logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for konkretisere:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norkonkretisere
engidé [v]: embody [formal], concretize
spaidé [v]: encarnar, concretar
sweidé [v]: konkretisera
Synonyms:
 1. anskueliggjøre, framtre, gi kjøtt på beinet, sette ut i livet, tydeliggjøre, utføre, virkeliggjøre, vise, visualisere
 2. belyse, definere, eksemplifisere, elaborere, forklare, fullstendiggjøre, gå i detalj, gå nærmere inn på, pensle ut, presisere, utdype, utmale, utvide, utvikle
Example:
 1. Jeg håper å gjøre det noenlunde bra, uten at jeg her og nå kan konkretisere målsetningen.
 2. Jeg vil ikke konkretisere noen spesiell sak, men det er på det rene at det i flere straffesaker er kommet frem opplysninger om at voldsutøveren kan ha vært inspirert av film.
 3. Mange tar til orde for et sterkere konvensjonelt forsvar, men altfor få tar seg bryet med å konkretisere hva som bør gjøres.
 4. Under samtalene med beboerne tar vi utgangspunkt i deres egen situasjon og virkelighet og forsøker å konkretisere den ut fra de enkeltes funksjonsnivå.
 5. Vi gjorde oppmerksom på at Regjeringen ikke har avsluttet behandlingen av saken, men presiserte at vi vil om kort tid konkretisere nærmere hvilke ytterligere tiltak som blir satt inn med sikte på å begrense arbeidsløsheten de nærmeste måneder, og varslet dessuten tiltak på lengre sikt.
 6. Budsjettutvalget slutter seg derfor til formannskapets tidligere vedtak om et mer resultatorientert styringssystem der det legges vekt på å konkretisere og tallfeste målsettingene for etatene og de kommunale bedrifters virksomhet.
 7. Christiansen kan ikke konkretisere det tapet flyselskapet har lidd, men under streiken var det snakk om et tap på 12 millioner kroner pr. dag.
 8. De ansatte skal bruke tiden fremover til å konkretisere sin forretningside, utmeisle en strategi og planlegge omorganisering av verftet i Solheimsviken.
 9. De fleste vil imidlertid drøye til høsten, fordi man trenger tid til å konkretisere planene.
 10. Derfor oppfordrer jeg de forskjellige grupper innen norsk musikkliv til å tenke igjennom og konkretisere sin egen situasjon.
 11. Dertil kommer at statsminister Papandreou, som har ivret for et atomvåpenfritt Balkan i flere år, ennå ikke har gjort noe forsøk på å konkretisere hva hans forslag skal innebære i praksis.
 12. Det er ikke Kirkens oppgave ut fra disse grunnverdier å konkretisere dem i kristelige politiske løsninger.
 13. Det er imidlertid nødvendig å konkretisere en slik arealordning før det tas endelig standpunkt.
 14. Det gjelder i høyeste grad også Arbeiderpartiet, som med fordel kan konkretisere forpliktelsene overfor idretten.
 15. Dette må De konkretisere ?
 16. En av dem som er opptatt av å videreføre - og konkretisere debatter, er statsviteren Bernt Hagtvet.
 17. For å konkretisere nødvendige tiltak på Fornebu er det nødvendig å bringe på det rene når en ny hovedflyplass for Osloområdet kan være operativ, sa Flyplasskomiteen av 1968.
 18. Forsøkene på å konkretisere en slik avisløsning med praktiske tiltak har hittil ikke ført til noe som helst resultat.
 19. Først når slike forhold er fastlagt for en årrekke fremover, kan man konkretisere antall tjenestegjørende dager.
 20. Her vil Media Invest legge frem sine planer som investor, og konkretisere hvorfor de er interessert i å overta kontrollen over Budstikka.
 21. Hvordan dette fondet skal bygges opp eller hvilken størrelse det bør ha, er partiledelsen foreløbig lite villig til å konkretisere.
 22. Idag innleder en såkalt programgruppe innen Luftfartsverket arbeidet med å utrede og konkretisere utbyggingsplaner for det såkalte 1. byggetrinn på Oslo lufthavn - Gardermoen.
 23. Jakob Weidemann har en betydelig evne til å finne korte, markante formuleringer som treffer spikeren på hodet både når det gjelder å konkretisere kunst og personer, og Rian var en ordkunstner som kunne ha gjort ham til en betydelig dikter.
 24. Jeg kan konkretisere ved f.eks. å vise til de samlere som er stolte over å ha brev til Christian III eller keiser Ferdinand i sin private samling, uten å bekymre seg over at disse dokumenter ofte er stjålet fra offentlige arkiver.
 25. Jeg skal konkretisere dette med en del eksempler.
 26. Kan du konkretisere det litt ?
 27. La oss konkretisere litt.
 28. Liturgien er et forsøk på å konkretisere det man i denne kommisjon var kommet frem til av enighet i et dokument om Dåp, nattverd og embede.
 29. Men både i USA og innenfor allianset pågår det en omfattende utredningsarbeide med sikte på å konkretisere løftet om å vise fleksibilitet så snart den annen supermakt er rede til å gjennoppta forhandlingene.
 30. Men da ventar eg også at han sjølv klarer å konkretisere den kritikken av Språkrådets arbeid som han - etter mi meining umotivert og utanfor samanhengen - har hekta på i slutten av innlegget sitt i Aftenposten 7. februar.
Similar words:
swekonkretisera
norkondensere
swekonkretion
norkodifisere
norkokettere
norkoketteri
norkolonisere
Your last searches:
 1. konkretisere


