logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for kommersialisering:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norkommersialisering
enggeneral [?]: Commercialisation
spageneral [?]: Comercialización
swegeneral [?]: Kommersialisering
Example:
 1. Fra Høyres side ønsker vi ikke ubegrenset kommersialisering av lokalradioen utenfor NRK, men de må få en rimelig mulighet til å overleve på profesjonell basis.
 2. Bløffen om ytringsfrihet og kulturelt mangfold gjennom kommersialisering har folk også på de kanter hele tiden gjennomskuet.
 3. De har virkeliggjort en av de store menneskelige drømmer, men først og fremst har de tatt lange skritt på veien mot det NASA gjerne betegner som en kommersialisering av romfarten og romforskningen.
 4. Det ble også vist til tanker som er reist i bydelsutvalget om å etablere et såkalt folketorv, og en total kommersialisering av sentret vil utelukke kommunal styring og opprettelse av kulturelle aktiviteter utenom forretningstiden.
 5. Det er nok å nevne stikkord som doping, kommersialisering og barneidrett.
 6. Det som kunne brukes av avsløringer for å tegne et mest mulig grelt bilde av arrangørenes uolympiske hensikter - fra rasediskriminering, amerikansk storsjåvinisme, isolasjon av utenlandske idrettsmenn til tøylesløs kommersialisering er blitt anvendt, og stort sett lite annet.
 7. Dette har blant annet ryddet veien for en sterk kommersialisering som i visse tilfeller har satt idrettens selvstendighet i fare.
 8. Forskningssjef Gunnar Wilhelmsen, som leder arbeidet med bioenergiforskning i Norge, forteller at det er ønske om en stadig større kommersialisering av forskningen.
 9. Grunnen til ikke å delta er offisielt at amerikanske myndigheter har besudlet de olympiske prinsipper gjennom kommersialisering av lekene og dessuten har vært i ferd med å gjøre hele arrangementet til en antisovjetisk manifestasjon der de sovjetiske idrettsfolkenes fysiske sikkerhet ikke garanteres.
 10. Hvordan kan en helsemessig målsetting om færrest mulig klienter forenes med de moderne tanker om kommersialisering av helsetilbudene ?
 11. I olympiadens opphavsland fordømmes ideen som utilbørlig kommersialisering av den olympiske ild.
 12. Kommersialisering av rommet.
 13. Kommunestyret i Olympia gjentok samme dag sitt tidligere vedtak om å moblisere alle mulige krefter i Hellas og i utlandet for å hindre kommersialisering av den olympiske ild.
 14. Massemedia med fjernsynet i spissen og kommersialisering attåt, har drevet eliteidretten og dens organisasjonsvelde over i den moderne underholdningsindustri.
 15. Noen av SIs forskere startet sitt eget firma Norwave A / S i desember 1982 bl.a. for kommersialisering av bølgekraftverket.
 16. Nygaard & Co A / S og BioCarb AB, Lund i Sverige har undertegnet en flerårig samarbeidsavtale om forskning og utvikling og om kommersialisering av de resultater man oppnår.
 17. Privatisering og kommersialisering av helsetjenestene for eldre og funksjonshemmede ble også berørt på seminaret.
 18. kommersialisering og moter, er Ivar Frønes ved Universitetet i Oslo.
 19. Kommersialisering av nyhetsdekningen.
 20. Nei til kommersialisering av forskningen.
 21. Turistmuren bærer sterkt preg av kommersialisering.
 22. Arbeiderpartiet vifter rundt seg med falmende vimpler med et nei til kommersialisering og nei til sponsing med en utfattelig elendig argumentasjon, sa Berg, som minnet om at de franske sosialistene har kvittet seg med nedarvede fordommer mot privatkapitalismens såkalte innblanding i kulturlivet.
 23. Ferie og fritid har vært utsatt for en enorm kommersialisering.
 24. For meg er det et paradoks at det i offentlige dokumenter er engstelse for kommersialisering innenfor idretten, sa Skaset og viste til de siste 1015 års kulturmeldinger.
 25. Vi kan like eller mislike utviklingen som går i retning av en stadig økende kommersialisering av idretten.
 26. Viktig er det også å satse på kommersialisering av det norske feriepublikum.
 27. Arbeiderpartiet kritiserer også sterkt Regjeringens mediepolitikk med sin sterke vekt på privatisering og kommersialisering.
 28. Arne Martin Klausen, som fra innsideposisjon studerte Dagbladets overgang til tabloid, har i en artikkel i tidsskriftet Samtiden nylig tatt for seg journalistikkens kommersialisering ut fra prinsipper for omsetning og fordeling av varer og verdier mer generelt.
 29. At den nykommersielle journalistikken er under etablering her i landet, må sees i en større internasjonal sammenheng med tiltagende kommersialisering, dvs. at markedsprinsippet - loven om tilbud og efterspørsel er i en periode av nyutbredelse som antar mange former og som kan skje på bekostning av innarbeidet redistribusjon.
 30. Det er viktig å satse på kommersialisering av det norske feriepublikum, sier Nortradirektør Ronald Bye.
Similar words:
norkommersialisere
swekommersialisera
norkommersialisme
swekommersialism
Your last searches:
 1. kommersialiseringLast searches

# NAL Term
1 Flag bli sjuk
2 Flag nyskape
3 Flag kokett
4 Flag vemodig
5 Flag mermelada
6 Flag fryer
7 Flag for tilfelle
8 Flag hovedvitne
9 Flag akin to
10 Flag recolector
11 Flag bukspotts-
12 Flag brakk
13 Flag organización en tribus
14 Flag oppblåse
15 Flag til narr
16 Flag opposing
17 Flag servare
18 Flag blokkering

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 1465 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1591 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2161 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3390 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9589 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3190 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3926 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6658 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7379 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 8020 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2016 - seconds.

mobiltelefon