logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for kollega:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norkollega
engjobb - mann [n]: co-worker, fellow worker, colleague, associate, mate, buddy [informal], comrade [formal]
jobb - kvinne [n]: co-worker, fellow worker, colleague, associate, mate, buddy [informal], comrade [formal]
man [n]: collaborator, cooperator, co-operator
profession - man [n]: colleague, associate, partner, fellow worker, co-worker
yrke - kvinne [n]: colleague, associate, partner, fellow worker, co-worker
woman [n]: collaborator, cooperator, co-operator
spajobb - mann [n]: compañero de trabajo [m], colega [m], camarada [m]
jobb - kvinne [n]: compañera de trabajo [f], colega [f], camarada [f]
man [n]: colaborador [m], cooperador [m], auxiliar [m]
profession - man [n]: colega [m], socio [m], compañero [m]
yrke - kvinne [n]: colega [f], socia [f], compañera [f]
woman [n]: colaboradora [f], cooperadora [f]
swejobb - mann [n]: kollega
Synonyms:alliert, assistent, forbundsfelle, hjelper, kampfelle, kompanjong, ledsager, makker, medarbeider, medhjelper, medsammensvoren, medspiller, partner, samarbeidspartner, sammensvoren, våpenbror
Example:
 1. Den geskjeftige Michelet og hans tilsvarende lavmælte kollega Gaup Dunfjeld har utvilsomt en rekke utmerkede egenskaper uten at det skal gjøre dem historiske som TVunderholdere.
 2. Det er trist ikke å kunne stole på noen sier Anjinsan efter at hans kollega Rodrigues forsøkte å myrde ham.
 3. Fantastiskt, mener vår svenske kollega.
 4. Huskonserten holdes for å markere innvielsen av Storebrand / Nordens nybygg i verdensbyen, en konsert hvor vår egen Robert Levin skal spille sammen med sin amerikanske kollega og navnebror Robert Levin, og der Knut Skram og Felicia Weathers også medvirker.
 5. Kjære kollega !
 6. Men den jeg tenker på, egentlig, det er deg, sier Arthur Miller til sin kollega i tsjekkisk fengsel.
 7. Rundtomnissen har fått navn efter Rundtom vekselsentral, der teletekniker Tore Johansen fikk med seg kollega Åge Moberg på den første telefonnisseaktivitet i 1976.
 8. Tidlig om morgenen sendte min gode venninne og kollega Ada meg et granskende blikk og ville vite hvorfor jeg hadde kledd meg ut.
 9. SovjetUnionens utenriksminister Andrej Gromyko ble tydelig irritert da hans australske kollega Bill Hayden igår ba om informasjoner om fredsprisvinner Andrej Sakharovs helsetilstand.
 10. Den vakthavende legen ved sykehuset handlet ikke korrekt da han overprøvde avgjørelsen til sin kollega ved Legevakten.
 11. Denne ville jeg ikke tatt imot dersom trafikken var stor og jeg måtte betjene flere passasjerer, sa hans kvinnelige kollega på Briskebytrikken på vei ned mot Sentrum igjen - efter sjokoladekjøp i Narvesenkiosken i Majorstuhuset.
 12. Det betyr at en faglærer som har klasserommet sitt på fire hjul, nesten har dobbelt så stor undervisningsbyrde som sin kollega i den offentlige, videregående skole.
 13. Det er, som en kollega formulerer det, mulig at Mondale kan snu strømmen, men det er ikke sannsynlig.
 14. Det er vår kollega, porselensmaler Jane Marcks fra Texas, som har formidlet besøket fra Norge.
 15. Det tror jeg ikke Jeffs livsforsikringsagent ville likt noe større, sier kollega Alan - med glimt av britisk humor i sitt øye...
 16. Det var en god start, sier en høyere amerikansk tjenestemann efter onsdagens møte mellom den sovjetiske utenriksminister Andrej Gromyko og hans amerikanske kollega George P. Shultz.
 17. Din svenske kollega Bibi Andersson og calypsokongen Harry Belafonte har startet en kunstnerorganisasjon mot atomvåpen.
 18. Egil Strand ringte hit igår aftes. han presenterte seg som Deres manns kollega og beste venn, og sa at han var på jakt efter Dem, og.
