logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for konkurrerende:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norkonkurrerende
enggeneral [?]: Competitive
spageneral [?]: Competitiva
swegeneral [?]: Konkurrenskraftiga
Example:
 1. Dynastiet var mottrekket fra et konkurrerende fjernsynsselskap.
 2. En ønsket endring i bankenes prissetting kan bli hindret dersom ikke prisingen av konkurrerende betalingsformidlingstjenester som f.eks. postgiro også utvikles på en rasjonell måte.
 3. Konkurrerende partier og aviser vil også få tilbud om konsesjon, om enkelte i et distrikt har søkt.
 4. Vi sier oss enige i Televerkets utsagn om at Norge er et for lite land til å ha konkurrerende offentlige telenett.
 5. Det er så mange vesentlige forskjeller, ikke minst på det faglig politiske område, at formaliserte samarbeidsopplegg med klart konkurrerende organisasjoner ikke er liv laga for oss i Staten.
 6. Det må snart skje noe med bensinprisene, sier en representant for et av de seks konkurrerende oljeselskapene på det norske marked til Aftenposten.
 7. Dette er viktig, fordi det gir SAS hotels et godt forsprang på de konkurrerende hoteller som åpner i 1985, sier Sinding.
 8. Får meglerne mange fristende tilbud fra konkurrerende banker, med store overgangssummer ?
 9. Kan man ikke oppleve sterke interessekonflikter ved å opptre som konsulenter for konkurrerende rederier ?
 10. Man kunne forvente at en næring som baserer så mye av sin eksistens på privatbedrifter i et konkurrerende marked, hadde mer omtanke for den gren de sitter på.
 11. Parkene er ikke et konkurrerende alternativ til barnehavene, selv om vi kan merke en viss nedgang i de områder der det er barnehave i nærheten.
 12. Sparebankkreditt, uten å la konkurrerende kredittforeninger få anledning til å tilby sparebankenes egne bedriftskunder et konkurrerende lånetilbud.
 13. Vi legger opp til et best mulig samarbeide, og vi mener at våre tilbud mer er supplerende enn konkurrerende i forhold til banker og forskringsselskaper.
 14. Vi må slå fast at det eksisterer vesentlig større begrensninger på Postsparebanken enn våre konkurrerende, private banker.
 15. Alle kan skaffe seg bolig efter behov og evne i et fritt boligmarked der Husbankens rolle som subsidierende lånegiver erstattes av konkurrerende private låneinstitusjoner.
 16. Arbeiderpartiets fraksjon går inn for at Nortrygdløsningen i hovedsak skal velges, mens det konkurrerende systemet fortsatt skal utvikles ved de ialt 10 kontorene der Infottrygd idag er i drift.
 17. Av frykt for å miste kunder valgte konkurrerende stasjoner i nabolaget å gjøre det samme.
 18. Av hensyn til forhandlingssituasjonen og konkurrerende anbud vil imidlertid ikke direktør Kristiansen gå ut med konkrete anbudstall nå.
 19. Avdelingsdirektør Fredriksen fremholdt at Norge hittil har vært langt mindre opptatt av å tilgodese sine egne næringslivsinteresser i sitt bistandsarbeide enn tilfellet har vært i konkurrerende industriland.
 20. Begge er også tiltalt for å ha baktalt og svertet de to konkurrerende firmaer.
 21. Begge parter hadde gjensidig utfordret hverandre til slike samtaler efter at det i mer enn et tiår har vært konkurrerende demonstrasjonstog i Trondheim.
 22. Bobestyrer, advokat Henning Asheim, opplyser at man har flere interessenter til Bolsønes Verft, både konkurrerende verft og andre som gjerne vil bygge opp et nytt verft.
 23. Bratterud betegner avgjørelsen som grådig, og han antyder sogar at det kanskje er kommunen selv som har funnet en konkurrerende interessent som har anledning til å betale mer for tomten.
 24. Brusletto fremholder dessuten at NC har vist en betydelig produktivitetsøkning de siste årene, og forøvrig ser han ikke bort fra at bedriften kan ha levert et understelldesign som simpelthen er billigere å bygge enn det konkurrerende SeaCoNordesignet.
 25. Ca. 30 norske samlinger er påmeldt i alle konkurrerende klasser.
 26. Da vil fem av de hardt konkurrerende grupper, sammensatt av faglig bakgrunn og handlekraftig kapital, bli plukket ut til å arbeide videre med lokket.
 27. De fem konkurrerende oljeselskapene vurderer å iverksette mottiltak efter at bilorganisasjonene har oppfordret bilistene i Oslo til å fylle bensin bare ved Norolstasjoner - ikke ved Essos, Finas, Mobils, Shells eller Texacos salgssteder.
 28. De gikk til et konkurrerende selskap.
 29. De konkurrerende selskapene har gjort tilbudet gjeldende hos forhandlere som føler seg truet av nærliggende Norolstasjoner med kortautomat.
 30. De konkurrerende selskaper Elektrisk Bureau og Standard Telefon og Kabelfabrik har på 5050basis opprettet Nodecom - et selskap for nasjonal og internasjonal markedsføring av taktiske kommunikasjonssystemer for forsvarsformål.
Similar words:
swekonkurrerande
norkokluderende
norkonkurranse
swekonkurrens
swekonkurrent
swekonkurrera
swekonkurrera med
Your last searches:
 1. konkurrerendeLast searches

# NAL Term
1 Flag ply
2 Flag halvback
3 Flag bestemmelse
4 Flag inflatorisk
5 Flag tendón de la corva
6 Flag bastón
7 Flag tilforlatelig
8 Flag håndveske
9 Flag blenders
10 Flag verge
11 Flag bundet
12 Flag på befallning av övermakten
13 Flag pronomalisera
14 Flag programvare distribuert gratis
15 Flag divergerende
16 Flag pub
17 Flag våldsdåd
18 Flag fuglefangst

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
röja 514 0 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1428 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6410 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1451 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2104 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4982 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5829 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6262 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5274 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5798 0 2018-11-26 10:44:30

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1275 - seconds.

mobiltelefon