logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for konsentrasjonsleir:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norkonsentrasjonsleir
engmillitærisk [n]: concentration camp
spamillitærisk [n]: campo de concentración [m]
swemillitærisk [n]: koncentrationsläger
Wiki:Konsentrasjonsleir er en leir for samling av bestemte grupper av personer, f.eks. opposisjonelle eller etniske grupper. Noen konsentrasjonsleire er bygget for utryddelse av de internerte, eller som slaveleire, mens hensikten med andre kan være kun internering.
Example:
 1. Majorstuen stasjon ser ut som den reneste konsentrasjonsleir, med høye gjerder og tre raders piggtråd ut mot Sørkedalsveien, sier Vigdis Isaksen til Bysiden.
 2. Med stort mot sto han rank mot den tyske okkupasjonsmakt, og det kostet ham tre år i konsentrasjonsleir.
 3. AMNESTY International har derfor vært avhengig av forklaringene til albanere som har klart å flykte, eller av deres pårørende hjemme som i sine brev våger å fortelle om livet i denne konsentrasjonsleir av et land.
 4. Da skrev Wiechert til de dømmende myndigheter at han stilte sine sosiale trygder til disposisjon for fru Niemöller og Niemöllerbarna så lenge pastoren satt i konsentrasjonsleir.
 5. De indianerne som ikke blir drept, settes i konsentrasjonsleir hvor de forsøkes påført videnskapelig sosialisme, sa Herzog.
 6. Den forhenværende politimannen ler når han tenker tilbake på hvordan han høsten 1945, efter å ha sittet de to siste årene av krigen i konsentrasjonsleir i Tyskland, ble opptatt som politiaspirant ved Oslo Politikammer.
 7. Dessuten vet vi at det var modige kvinner og menn i Tyskland fra 1933 til 1945 som aldri aksepterte nasjonalsosialismen, mennesker som havnet i konsentrasjonsleir, ble avsatt fra sine stillinger, landsforvist eller fengslet for kortere eller lengre tid.
 8. Det var en helt soleklar grunn til at Ernst Wiechert havnet i konsentrasjonsleir fem år efterat Hitler kom til makten.
 9. Efter 10 måneder i Gestapofengsel og konsentrasjonsleir ble han imidlertid løslatt, og tidlig i 1938 satte han kursen mot USA.
 10. En ukrainer som var vaktmann i en tysk konsentrasjonsleir under den annen verdenskrig vil bli utlevert fra USA til SovjetUnionen, opplyste en talsmann for det amerikanske justisdepartementet torsdag.
 11. Er det riktig at en stat skal dømme et menneske som strekker litt på kroppen, til tre års konsentrasjonsleir ?
 12. Euwe følte dyp avsky for nazisystemet, ikke minst efter at Nederlands nest sterkeste spiller på den tiden, Salo Landau, som var jøde, ble sendt til en konsentrasjonsleir i Polen og omkom der.
 13. Falstad - denne gamle kapteinsgården i Trøndelag, som ble guttehjem - og da krigen brøt ut, ble tatt av tyskerne som fangeleir, noe som meget snart utviklet seg til en vaskekte konsentrasjonsleir på linje med de aller verste i Tyskland, har ikke fått den plass i historien som burde tilkomme den.
 14. Faren, Olav Larssen, satt i konsentrasjonsleir i Sachsenhausen, og hennes to brødre, Knut og Erik var flyktninger i Sverige.
 15. Fjodorenko skal ha vært vaktmann ved nazistenes konsentrasjonsleir i Treblinka i 1942 og 1943, der omkring 800 000 mennesker ble utryddet.
 16. Han døde i konsentrasjonsleir.
 17. Han er idag amerikansk statsborger, skriver på fransk, har sittet i tysk konsentrasjonsleir og er født i Romania.
 18. Han virket også som lege da han selv var fange i tysk konsentrasjonsleir og satt i Auschwitz og Buchenwald fra 1942 til 1945.
 19. Men i stedet for å få friheten, ble han ført til en konsentrasjonsleir.
 20. Mens vi taler om mellomstandpunkter og ensidig nedrustning kommer meldingene om den brutale konsentrasjonsleir i Perm i UUSR, som fylles med dissidenter av alle kategorier.
 21. På Ddagen, 6. juni 1944, befant artikkelforfatteren seg i en konsentrasjonsleir ved Berlin.
 22. Senere ble alle automatisk overført til konsentrasjonsleir.
 23. Skildringer av jødiske barn i konsentrasjonsleir kan, tross alt det vonde, gi nåtidens unge noe å tro på, mener Inger Margrethe Gaarder som i disse dager gir ut en bok om jødiske barn i Terezin.
 24. Under krigen ble han tatt til fange av tyskerne mens han var i ferd med å avtjene sin verneplikt og sendt i konsentrasjonsleir.
 25. Wiechert, som tilhørte den gruppe av tyske forfattere som gikk i indre eksil, satt i konsentrasjonsleir under krigen.
 26. President Ronald Reagan prøver å gjøre Nicaragua til en konsentrasjonsleir gjennom utsulting og drap, sier Nicaraguas president Daniel Ortega i et intervju med nyhetsmagasinet Newsweek.
 27. DEN CHILENSKE militærregjeringen løslot tirsdag 39 fanger fra en konsentrasjonsleir i Pisagua lengst nord i landet.
 28. Den danske musiker Paul Sandfort ble sendt til tysk konsentrasjonsleir bare fjorten år gammel.
 29. Dengang var han sannhetsvitne for journalist Arne Skouens foredrag i Det Norske Studentersamfund om norske barn i konsentrasjonsleir.
 30. Det behøver ikke bli en konsentrasjonsleir.
Your last searches:
 1. konsentrasjonsleirLast searches

# NAL Term
1 Flag tipper
2 Flag newel
3 Flag udugelighet
4 Flag udødelighet
5 Flag give a ride to
6 Flag ydmykhet
7 Flag splitte
8 Flag ubrukelighet
9 Flag livfullhet
10 Flag ubotferdighet
11 Flag spandabel
12 Flag nevnt nedenfor
13 Flag spansk
14 Flag ubøyelighet
15 Flag acceptably
16 Flag ublyghet
17 Flag persona que llega
18 Flag ready-to-wear

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 2442 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 2961 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 3226 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 2639 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 3240 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 5244 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 3248 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 3817 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 6427 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 5939 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1654 - seconds.

mobiltelefon