Konkretisere was recognized as a Norwegian verb

Infinitive: (Å) konkretisere
Gerundio: konkretiserende
Past participle: konkretisert
Indikative
1. Present
 • jeg
  konkretiserer
 • du
  konkretiserer
 • han
  konkretiserer
 • vi
  konkretiserer
 • dere
  konkretiserer
 • de
  konkretiserer
8. Perfect
 • jeg
  har konkretisert
 • du
  har konkretisert
 • han
  har konkretisert
 • vi
  har konkretisert
 • dere
  har konkretisert
 • de
  har konkretisert
2. Imperfect
 • jeg
  konkretiserte
 • du
  konkretiserte
 • han
  konkretiserte
 • vi
  konkretiserte
 • dere
  konkretiserte
 • de
  konkretiserte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hadde konkretisert
 • du
  hadde konkretisert
 • han
  hadde konkretisert
 • vi
  hadde konkretisert
 • dere
  hadde konkretisert
 • de
  hadde konkretisert
4a. Future
 • jeg
  vil/skal konkretisere
 • du
  vil/skal konkretisere
 • han
  vil/skal konkretisere
 • vi
  vil/skal konkretisere
 • dere
  vil/skal konkretisere
 • de
  vil/skal konkretisere
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  vil/skal ha konkretisert
 • du
  vil/skal ha konkretisert
 • han
  vil/skal ha konkretisert
 • vi
  vil/skal ha konkretisert
 • dere
  vil/skal ha konkretisert
 • de
  vil/skal ha konkretisert
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  ville/skulle konkretisere
 • du
  ville/skulle konkretisere
 • han
  ville/skulle konkretisere
 • vi
  ville/skulle konkretisere
 • dere
  ville/skulle konkretisere
 • de
  ville/skulle konkretisere
12. Conditional perfect
 • jeg
  ville/skulle ha konkretisert
 • du
  ville/skulle ha konkretisert
 • han
  ville/skulle ha konkretisert
 • vi
  ville/skulle ha konkretisert
 • dere
  ville/skulle ha konkretisert
 • de
  ville/skulle ha konkretisert
Imperative
Affirmative
 • du
  konkretiser!
 • vi
  La oss konkretisere!
 • dere
  konkretiser!
Negative
 • du
  ikke konkretiser! (konkretiser ikke)!
 • dere
  ikke konkretiser! (konkretiser ikke)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag mountain
2 Flag odört
3 Flag cleanup
4 Flag oír
5 Flag tämligen
6 Flag utan resultat
7 Flag skape uorden
8 Flag pommes frites
9 Flag initial
10 Flag klesskap
11 Flag labriego
12 Flag kullmørk
13 Flag daukjøre
14 Flag medlem av underhuset
15 Flag uklart
16 Flag med flyvende hake
17 Flag blindtarmbetennelse
18 Flag vaka

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 846 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 969 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1619 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2937 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8912 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2610 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3199 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6125 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6939 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7519 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2041 - seconds.

mobiltelefon