 19. En kvinnelig kollega anklaget ham for å ha forsøkt å overtale henne til ikke å dra til Gdansk og snakke med Walesa, fordi han er en mann av underordnet betydning som ikke hadde noe å si.
 20. Er det sur nedbør i Oslo, undres den østtyske miljøvernminister Dr. Hans Reichelt som onsdag besøkte sin norske kollega Rakel Surlien for å diskutere surnedbørproblemene.
 21. Et stort nederlag for det internasjonale miljøvernarbeide, skriver de nordiske miljøvernministre i et brev til sin britiske kollega.
 22. Forholdene i barneskolen er om mulig enda verre, kommenterer vedkommendes kollega.
 23. Hadde dette vært for noen år siden, ville jeg trodd jeg så syner, sier en kinesisk kollega.
 24. Han er ihvertfall blidere enn han der, sier en av overvåkningsmennene og peker spøkefullt på en kollega.
 25. Hvis ledende personer i våre samarbeidspartier ikke vil forvisse seg om hva en kollega i Høyre har sagt før man gyver løs, blir det umulig å trekke lasset sammen, uttaler Norvik til Aftenposten.
 26. Hvis ledende personer i våre samarbeidspartier ikke vil forvisse seg om hva en kollega i Høyre har sagt før man gyver løs, blir det umulig å trekke lasset sammen.
 27. Jeg snakket mer og han betydelig mindre enn tilfellet ville vært om det hadde vært hans forgjenger jeg hadde møtt, sa Stray efter sitt første møte med sin amerikanske kollega.
 28. Jeg vil gjerne få sende en hjertelig gratulasjon til min danske kollega Poul Schlüter og hans regjering.
 29. Jeg ville helst ha snakket med min norske kollega om dette før jeg kommenterer saken, sa Feldt forsiktig.
 30. Jo, jeg synes iblant at det spriker for mye, medgir Berit Berthelsen, Lutdals kollega på kvinnesiden.
Results found in Swedish dictionary
swekollega
engjobb - man [n]: co-worker, fellow worker, colleague, associate, mate, buddy [informal], comrade [formal]
jobb - kvinna [n]: co-worker, fellow worker, colleague, associate, mate, buddy [informal], comrade [formal]
man [n]: collaborator, cooperator, co-operator
profession - man [n]: colleague, associate, partner, fellow worker, co-worker
yrke - kvinna [n]: colleague, associate, partner, fellow worker, co-worker
woman [n]: collaborator, cooperator, co-operator
norjobb - man [n]: kollega
spajobb - man [n]: compañero de trabajo [m], colega [m], camarada [m]
jobb - kvinna [n]: compañera de trabajo [f], colega [f], camarada [f]
man [n]: colaborador [m], cooperador [m], auxiliar [m]
profession - man [n]: colega [m], socio [m], compañero [m]
yrke - kvinna [n]: colega [f], socia [f], compañera [f]
woman [n]: colaboradora [f], cooperadora [f]
Synonyms:
 1. medarbetare
 2. anställda, arbetskamrat
Anagrams:kollage
Similar words:
norkolera
norkolle
norkollekt
norkollete
swekolera
swekolla
swekollage
Your last searches:
 1. kollegaLast searches

# NAL Term
1 Flag borttappad
2 Flag kastare
3 Flag bakteriefri
4 Flag Pontífice
5 Flag play ice hockey
6 Flag delegado
7 Flag amado
8 Flag egocentric
9 Flag egocentric
10 Flag motion picture
11 Flag calzador
12 Flag burbujeo
13 Flag fors
14 Flag soporte para bicicletas
15 Flag slave labor
16 Flag mitin
17 Flag co-operation
18 Flag art

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 1397 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1512 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2070 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3338 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9491 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3146 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3831 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6589 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7330 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7966 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2028 - seconds.

mobiltelefon