logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for kompakt:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norkompakt
engtet [a]: compact, packed firmly
størelse [a]: compact, small, little
spatet [a]: compacto, denso
størelse [a]: compacto, pequeño
swetet [a]: kompakt
Synonyms:boltet, gjenstridig, grunnfast, har muskler, hard (som fjell), klippefast, kraftig, mektig, sikker, sikret, solid, sterk, stiv, tykk, ubøyelig, utholdende
Derived terms:kompakt diskspiller, kompaktplate, kompakthet
Example:
 1. Nesten tre måneder efter at Andrej Sakharov innledet en sultestreik, opprettholder sovjetiske myndigheter fremdeles en nærmest kompakt taushet omkring den berømte fysikeren og menneskerettighetsforkjemperen.
 2. Det var en kompakt og vedvarende mobbing gjennom et helt år som førte til dette tragiske resultat, sa advokaten.
 3. Bothas forestående tur til Europa må f.eks. sees ikke minst i sammenheng med konflikten om Namibia, det vidstrakte territoriet som i folkeforbundets tid ble et mandatområde under SydAfrika og som SydAfrika den dag i dag holder under sitt herredømme, stikk i strid med en kompakt internasjonal opinion.
 4. De store leverandørene arbeider med produkter med telefon, terminal til den elektroniske omverden og datakraft til egne beregninger, i en kompakt enhet.
 5. Den er med på å stake ut kursen for et Kina i fortsatt fremgang, et land som på en bemerkelsesverdig måte ga seg i kast med å bryte selvpålagt isolasjon som for bare ti år siden lot til å være fullstendig kompakt.
 6. Den sovjetiske holdning overfor USA er nå så kompakt fiendtlig at Reagan kan stå frem med forsonlige uttalelser - som han gjorde både i januar og i denne uken, på stranden i Normandie, med adresse til Kreml.
 7. Det blir en kompakt bil i mellomklassen.
 8. Det er i disse områdene motstanden mot forbundsledelsen og formannen Arthur Scargill er mest kompakt, og arbeiderne i disse fylkene fortsetter å arbeide.
 9. Det var riksdagens sosialistiske flertall som mot en kompakt borgerlig motstand fikk vedtatt fondenes opprettelse.
 10. Dette ble gjennomført på tross av en kompakt motstand fra foreldre og førskolelærere.
 11. EB har brukt flere millioner kroner på å utvikle en kompakt tastafon, som konsernet skal levere 33 000 av iår til Televerket og 160 000 over tre år.
 12. En moderne motorbåt i 2428fotsklassen er i sannhet både teknisk komplisert og innredningsmessig kompakt.
 13. En uttalelse fra komiteen som understreker sonespørsmålets plass i en bredere alliansestrategi, vil imidlertid bli møtt med kompakt motstand fra Arbeiderpartiets venstrefløy.
 14. Fordømmelsen av tsarregimets metoder mot folk som tenkte annerledes enn makthaverne, var kompakt.
 15. Her kan du lære alt, en så kompakt og innholdsrik lærebok er det sjelden å komme over, og den som kan alt her, må snarest melde seg til spillejobber av de mest ymse slag.
 16. I en polemikk til Johan Jørgen Holst på lederplass den 29. februar skriver Aftenposten at Nils Morten Udgaards artikkel den 14. februar, Treholtsakens tre lærepenger, har vært omgitt av en kompakt taushet.
 17. Luftforurensningen er så kompakt at den ligger som en eim over det hele.
 18. Man har også en liten, kompakt stab og en rask beslutningsprosess.
 19. Med stor sikkerhet kan det sies at et kompakt flertall av det norske folk fortsatt vil ha den solidariske grunnmuren i helsevesenet, som innebærer at behandling og omsorg skal gis uavhengig av økonomi, bosted, kjønn og alder.
 20. Mens Gokstad og Osebergskipene var begravet i kompakt blåleire, er Nesskipene bare dekket av løs og gjennomtrengelig morenejord.
 21. Nå er kompakt elektronikk pakket inn i digitale platespillere.
 22. Også her er det en farverik orkestersats, selv om den er mer kompakt enn Richard Strauss.
 23. På den måten vil vårt næringsliv få bedre konkurranseforhold, og Europa vil bli en mer kompakt, konkurransemessig enhet som kan styrke Europas handelsposisjon visavis land som Japan og USA.
 24. Som et apropos til TVserien om Den levende planeten og David Attenboroughs poengtering av at ville vekster kan finne seg til rette selv med de karrigste kår, bringer vi et bilde av et nøysomt individ som har slått rot i Mauritz Hansens gate - et lite tre som frimodig strekker seg efter beste evne mot det blå, ikke fra den sorte, myke muld, men gjennom grå, kompakt asfalt.
 25. Så mange detonasjoner samtidig at alt blir til en eneste kompakt lydmasse, et sammenhengende bulder, et tordenteppe som henger over byen.
 26. Utfallet av et slikt oppgjør med en president som har kompakt støtte fra den dominerende høyrefløy i amerikanske kirkesamfunn, er mer enn usikkert.
 27. Uviljen mot å gå inn på grunnleggende reformer ser fortsatt ut til å være kompakt.
 28. Venninnene Bodil Stueflaten og Randi Punsvik som for en natt deler tak over hodet - for anledningen en lun og kompakt snefonn - med danske Simon Høyby Nilsen og Knut Blom Sørensen har allerede efter tre timer satt stearinlysene på plass.
 29. Årsaken er å finne i kombinasjonen av voksende hvit usikkerhet og en stadig mer kompakt sort kampvilje.
 30. Lillehammer er noe av det mest fascinerende jeg har sett, hopp, skiskyting eller kunstløp, er det et kompakt anlegg Lillehammer presenterte meg.
Results found in Swedish dictionary
swekompakt
engtät [a]: compact, packed firmly
storlek [a]: compact, small, little
nortät [a]: kompakt
spatät [a]: compacto, denso
storlek [a]: compacto, pequeño
Synonyms:
 1. fångad, stabil, stilla, fixerad, ändock, permanent, solid, stadig, orubblig
 2. tät, väldig, kraftig, stor, helgjuten, bastant, gedigen, grov
 3. hållbar, stark, rejäl, hård, fast, massiv
 4. välbeställd, packad, rik, penningstark
Derived terms:kompakthet
Wiki:Ett topologiskt rum X sägs vara kompakt om varje öppen övertäckning av X har en ändlig delövertäckning. Detta innebär att om, där är en familj av öppna mängder, så finns som är ändlig sådan att . En delmängd är kompakt om varje övertäckning av A med mängder som är öppna i X har en ändlig delövertäckning.
Similar words:
norkompani
norkompass
norkompost
norkompott
swekompani
swekompass
swekompost
Your last searches:
 1. kompaktLast searches

# NAL Term
1 Flag balsam
2 Flag face
3 Flag phylum
4 Flag conformation
5 Flag såret mann
6 Flag snåve
7 Flag meddelelse
8 Flag løv
9 Flag poke
10 Flag narcissism
11 Flag tefat
12 Flag attendee
13 Flag lograr
14 Flag rem
15 Flag proviant
16 Flag leva
17 Flag innskjære
18 Flag skateboard

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 569 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 707 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1344 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2616 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8209 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2325 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2917 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5834 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6653 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7182 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1342 - seconds.

mobiltelefon