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norkobling
enggeneral [?]: Link
spageneral [?]: Enlace
swegeneral [?]: Länk
Synonyms:
 1. assosiasjon, befatning, berøring, bindeledd, bro, forbindelse, forening, forhold, interaksjon, konneksjon, kontakt, kontaktflate, kontekst, omstendighet, relasjon, sammenheng, tilknytning
 2. datanettverk, forbindelse, intern-nett, Internett, intranett, kommunikasjon, nett, nettverk, verdensvev, vev
Derived terms:tilkobling, avkobling, koblingstone i telefonen, sammenkobling, datatilkobling
Wiki:«Clutch» omdirigeres hit. For det amerikanske rockebandet, se Clutch (band) Kobling, clutch eller (kun bokmål) kløtsj er en mekanisk innretning som gjør at en roterende del kan frikobles fra en annen. I dagliglivet finner vi koblinger helst i drivverket på biler, der de sitter mellom motoren og girkassen.
Example:
 1. Det er bare denne kobling som har lykkes i å overbevise SovjetUnionen om at det ikke er mulig å føre krig mellom øst og vest og at en slik krig ikke kan vinnes, sa Rühl.
 2. Det er en ufin kobling som bygger på så feilaktige premisser at jeg nå ser meg nødsaget til å ta kontakt med min advokat, sier Svein Bakken til Aftenposten.
 3. En altfor direkte kobling skaper bare irritasjon, og dette er nå dempet betydelig ned.
 4. Hvis det kommer en sterk reaksjon i offentlig norsk opinion mot en slik bruk av EDB og kobling av EDBregistre, vil det vel føre til at de politiske myndigheter trekker et slikt forslag.
 5. I dette ligger en klar kobling til myndighetenes inntektspolitikk.
 6. Ja, fordi det fra før har vært en så sterk kobling mellom bedehuset og Kristelig Folkeparti.
 7. Jeg har en avslappet holdning til spørsmålet om folketellingen i 1990 skal foregå ved hjelp av kobling av EDBregistre eller ikke.
 8. Administrasjonens kobling av de to forslag truet helt til siste minutt med å velte den planlagte krisehjelp til El Salvador.
 9. Den kobling som idag eksisterer mellom bilbransje og forsikringsbransje.
 10. Denne kobling mellom forskningsinstitutt og industri viser seg meget fruktbar, sier Runits forskningssjef, professor Kristen Rekdal.
 11. Derimot tyder materialet på at valgkampanjen i 1983 førte til en kobling i velgernes bevissthet mellom skatter og offentlige utgifter, ikke minst for sosiale formål og sysselsettingstiltak.
 12. Det hadde dannet seg store mengder eksplosjonsfarlig gass p.g.a. lekkasje i en kobling.
 13. Efter det Aftenposten forstår, vil det bli vurdert nærmere om denne kobling mellom offentlige lånegarantier og etablering av kundeforhold i ett bestemt selskap strider mot prislovens konkurranseregler og det offentliges adgang til å inngå private avtaler.
 14. En folketelling på basis av kobling av eksisterende dataregistre har tidligere vakt motstand og utløst offentlig debatt i VestTyskland og Sverige.
 15. En kobling av atomvåpen og konvensjonelle våpen er enste mulighet til å hindre krig fra dens historiske funksjon som en viderefører av politikk med andre midler, sa han og henviste dermed til den tyske militære tenker von Clausewitz, som også har hatt sterk innflydelse på sovjetisk strategisk doktrine.
 16. En slik kobling av disse to spørsmålene - en løsning i Namibia og en hjemsendelse av kubanerne fra Angola - har lenge vært SydAfrikas viktigste krav.
 17. En slik kobling er aldri tidligere blitt praktisert i veiloven.
 18. Foreldre og andre engasjerte som har besøkt flere av kollektivgårdene, kjenner seg ikke igjen i det omtalte notatets beskrivelser om voldsbruk, tvang, uklar økonomi, uavklarte ansvarsforhold og til og med insinuasjoner om kobling med politisk høyreekstremistiske organisasjoner som Det europeiske arbeiderparti.
 19. Forfatterne advarer dog mot en mulig kobling av dette spørsmål til grenselinjeforhandlingene i Barentshavet om Sovjet skulle komme på den ide.
 20. Foruten gjennomkjøring for tre av banene øst / vest gis det flere alternativer for kobling av tog ved andre stasjoner enn Majorstuen, for frakobling av Sognsvannsbanevogner ved Frøen og for Kolsås / Røabanen ved Borgen.
 21. Han mener det er en klar kobling mellom omkostningssiden og utsalgsprisene på det norske bensinmarked.
 22. Han sier at fordi Regjeringen har gitt en slik garanti,har Lægeforeningen ikke funnet grunn til å foreta en kobling mellom almenhelsetjenesten i kommunene og spesialisttjenesten i fylkenskommunene.
 23. Hun sier i intervjuet at henvisningen til utvalget er en sammenblanding og uheldig kobling.
 24. I sentrumspartiene er det, efter hva Aftenposten forstår, et sterkt ønske om en kobling av Oslostøtten med tiltakene for de øvrige kommuner og fylker for å kunne selge ekstrastøtten til velgerne og tillitsvalgte i andre fylker.
 25. I tillegg har den norske EBdivisjonen gått inn i en svensk bedrift Pargon som utvikler datasvitsj for kobling av terminaler mot stormaskiner.
 26. Ifølge TankNielsen har andre land enn Norge vært langt flinkere til å se og utnytte kobling mellom energiøkonomisering og industriell fornyelse.
 27. Kobling av data må bli vanskligere, krever Oslo Unge Høyre, som går inn for å styrke Datatilsynet.
 28. Men vi kan ikke bli så redde for kobling at vi ekskluderer folk.
 29. Når Tønnessenutvalget trekkes inn i denne sammenheng, fremholder statssekretæren at dette er en sammenblanding og uheldig kobling.
 30. Og her er vi tilbake ved den ulykksalige kobling mellom menneskelig utilstrekkelighet og negative naturkrefter som saktens ikke er noe særafrikansk fenomen, men som man kan møte spesielt hyppig på dette kontinentet.
Similar words:
norkolling
norkoking
norkokning
swekokning
norkoble
norkodein
norkokain
Your last searches:
 1. koblingLast searches

# NAL Term
1 Flag lønning
2 Flag lønning
3 Flag bracket
4 Flag konsentrere
5 Flag huvudbok
6 Flag licenciado
7 Flag intrépido
8 Flag diktat
9 Flag foretaksleder
10 Flag diktat
11 Flag foretaksleder
12 Flag innfart
13 Flag all-including
14 Flag hatt
15 Flag flute
16 Flag jilt
17 Flag jilt
18 Flag naver

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 1411 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1542 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2089 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3351 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9512 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3155 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3849 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6603 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7339 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7978 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1914 - seconds.

mobiltelefon