logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for kolera:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norkolera
engmedicine [n]: cholera
spamedicine [n]: cólera [m]
swemedicine [n]: kolera
Anagrams:orakel
Wiki:Kolera er en infeksjonssykdom forårsaket av bakterien vibrio cholerae. Bakterien ble oppdaget av Filippo Pacini i 1854 og gjenoppdaget av Robert Koch i 1883, året etter at han hadde oppdaget bakterien som forårsaker tuberkulose. Kolera rammer mage- og tarmsystemet, fører til diaré og uttørring.
Example:
 1. Det er som å skulle velge mellom kolera og pest.
 2. Man frykter epidemier av tyfus, kolera eller difteri hvis ikke noe snart blir gjort for å skaffe byen Chebaa vann, sier kaptein Ivar Hagenlund.
 3. Da slynger vi ut det som er verre enn både kolera og pest - nemlig påstanden om umoral.
 4. De medisiner dogonene har til rådighet, er helt virkningsløse overfor de mange tropesykdommene som blir spredt gjennom vannet og maten : tilariasis, bilharzia, lepra, meningitt og mer nylig også kolera, foruten lungesykdommer og spesielt tuberkulose.
 5. Heine utelukker helt kolera som dødsårsak, både p.g.a. sykdomsforløpet og måten liket ble behandlet på.
 6. Liv Finstad var imot bygging av såvel grunnlinje som vannlinje, men ville hvis voteringsrekkefølgen tvang henne til å velge mellom pest eller kolera, stemme for kjøreavgift.
 7. Men heldigvis fikk en av medhjelperne våre kolera.
 8. Ogsaa en Politiembedsmand blandt Kongens Eskorte angrebes af Kolera.
 9. Ønsket om politisk frihet og om egen jord førte bølger av immigranter over havet til den ukjente verden - til uavhengighet og fruktbare områder, fremgang og kanskje rikdom, men også til kolera og sump og død.
 10. Vi har fått valget mellom pest og kolera, sier avdelingsleder Trond Wold på Ungdomskontoret.
 11. Alle drikkevannskilder er forurenset, og skulle det bryte ut kolera eller dysenteri, ville vi stå overfor en enda større katastrofe enn syklonen førte til, mener Ullerød.
 12. Allerede fredag eftermiddag bevilget sentralstyret i Norges Røde Kors og UDs katastrofefond henholdsvis 500 000 og 800 000 kroner til kurativ medisin mot kolera.
 13. Av de 55 000 som bor i leiren er ca. 1500 rammet av kolera.
 14. Brønnene fikk tilsig fra utedoene, så til og med barna fikk brennevin mot kolera.
 15. Da vaksinene efter tur ble utviklet og ble satt inn mot sykdommer som kolera, difteri og andre vanlige lidelser i 1880årene, gikk dødeligheten på grunn av slike sykdommer ned.
 16. Den såkalte forskningen gikk ut på å kartlegge virkningene av forkjølelse, kolera, syfilis, pest og overføringer av dyreblod til mennesker.
 17. Denne gang døde Mututa efter en kortvarig sykdom som ble antatt å være kolera, skriver The Daily Nation og The Standard, Kenyas to største aviser, igår.
 18. Dessuten utvikler kolera og tyfusepidemier seg bare når mennesker må bo tett innpå hverandre over lang tid.
 19. Det internasjonale Røde Kors har flere helsestasjoner og sykehus i flyktningeleirene, og det var først på fredag at Norges Røde Kors fikk melding om at det var brutt ut kolera der.
 20. ET NYTT UTBRUDD av kolera er konstatert blant flyktninger i NordvestSomalia.
 21. Elleveårige Jim beundret de japanske offiserene, fremfor alt flyverne og hadde lite til overs for de tusener av kinesiske flyktninger som var strømmet til Shanghai og døde som fluer av kolera.
 22. En fremtredende politisk kommentator i den store Stockholmavisen Dagens Nyheter mener på denne bakgrunn at Palme, som en følge av den nye mandatfordeling i Riksdagen, er blitt stilt overfor valget mellom pest eller kolera.
 23. Et australsk legeteam mener å ha utviklet en revolusjonerende vaksine som kan bidra til å utrydde kolera i den tredje verden.
 24. Et branntau var med som en selvfølgelig del av hans bagasje, for han var livende redd for brann, og det fremgår også at han hadde stor frykt for å bli smittet av kolera.
 25. FOR fire år siden fremstod valget mellom Høyre og Arbeiderpartiet for Venstre nærmest som et valg mellom pest og kolera.
 26. For det valg han skisserer, er virkelig et valg mellom pest og kolera.
 27. For hundre år siden var tuberkulosen den mest livstruende sykdom i Norge, ved siden av tyfoidfeber og kolera.
 28. Idag gir loven adgang til å isolere mennesker som man tror har fått kolera, pest eller andre farlige epidemiske sykdommer.
 29. Kolera, urenslighet og uvitenhet herjet.
 30. Kolera er en ondartet og smittsom tarminfeksjon.
Results found in Swedish dictionary
swekolera
engmedicine [n]: cholera
normedicine [n]: kolera
spamedicine [n]: cólera [m]
Anagrams:orakel
Wiki:Kolera är en smittsam tarmsjukdom som orsakas av bakterien Vibrio cholerae via ett exotoxin. Toxinet verkar genom att påverka adenylatcyklas vilket resulterar i att tarmens celler börjar utsöndra elektrolyter med vilka vatten dras med. Sjukdomen kan inom några få dagar ge våldsamma diarréer.
Similar words:
norkobra
norkole
norkollega
swekobra
swekola
swekolja
swekolla
Your last searches:
 1. koleraLast searches

# NAL Term
1 Flag panase
2 Flag stylish
3 Flag fertilisering
4 Flag ojos
5 Flag utarma
6 Flag smokeless
7 Flag sluttprodukt
8 Flag skärande
9 Flag flojedad
10 Flag oppfunnet
11 Flag inmoral
12 Flag exorcise
13 Flag biografía
14 Flag zapatero
15 Flag øverste etasje
16 Flag syntetisk stoff
17 Flag subsidiary company
18 Flag rompimiento

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 899 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1022 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1670 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2982 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8976 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2657 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3251 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6172 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6983 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7563 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1815 - seconds.

mobiltelefon