logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for komposisjon:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norkomposisjon
engmusic [n]: piece of music, composition
spamusic [n]: obra musical [f], pieza musical [f], composición musical [f]
swemusic [n]: komposition
Synonyms:dans, danselåt, joik, kantilene, klang, lyd, låt, marsj, melodi, melodont, musikk, musikkstykke, rytme, sang, skaperverk, slager, slått, spill, strofe, sull, symfoni, tema, tone, tonekunst, vise
Wiki:Komposisjon betyr «å sette sammen ulike elementer til en helhet» og det brukes i alle kunstformer, som foto, malerier, tegning og musikk. Når man komponerer noe, går man som oftest ut i fra komposisjonsprinsippene. Dette kan være kontrast, bevegelse, balanse og enhet.
Example:
 1. I Just Called blir stående som det eneste eksemplet på Stevie Wonders suverenitet når det gjelder komposisjon og innlevelse i fremføringen.
 2. Jordens døtre en stor komposisjon som han debuterte med på Høstutstillingen i 1947, finner vi på fondveggen i galleriets kjelleretasje.
 3. Komposisjon med tolv toner der den enkelte tone bare er relatert til den forutgående og den efterfølgende.
 4. Ms Heat er en lett svingende komposisjon hvor hennes klanger og beat minner om Keith Jarrett.
 5. Glassmaleriet lever med lysets dagsrytme, og det stiller strenge krav til komposisjon og farvebruk, sier billedkunstneren Veslemøy Nystedt Stoltenberg.
 6. Ja, men jeg tenker ikke særlig på dette med komposisjon når jeg arbeider med et bilde.
 7. 2. premie GRESK VINDU Nok en god komposisjon, godt sett av fotografen.
 8. Alban Berg og Anton von Webern var blant hans første elever, senere kom det flere, og han ble kjent som en av de fremste lærere i musikalsk komposisjon.
 9. Albumets høydepunkt, slik jeg opplever denne session fra april 1983, er Waltons komposisjon Fiesta Espagnol - den lyder for ditt indre øre lenge efter at platespilleren har tidd stille.
 10. Allerede et par år efterpå dro Meyers til Europa og begynte studier i komposisjon, orkestrering, piano og gitar, studier som han den dag idag driver.
 11. Arne Nordheims komposisjon er en jubileumsfanfare til ære for 75årsfesten til Statens Kunstakademi.
 12. Av dagens kunstnere gikk særpregede Jørund Seljestad for drøye 2000 krone, mens Øistein Thurmans nonfigurative komposisjon fra 1972 la seg i samme leie.
 13. Avslutningen på første program var Class hvor Robert Cohan har brukt dansernes daglige treningsprogram som fundament for en komposisjon som er intelligent bygget opp til et fykende, flyvende klimaks av virtuos kroppsbeherskelse og dansefryd.
 14. Avslutningsvis presenterer The Bedford Duo en komposisjon av den nålevende komponisten Ivar Lunde jr.
 15. Bildene er blitt til i løpet av kort tid, men de har mer av komposisjon og erfaring i seg enn av improvisasjon.
 16. Bokens komposisjon innbyr til endel gjentagelser.
 17. Bokens komposisjon viser også at forfatteren selv har villet betone stigningen, ikke i noen ny motebevissthet eller i polimikk mot noe som har vært.
 18. Både fordi jeg fortsatt spiller, men kanskje mest fordi jeg i min alder har laget en ny komposisjon.
 19. Cagevalsene bygger på en sammensetning av New Yorkadresser, de overlater svært meget til pianistens fantasi, og da kommer det jo godt med at Mikhashoff også komponerer og faktisk underviser i komposisjon ved universitetet i Buffalo, foruten i klaver.
 20. De er tett og omsorgsfullt vevet ferdig av Benedicte Groth ifjor, og er i sin ide og komposisjon ekstremt forenklet.
 21. De gjengis med en fin beherskelse av virkemidler og komposisjon, enten det er svaberg og sommerstille sjø ved Portør eller iskransede knauser i samme farvann.
 22. Den er ofte opp i dagen, som for eksempel i det spettet livfulle Holmenkolldagen fra 1956, hvor menneskemengden så å si er transformert til en abstrakt komposisjon av modernistisk merke.
 23. Den fremkaller estetiske verdier i abstrakte spill over naturiakttagelser, som i seilbåters dansende hvite flater mot blått i Regatta eller den formfast dynamiske og stofflig frodigere komposisjon Grenen fra 1960.
 24. Den prosessen som fører meg frem til tolkningen av et verk, er egentlig den samme som den som fører frem til en ny komposisjon.
 25. Den svenske maleren Carl Kylberg for eksempel er friskere i farven og dristigere i komposisjon og strøk enn mange av de unge vilde vi støter på i dagens kunstlandskap.
 26. Derfor var det viktig å få et professorat i komposisjon.
 27. Dessuten urfremførte Magnar Åm sin komposisjon Water Music som innledning til forestillingen.
 28. Det besto av flere enheter, tildels ganske forskjelligartede i komposisjon og uttrykk, utført av gruppens medlemmer for plassering på forskjellige steder i bygningen.
 29. Det er arrangørene av Den 2. internasjonale musikkfestival i Moskva som står bak utvelgelsen av Kvams komposisjon.
 30. Det er en innfallsrik komposisjon som opererer både med enkle og raffinerte virkemidler.
Similar words:
swekomposition
norkompilasjon
norkommisjon
norkompensasjon
swekompositör
norkoalisjon
swekommission
Your last searches:
 1. komposisjonLast searches

# NAL Term
1 Flag påkjørsvei
2 Flag bollspel
3 Flag accidentado
4 Flag consecrated
5 Flag dresserad
6 Flag sluta
7 Flag bobo
8 Flag rymma för att gifta sig
9 Flag uppstudsig
10 Flag filippinare
11 Flag dar un susto increíble a alguien
12 Flag compulsive
13 Flag norra
14 Flag eländig
15 Flag susande
16 Flag oppvarte
17 Flag flegmatisk
18 Flag såre

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 113 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 1339 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 441 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1096 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 3906 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4782 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5011 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4130 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 4776 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 8449 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1398 - seconds.

mobiltelefon