logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for konsekvens:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norkonsekvens
engeffekt [n]: implication, ramification
resultat [n]: consequence, result
spaeffekt [n]: implicación [f]
resultat [n]: consecuencia [f], resultado [m]
sweeffekt [n]: konsekvens
Synonyms:
 1. effekt, følge, gjøre susen, innflytelse, inntrykk, innvirkning, påvirkning, reaksjon, resultat, ringvirkning, spor, verdi, virkning, vits
 2. fasit, ja, javel, jo, konklusjon, løsning, motinnlegg, motstykke, nei, parallell, replikk, respons, svar, tilbakemelding, tja, utfall
Derived terms:inkonsekvens, utrivelig konsekvens
Example:
 1. Som en konsekvens av at homofilt samliv i stadig større utstrekning godtas i samfunnet, har fremmedmyndighetene i den senere tid gitt oppholdstillatelse på grunnlag av slikt samliv med norsk statsborger.
 2. (En konsekvens av dette er at nordboer - helt utilsiktet - alltid vil kunne bortvises.
 3. Den industripolitiske konsekvens av en sterk konkurranseorganisasjon som relativt raskt blir satt istand til å konkurrere på det norske marked, må veie tyngre enn den relativt marginale effekt som argumenter om konkurransevridning kan få, mener Engebretsen.
 4. Dette er bare en naturlig konsekvens av at løsgjengerloven forlengst er endret ; det er ikke i strid med denne loven å vise seg beruset på gaten, sier sosialsjef Johannessen.
 5. Dette er en direkte konsekvens av den konflikten vi er inne i.
 6. Dette kan i sin ytterste konsekvens føre til forbud mot å spise kjøtt, sier antropologen Matt Carmill.
 7. Dette kan ikke være en konsekvens av at behovet for forbedring er blitt mindre.
 8. Gjennom flere år har vi bedt om at Staten overtar det økonomiske ansvar for bidragsarbeidet, noe vi mener er en rimelig konsekvens av at Staten har erkjent at dette er en statsoppgave.
 9. Hvis det viser seg å være en direkte helsefarlig epidemi, vil vi måtte gå til den ytterste konsekvens å stoppe turene, men dette tør vi ikke bestemme før vi har fått undersøkt nøye hva som er smittekilden, sier Bjørn Lunde, administerende direktør i Vingreiser, et av de to norske turoperatører som har Algarve på programmet.
 10. Hvis myndighetene velger å koble renter i postgirosystemet sammen med gebyrer på banktjenester i postsystemet, vil dette kunne åpne veien for prissetting også på gireringer i Bankenes Betalingssentral, sier Gundersen, som tilføyer at en konsekvens av en likere konkurransesituasjon når det gjelder henholdsvis bank og postgiro bør være at statlige organer også benytter bankgiro, og ikke bare postgiro.
 11. Også FNs høykommissær for flyktninger arbeider med planer som i sin konsekvens kan lette situasjonen også for Norge.
 12. Vi efterlyser mer balanse, vurderingsevne, fasthet og konsekvens i utenrikspolitikken, erklærer Ulf Adelsohn.
 13. Å være på leit er for meg en helt naturlig konsekvens av troen min, sa Bjørn Eidsvåg under presentasjonen i Oslo igår.
 14. Akkurat dette, det trange som ikke har noen konsekvens i tett samhold.
 15. Alle disse tingene i den ytterste konsekvens, så langt du kan gå.
 16. Alt i denne forestillingen blir utført med konsekvens.
 17. Arbeiderbladet skriver idag at en naturlig konsekvens av Treholtsaken er at klokka skrus tilbake når det gjelder samarbeidet mellom Norge og Sovjet.
 18. Arbeiderpartiets opplegg har som konsekvens at Hydros og Sagas inntekter vil bli mindre enn ventet.
 19. Arbeiderpartiets steile holdning til Gyssestadprosjektet er en konsekvens av at partiet sier konsekvent nei til alle nyetableringer i påvente av generalplanen.
 20. At alt blir dyrere er en naturlig konsekvens også av den retning vi har valgt.
 21. At eksamensformen i de kliniske fagene er muntlig med pasient og teorispørsmål, er en naturlig konsekvens av at det er i relasjon til pasienter vi skal fungere.
 22. At en grensejustering som skjedde i 1964 skulle få som konsekvens at et påbegynt veianlegg ble stoppet, og ikke er kommet i gang igjen på de tyve årene som er gått, er nærmest utrolig, mener Svelvik formannskap og vil ha fortgang i saken.
 23. Aune sa at en konsekvens av dette forslag trolig blir at låntagere vil få lavere rente og lengre avdragstid på lån.
 24. Av hensyn til vår utenrikspolitiske troverdighet kan det ikke sterkt nok understrekes hvor nødvendig det er at dette syn hevdes med konsekvens og styrke over alt hvor Norges stemme lar seg høre.
 25. Av hensyn til vår utenrikspolitiske troverdighet kan det ikke sterkt nok understrekes hvor nødvendig det er at dette syn hevdes med konsekvens og styrke overalt hvor Norges stemme lar seg høre.
 26. Avsløringen kom som en konsekvens av at air conditionanlegget brøt sammen i 43 varmegrader.
 27. Avtalene er en konsekvens av den omstridte loven om helsevern som er innført, og de innebærer at det vil bli gitt kommunale driftstilskudd til vel 30 leger og nærmere 70 fysioterapeuter i Bærum iår.
 28. Bankens medvirkning har vært en konsekvens av vedtak som på ulike tidspunkter har vært truffet av offentlige organer, blant annet av Oslo bystyre og Stortinget.
 29. Barn trenger konsekvens i svarene de får.
Results found in Swedish dictionary
swekonsekvens
engeffekt [n]: implication, ramification
resultat [n]: consequence, result
noreffekt [n]: konsekvens
spaeffekt [n]: implicación [f]
resultat [n]: consecuencia [f], resultado [m]
Synonyms:
 1. serie, efterdyning, effekt, efterverkning
 2. bestraffning, straff, sanktion
Derived terms:inkonsekvens
Similar words:
swekonsekvent
swekonferens
swekonservera
swekonsertina
swekongruens
norkoherens
swekonduktans
Your last searches:
 1. konsekvensLast searches

# NAL Term
1 Flag snørrete
2 Flag halyard
3 Flag perderse
4 Flag silversmith
5 Flag blodig
6 Flag gaffe
7 Flag vattenkrasse
8 Flag fastklibbande
9 Flag log
10 Flag förlägen
11 Flag pjekkert
12 Flag interims-
13 Flag rubric
14 Flag descalabro
15 Flag snylting
16 Flag give a performance
17 Flag falleferdig
18 Flag grill

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
casino siteleri 9 0 2022-08-12 12:58:21
Test, just a test 67 0 2022-07-31 14:54:32
röja 510 0 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1417 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6386 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1447 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2100 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4978 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5824 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6258 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1218 - seconds.

mobiltelefon