logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for kompenserende:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norkompenserende
engulempe [a]: compensating, counterbalancing, counterweighing
spaulempe [a]: compensador, equilibrador
sweulempe [a]: kompenserande
Example:
  1. Denne nye situasjon foranlediget naturlig nok kompenserende nasjonale støttetiltak i de fleste vesteuropeiske skipsbyggingsland som igjen utløste et sterkt behov for en begrensning gjennom en internasjonal regulering.
  2. Innenfor vårt finansvesen har vi med all respekt for de etablerte institusjoner - ingen veltilpassede institusjoner eller kapitalkilder som kan være et kompenserende element for den manglende egenkapital i bedriftene, når bedriftene skal gå til satsinger ute.
  3. Sterke politiske krefter er nå innstilt på å gi Mobil kompenserende oppgaver, slik at Norge fortsatt kan nyte godt av selskapets teknologiske og finansielle kapasitet.
Similar words:
swekompenserande
norkommanderende
norkompensere
norkompletterende
swekommenderande
swekompenserad
norkompensert
Your last searches:
  1. kompenserendeLast searches

# NAL Term
1 Flag breeder
2 Flag forsake
3 Flag escapar
4 Flag brette ut
5 Flag virus
6 Flag aena
7 Flag parlor
8 Flag skrytepave
9 Flag foresighted
10 Flag floating
11 Flag glasning
12 Flag navigation
13 Flag adecuado
14 Flag hullkort
15 Flag tappet
16 Flag territorium
17 Flag dactyl
18 Flag furrow

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 110 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 259 0 2022-10-17 23:14:50
röja 912 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2095 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7285 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1866 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2455 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5372 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6190 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6684 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1406 - seconds.

mobiltelefon