logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for kommanderende:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norkommanderende
engbefalhavende [a]: commanding, in command, chief, leading, superintending, supervising
spabefalhavende [a]: al mando de, autorizado, en jefe
swebefalhavende [a]: kommenderande
Example:
 1. Av spesielle støtteavdelinger som kommanderende general for Arktisfronten kan benytte til støtte for sine armeer ved behov, og som Berg mener kommer i tillegg til armeenes støtteavdelinger, er bl.a. tre brigader utstyrt med atomraketter som nevnt innledningsvis, en artilleridivisjon og en tung artilleribrigade foruten en Ganef luftvernbrigade.
 2. Det var kommanderende general for USAs V. armekorps ved Frankfurt, Robert L. Wetzel, som i slutten av forrige uke rykket ut og krevde bedre beskyttelse av amerikanske militære kjøretøyer og militære installasjoner mot det han kalte fredsbevegelsens kriminelle aksjoner.
 3. Dette skrev generalløytnant Otto Ruge, Norges kommanderende general under det kortvarige felttog i 1940, og forsvarssjef efter krigen, som forord i en bok som het Vi vil oss et land og som kom ut i 1946.
 4. Han skaper en figur som er pågående frekk og freidig, brautende, kommanderende nedover og servil oppover.
 5. Hva kort tjenestetid angår ligger det nær å minne om hva daværende forsvarssjef, kommanderende general, som det dengang het, Th. Holtfodt, uttalte dengang Venstre i 1929 arbeidet for den lille, men gode hær.
 6. Hvis regjeringen hadde sett rekkevidden av det nei historienestor og stilist Halvdan Koht ga til dr. Bräuer 9. april 1940 om morgenen, skulle den omgående ha gitt kommanderende general og kommanderende admiral ordre om øyeblikkelig å ta krigen.
 7. I 1960 hadde ikke kommanderende admiral for hjemmeflåten lenger noe hangarskip til disposisjon for sin nasjonale oppgave, og det var derfor naturlig at hans nasjonale hovedkvarter skulle være på samme plass som hans allierte hovedkvarter i Northwood, når han først måtte gå i land.
 8. Idet VestTysklands forsvarssjef tirsdag innkalte landets 35 kommanderende generaler og admiraler til Bonn - for å informere og berolige dem i forbindelse med Kiesslingskandalen - meldte ukemagasinet Stern at tre pakker med nesten fullstendige lister over vesttyske våpenprogrammer for 160 milliarder kroner er funnet i en veigrøft.
 9. Spede guttestemmer og kommanderende rop fra lærere blandet seg sammen.
 10. Tilstede var kommanderende general K. Laake og statsrådene Trygve Lie og Birger Ljungberg.
 11. Britiske militære understreker at tilgengelig datateknologi ennå ikke kan erstatte de kompliserte avgjørelser som må tas av kommanderende generaler på slagmarken, men at den dag kan komme.
 12. DET var da han forsøkte å få kontakt med kommanderende russisk general på frontavsnittet, Malinovskij, at alle konkrete spor efter Wallenberg forsvant.
 13. En tysk kommanderende general i Norge blir muligens ikke så positivt møtt av finnene og av SovjetUnionen.
 14. Inne i selve kirken mellom benkene står den såkalte Værnesstolen, som kommanderende general nordafjells, Georg Christian von Schultz, fikk satt opp i 1685.
 15. Motargumentet mot å sette en tysk general i jobben som sjef for Brannkorpset har hittil vært at det vil kunne provosere Finland og Sovjet, som vil ha motforestillinger mot kommanderende tyske generaler i Norge.
 16. Nattvaktsjefen i Aftenposten Einar Diesen har notert i protokollen kl. 03.30 at Kommanderende Admiral meldte om fremmede krigsskip i ferd med å forsere Oslofjorden.
 17. Rollen er en kommanderende generals der de ytre kjennetegn har til hensikt å vise den enes distanse fra de andre, idet det er han, og han alene, som er satt til å utøve makt.
Similar words:
swekommenderande
norkommandere
norkommandere ut
norkommandering
norkompenserende
norkokluderende
swekommendering
Your last searches:
 1. kommanderendeLast searches

# NAL Term
1 Flag rabbin
2 Flag frossande
3 Flag ändra
4 Flag fraktur
5 Flag débil
6 Flag trenchcoat
7 Flag farvel
8 Flag correr alrededor
9 Flag fotocopiadora
10 Flag taper
11 Flag offentliggjørelse
12 Flag be a credit to
13 Flag överskuggande
14 Flag uførhet
15 Flag våt fest
16 Flag porslin
17 Flag jordbruksarbetare
18 Flag mjölkerska

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 421 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 574 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1219 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2473 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7955 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2196 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2784 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5716 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6531 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7038 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1645 - seconds.

mobiltelefon