logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for konfirmere:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norkonfirmere
enggeneral [v]: confirm
spageneral [v]: confirmar
swegeneral [v]: bekräfta
Synonyms:anerkjenne, attestere, bedyre, beedige, befeste, bejae, bekrefte, besegle, bestyrke, bevise, bevitne, erkjenne, forsikre, godkjenne, innrømme, konstantere, parafere, ratifisere, sanksjonere, sanne, si ja til, stadfeste, verifisere, vitne
Example:
 1. 4414 sto til konfirmasjon i 1983, mens 72 fulgte undervisningen, men unnlot å la seg konfirmere.
 2. Den som ikke vil konfirmere dette dåpsløfte blir ikke konfirmert, men han må bare ikke tro at han med en lissomkonfirmasjon kan smette unna, og bli konfirmert likevel.
 3. Det er ventet at Oslo bystyre i oktober, uten vesentlige endringer, vil konfirmere finansutvalgets vedtak om retningslinjer for salg og takstberegning.
 4. For ikke å legge opp til åpen kirkerettslig konflikt, avstod Børre Knudsen sist søndag fra å konfirmere tyve konfirmanter som innstendig ønsket å bli konfirmert av ham fremfor den nye sognepresten i Balsfjord, Torstein Lalim.
 5. Kanskje er det interessant å merke seg at barn fra overklassen ofte lot seg konfirmere to år senere enn fattigfolks barn.
 6. Mitterrand aksepterte senere en invitasjon fra den greske statsminister Andreas Papandreou om å møte Gadafi på Kreta, for å konfirmere avtalen og realiseringen av dens inn hold.
 7. Over 80 prosent av dagens årskull lar seg konfirmere, og svært mange av dem legger vekt på tradisjonen.
 8. Personlig vil jeg formode at kirkens menn har sett realistisk på saken og sløyfet dåpsbekreftelsen utfra en forventning om at svært mange av dagens ungdom ikke ville la seg konfirmere i kirken dersom de ble nødt til å bekrefte dette løftet.
 9. Problemet er at deres prest, ifølge norsk kirkerett, ikke har adgang til å bisette, vigsle, eller konfirmere, - slik det har vært ønsket fra menighetslemmenes side.
 10. Begrunnelsen for at de lot seg konfirmere, var svært sammensatte.
 11. Formannskapet har nylig vedtatt at det ikke skal gis tilleggsbevilgninger før under budsjettrevisjonsmøtet i juni måned, slik at bystyret i praksis er budsjettmessig bundet til å konfirmere formannskapets vedtak om nedleggelse.
 12. Ikke fordi interessen for å konfirmere seg er mindre her enn andre steder, men fordi det ikke bor særlig mange 15åringer i de indre bydeler.
 13. Nesten 60 000 nordmenn blir konfirmert i år, og de fleste blir konfirmert i mai. Mellom 85 og 90 prosent av alle norske ungdommer lar seg konfirmere.
 14. Når ca. 90 % av foreldrene bærer sine barn til dåpen, og ca. 80 % av de unge velger å la seg konfirmere, må man forutsette at de får så mye informasjon at de vet hva de gjør, hevder Synnes.
Similar words:
swekonfirmera
norkonfirmere
norkonferere
norkonfiskere
swekonferera
swekonfiskera
norkonjugere
Your last searches:
 1. konfirmere


Konfirmere was recognized as a Norwegian verb

Infinitive: (Å) konfirmere
Gerundio: konfirmerende
Past participle: konfirmert
Indikative
1. Present
 • jeg
  konfirmerer
 • du
  konfirmerer
 • han
  konfirmerer
 • vi
  konfirmerer
 • dere
  konfirmerer
 • de
  konfirmerer
8. Perfect
 • jeg
  har konfirmert
 • du
  har konfirmert
 • han
  har konfirmert
 • vi
  har konfirmert
 • dere
  har konfirmert
 • de
  har konfirmert
2. Imperfect
 • jeg
  konfirmerte
 • du
  konfirmerte
 • han
  konfirmerte
 • vi
  konfirmerte
 • dere
  konfirmerte
 • de
  konfirmerte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hadde konfirmert
 • du
  hadde konfirmert
 • han
  hadde konfirmert
 • vi
  hadde konfirmert
 • dere
  hadde konfirmert
 • de
  hadde konfirmert
4a. Future
 • jeg
  vil/skal konfirmere
 • du
  vil/skal konfirmere
 • han
  vil/skal konfirmere
 • vi
  vil/skal konfirmere
 • dere
  vil/skal konfirmere
 • de
  vil/skal konfirmere
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  vil/skal ha konfirmert
 • du
  vil/skal ha konfirmert
 • han
  vil/skal ha konfirmert
 • vi
  vil/skal ha konfirmert
 • dere
  vil/skal ha konfirmert
 • de
  vil/skal ha konfirmert
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  ville/skulle konfirmere
 • du
  ville/skulle konfirmere
 • han
  ville/skulle konfirmere
 • vi
  ville/skulle konfirmere
 • dere
  ville/skulle konfirmere
 • de
  ville/skulle konfirmere
12. Conditional perfect
 • jeg
  ville/skulle ha konfirmert
 • du
  ville/skulle ha konfirmert
 • han
  ville/skulle ha konfirmert
 • vi
  ville/skulle ha konfirmert
 • dere
  ville/skulle ha konfirmert
 • de
  ville/skulle ha konfirmert
Imperative
Affirmative
 • du
  konfirmer!
 • vi
  La oss konfirmere!
 • dere
  konfirmer!
Negative
 • du
  ikke konfirmer! (konfirmer ikke)!
 • dere
  ikke konfirmer! (konfirmer ikke)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag igenom
2 Flag thrilling
3 Flag mejorar
4 Flag cleanliness
5 Flag fiksering
6 Flag verde
7 Flag espineta
8 Flag equalize
9 Flag overdreven
10 Flag engasjerende
11 Flag klokkeklang
12 Flag weltervikt
13 Flag express
14 Flag småjente
15 Flag milking
16 Flag avholdende
17 Flag interferencia
18 Flag abasing

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 245 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 1913 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 522 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1186 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4020 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4897 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5145 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4256 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 4886 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 8650 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1135 - seconds.

mobiltelefon