logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for kolossal:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norkolossal
enghøyde [a]: towering, mountainous, gigantic, colossal
størelse [a]: colossal, huge, gigantic, mammoth, titanic, immense, enormous
quantity [a]: prodigious, enormous
spahøyde [a]: gigantesco, colosal, enorme
størelse [a]: colosal, enorme, tremendo, inmenso, gigantesco, descomunal
quantity [a]: enorme
swehøyde [a]: kolossal
Synonyms:diger, drabelig, enorm, gedigen, gigantisk, kjempemessig, kjempestor, mektig, omfangsrik, omfattende, oppblåst, oppsvulmet, overdimensjonert, overdreven, overstadig, rommelig, ruvende, røslig, stor, svær, uhyrlig, veldig, vidtrekkende, voksen, voldsom
Example:
 1. Det er en kolossal interesse både for gamle og nye medier for tiden.
 2. Det har vært kolossal interesse blant investorer for å kjøpe andeler av Industrifondets aksjepost, sier styreformannen i Oslo Finans, Joachim A. Holter.
 3. Ellers blir det en kolossal konkurranse neste år, men erfaringene fra andre land tyder på at folk finner sin kanal efter en stund og blir liggende der.
 4. En vond tid er over, og jeg føler kolossal lettelse, sier Haakon Lie, som har fått fred i sjelen efter mange oppgjør.
 5. En vond tid er over og jeg føler en kolossal lettelse, svarer Haakon Lie på Aftenpostens spørsmål om han nå, i sitt 78. år, har den gamle trygghet på sitt parti.
 6. Fiskerne har en kolossal tilpasningsevne, men som samfunn har vi også et ansvar for bosetningen langs kysten.
 7. For det første tror jeg det er en kolossal overdrivelse å snakke om at reklameTV vil bety døden for en rekke aviser, svarer Langslet.
 8. Forpaktningen ble en kolossal rikdomskilde for de involverte.
 9. Men jeg hadde med 70 musikalske karer å gjøre, med en kolossal entusiasme og iver.
 10. Om denne seieren markerer slutten på motgangen, er jo vanskelig å si, men den var iallfall en kolossal oppmuntring, var Martin Holes første kommentar efter hans hittil største triumf i skisporet.
 11. På Frihetsdagen hylder vi ytringsfriheten som en hellig rett, en menneskerett av kolossal betydning.
 12. Bare det å finne frem til en fornuftig struktur i forhandlingene som begge parter kan godta, er en kolossal oppgave.
 13. Bemanningen er minimal og verdien av skip og last er kolossal.
 14. Da de kom frem, var det voldsom varmeutvikling i smelteovnen, i tillegg var det også en kolossal dampsky i fabrikklokalene.
 15. Da satte østtyskerne inn en kolossal sluttspurt og passerte Norge igjen.
 16. Det alene er en kolossal utfordring.
 17. Det er helt klart en kolossal belastning på styret i de land det gjelder.
 18. Det er imidlertid kolossal stor spredning i lønnsomhet i næringen, blir det fremholdt.
 19. Det har vært en kolossal utvikling over dette arrangementet, fra en beskjeden start i 1965 med 156 løpere, til fjorårets oppgjør i Smålandsskogene, der hele 23 000 møtte til start.
 20. Det ligger en kolossal kunnskapsmessig og skapende ressurs hos kvinnene i arbeidslivet som vi ikke har evnet å ta i bruk, sier Brit Opjordsmoen, avdelingsleder for likestillingsspørsmål i N.A.F. til Aftenposten.
 21. En av figurene har en kolossal kroppsmuskulatur, men et bittelite hode, noe Lars Brandstrup Galleri F 15s primus motor mener kan være et karakteristisk og almengyldig uttrykk for maktens misbrukere.
 22. En kolossal dyrkelse av den store stjerne, og den nye økonomiske situasjon med sponsing som bringer verdensstjerner hit til oss også.
 23. En kolossal maskinpark, store verksteder med computerdiagnose for traktorene, sykestuer, forsamlingslokaler, et lavt administrasjonsbygg.
 24. Han har vært en kolossal arbeidskapasitet.
 25. I 1943 åpnet Stadsteatern i Malmo og da ble det klassetur dit, en kolossal opplevelse for meg.
 26. I løpet av få er det foregått en kolossal forandring av samfunnets mest grunnleggende innstilling til barna.
 27. Ifølge teorien dannes et svart hull når en stjerne kollapser og av sin egen gravitasjon klemmes sammen til et legeme med uendelig tetthet og en så kolossal tyngdekraft at ingenting kan slippe ut fra den - ikke engang lys eller annen stråling.
 28. Ikke overfor bankraneren, han har saktens fortjent sine år, men overfor en som saken og dommen og straffen har rammet med kolossal tyngde : ransmannens sønn, som nå er 11 år gammel.
 29. Jeg har fått en kolossal moralsk opprustning fra mannen min.
 30. Klostersømmen har hatt kolossal tilbakegang.
Results found in Swedish dictionary
Similar words:
swekolossalt
norkolonial
norkoloss
swekolonial
swekoloss
swekokospalm
swekolonnad
Your last searches:
 1. kolossalLast searches

# NAL Term
1 Flag view of life
2 Flag stokk døv
3 Flag probar
4 Flag cigoto
5 Flag homenaje
6 Flag server
7 Flag habitar
8 Flag kvintett
9 Flag clicking
10 Flag missinformera
11 Flag die
12 Flag cervix
13 Flag vara i sjunde himlen
14 Flag aftenrød
15 Flag formación de grupos
16 Flag lignario
17 Flag asentarse
18 Flag bankrøver

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 543 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 688 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1323 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2591 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8177 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2305 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2895 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5815 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6632 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7156 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.4013 - seconds.

mobiltelefon