logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for konfidensiell:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norkonfidensiell
enggeneral [?]: Confidential
spageneral [?]: Confidencial
swegeneral [?]: Konfidentiell
Synonyms:familiær, fortrolig, hemmelig, i skjul, inderlig, innstendig, intim, kameratslig, kordial, mellom oss sagt, nær, privat, på tomannshånd, sub rosa, tillitsfull, under fire øyne, underhånden, underhånds, utvungen, vennlig, vennskapelig, åpenhjertig
Example:
 1. En konfidensiell rapport fra konsulentfirmaet Asbjørn Habberstad A / S gir styret for Framnæs mek. Værksted i Sandefjord strykkarakter.
 2. Enhver kontakt med EAR er konfidensiell - til og med kan man være anonym om det er ønskelig.
 3. Forsvaret ønsket å holde ferden fullstendig konfidensiell, hvilket blant annet innebar en fullstendig lukning av pressesenteret ved Cape Canaveral.
 4. I meldingen kommenterer de en artikkel i gårsdagens utgave av Aftenposten, der det fremgikk at styret i Framnæs Mek. Verksted får hard kritikk i en konfidensiell rapport fra Habberstad.
 5. Magasinet Der Spiegel trykker denne uken en konfidensiell rapport fra general Wolfgang Altenburg der han skriver at den vesttyske hæren, marinen og flyvåpenet mangler moderne rekognoseringsutstyr.
 6. Men Krogius bad om at listen skulle være konfidensiell, så Campomanes holdt munn.
 7. Men en konfidensiell rapport avslører at lavradioaktiv forurensning av både transportbeholdere og jernbanevogner er en nærmest dagligdags foreteelse.
 8. Og de tar til orde for å opprette et permanent strategisk panel, bestående av amerikanske og sovjetiske toppfolk, som kan engasjere seg i en konfidensiell og uformell dialog om rustningskontroll og forsvarspolitikk.
 9. Wessel ble først i forrige uke informert om vedtaket - og samtidig bedt om at saken skulle være konfidensiell inntil nå fredag.
 10. Jeg kan akseptere at Forsvaret graderer en rapport konfidensiell på grunn av øvelsens karakter, men jeg vil samtidig si at jeg som advokat opplever denne kommunikasjonen med Forsvaret som svært vanskelig, sier Kjensli.
 11. Amandus Schibsted ble ikke minst berømt for sin evne til å skaffe seg nyheter av konfidensiell art.
 12. En talsmann for Det hvite hus sier at Reagans rolle var svært beskjeden og at presidenten ikke var noen konfidensiell informatør, slik det kanskje kan fremgå av dokumentene.
 13. Forsvaret viser til at rapporten er gradert konfidensiell efter sikkerhetsinstruksen.
 14. Justisdepartementet har bekreftet at en slik henvendelse fra Fiskeridepartementet er mottatt, men man ønsker ikke å kommentere saken fordi henvendelsen var konfidensiell.
 15. Men kommandøren for Luftstridskreftene i SørNorge kunne bare beklage at rapporten ikke kunne utleveres, fordi den var gradert konfidensiell i henhold til rikets sikkerhet.
 16. Personalnevndens avgjørelse er konfidensiell, og medlem av nevnden elektrodirektør Kjell Moi i NSB ville overfor Aftenposten onsdag hverken bekrefte eller benekte nevndens kjennelse, som ble truffet 15. juli.
 17. På et tidspunkt ble de diskutert å skjerpe graderingen til konfidensiell på den type notater.
 18. Representanter for kommunen møtes hos ekteparet på Landøya til en konfidensiell sammenkomst.
 19. Sikkerhetsinstruksen favner videre, og omfatter graderingene Konfidensiell, Hemmelig og Strengt hemmelig.
 20. Som et eksempel på overgradering av dokumenter nevnte advokaten med et lite smil at statsadvokat Lasse Qvigstads disposisjon i prosedyren var gradert Konfidensiell efter Sikkerhetsinstruksen.
 21. Som våre myndigheter er klar over er hovedtyngden av de spørsmål som behandles på møtene av konfidensiell natur.
Similar words:
norkonfidensielt
swekonfidentiell
norkommersiell
norkondensere
norkondensert
norkonferansier
swekommersiell
Your last searches:
 1. konfidensiellLast searches

# NAL Term
1 Flag calma
2 Flag ser coherente
3 Flag great grandmother
4 Flag tillta
5 Flag knusslig
6 Flag enderezamiento
7 Flag anløpe
8 Flag ordlista
9 Flag lempe
10 Flag agregar a
11 Flag innocuous
12 Flag employee
13 Flag pilgrim
14 Flag chatter
15 Flag märklig
16 Flag drivgas
17 Flag remolacha
18 Flag lesbar

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 854 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 976 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1625 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2944 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8922 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2617 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3206 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6130 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6944 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7526 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2366 - seconds.

mobiltelefon