logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for kommandant:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norkommandant
engmillitærisk [n]: commandant
spamillitærisk [n]: comandante [m]
swemillitærisk [n]: kommendant
Synonyms:
 1. anfører, ansvarlig, arbeidsgiver, bas, befal, bestyrer, den som bestemmer, den som trekker i trådene, direktør, disponent, folkevalgt, foresatt, forvalter, herre, hjerne, hode, husbond, kaptein, konge/dronning, leder, overhode, overordnet, planlegger, prins(esse), sjef
 2. general, hærfører, keiser, militærleder, øverstkommanderende
Example:
 1. Alt var klart da sandinistregjeringens representant kommandant Bayardo Arce plutselig reiste seg og sa at hvis partene ikke kunne godta avtalen umiddelbart, kunne han ikke være med lenger.
 2. D. 23 / 9 82 indgik Robelo alliance med Den Revolutionære Sandinistiske Front, som ledes af den legendariske Eden Pastora, også kendt som Kommandant Cero.
 3. Da ble han utnevnt til kommandant på Fredriksten festning, en stilling han hadde frem til han tok avskjed i 1963.
 4. De allierte stiller med et vaktmannskap på 37 soldater, en offiser og en kommandant og de skifter hver måned.
 5. Den stramme og uniformerte kvinnelige kommandant Leticia Herrera, som er generalsekretær i organisasjonen av forsvarskomiteer, orienterte de norske gjester om komiteens oppbygning og oppgaver, og ledsaget derefter gjestene rundt i noen av boligområdene.
 6. Disse fire land vokter Hess i fellesskap - hver måned overtar en ny kommandant - og alle fire har diplomatiske forbindelser med VestTyskland.
 7. En søvndrukken kommandant ønsker oss velkommen og byr på te.
 8. Folkehæren får sine sersjanter, majorer og oberster, og man skal tiltale hverandre f.eks kamerat soldat og kamerat oberst, ikke lenger kamerat kjemper og kamerat kommandant.
 9. Han ble utnevnt til generalmajor i Hæren i 1980 og ble beordret til tjeneste som kommandant ved Akershus festning.
 10. Hitlers kommandant i Paris, generalmajor Dietrich von Choltitz, var kjent for sin absolutte lojalitet, men han trosset Førerens ordre og sparte Paris.
 11. I Rewat blir vi mottatt av kommandant Attiq, en ingeniør i 30årsalderen, som har kommandoen over cahundre mudjaheddin.
 12. I Sverige kom jeg først på befalskursus og ble like efter kommandant for en av flyktningeleirene, hvor norske gutter ble sendt over til Little Norway.
 13. I tråd med dette skulle man så gå over fra å titulere hverandre kamerat kjemper og kamerat kommandant til eksempelvis kamerat soldat og kamerat oberst.
 14. Kommandant Helge Skaar ved Kongsvinger Festning ga en kort historisk oversikt, som de fremmøte krigsveteranene nikket gjenkjennende til.
 15. Kommandant Per Evensen salutterte med to skudd på Vardøhus festning klokken 11.03 idag og ga dermed byens innbyggere den glade beskjed om at hele solskiven for første gang var å se i 1984.
 16. Men mens de allierte stridsvogner rullet mot Paris og motstandsbevegelsen 19. august reiste sin oppstand for å frigjøre byen, saboterte Hitlers kommandant for StorParis, general Dietrich von Choltitz, i flere dager Førerens ordre om å sprenge Paris i luften hvis byen måtte oppgis.
 17. Og den er historien om seierherren fra Sevastopol, general Dietrich von Choltitz - kjent for sin absolutte lojalitet og for aldri å diskutere ordre, som efter 28 års militær karriere og i 20. juliattentatets kjølvann ble utnevnt til kommandant i Paris, 18 dager før byen falt.
 18. Oscarsborgs kommandant handlet efter en ordre som var gitt under første verdenskrigs nøytralitetsvern.
 19. Sivil og militær administrasjon arbeider side om side med den sovjetiske kommandant i Kirkenes, som folk av gammel vane kaller ortskommandanten.
 20. Under møtet sitter den amerikanske, britiske, franske og sovjetiske kommandant i Spandaufengslet i Berlin bak gjesten, alle med tolker.
 21. Videre hevdet en militær kommandant at de sovjetiske militære styrker er i ferd med å trenge seg lengre inn i Stillehavsområdet.
 22. I vår del av Afghanistan behersker Sovjettroppene og den russiskstøttede regjeringshæren to byer med nærmeste omegn, mens motstandsbevegelsen kontrollerer resten av territoriet, sier Khazan Gul, kommandant for en geriljastyrke i Paktiaprovinsen i Afghanistan til Aftenposten.
 23. Nei, den dekker ikke dagens og morgendagens behov, sier festningens kommandant, kommandørkaptein Odd Skaug.
 24. SSHauptsturmführer og Franz Fischer, kommandant i konsentrasjonsleiren Amersfoort.
 25. Vi får opplysninger hele tiden, som skal tolkes og analyseres innen de kan brukes som efterretning, hevdet Lutdal, som senest denne uken har hatt en oppklarende / opplysende samtale med fiendestyrkenes kommandant Anders Borgstrøm over telefon.
 26. 12 topptrenede skuespillere, menn og kvinner gikk gjennom en hard soldateksersis, hvor rollen offer / kommandant stadig ble byttet.
 27. Da admiral Karl Dönitz kapitulerte sentralt på vegne av samtlige tyske styrker den 6. mai, hadde allerede den lokale kommandant på vestfronten kapitulert dagen før i Reims i ØstFrankrike.
 28. Dermed vil man klare seg med halve styrken, ifølge en kunngjøring siste uke fra dens egen kommandant.
 29. Det har vært antydet at de to agentene fra den franske efterretningstjeneste DGSE, kaptein Dominique Prieur og kommandant Alain Mafart, iallefall må regne med å sone fem år.
 30. Det lille stedet Bugøynes ble ikke brent, og kommandant Peter Paul Flach reiste seg et monument i innbyggernes hjerter.
Similar words:
swekommendant
swekomma att
swekommunikant
swekombattant
norkommunikant
norkommando
norkommandør
Your last searches:
 1. kommandantLast searches

# NAL Term
1 Flag kär
2 Flag taper off
3 Flag emergency stairs
4 Flag meglerske
5 Flag trångmål
6 Flag sjuttionde
7 Flag stekt för länge
8 Flag abobar
9 Flag ingente
10 Flag abstenerse
11 Flag excelso
12 Flag dann og vann
13 Flag spruta ut
14 Flag slag i ansiktet
15 Flag besserwisser
16 Flag fra Cornwall
17 Flag incurrir
18 Flag entrenador

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 149 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 1458 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 465 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1118 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 3932 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4805 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5038 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4158 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 4800 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 8494 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1305 - seconds.

mobiltelefon