logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for konsern:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norkonsern
enggeneral [?]: Group
spageneral [?]: Grupo
swegeneral [?]: Grupp
Synonyms:anlegg, anstalt, bedrift, etablissement, firma, foretak, forretning, institusjon, institutt, kompani, selskap, virksomhet
Wiki:Konsern er en selskapsrettslig betegnelse for en sammenslutning av selvstendige selskaper til en økonomisk enhet. Konsernforhold oppstår når et selskap («morselskap») har ""bestemmende innflytelse"" over et eller flere andre selskaper («datterselskap»). Vilkåret for bestemmende innflytelse er enten at morselskapet har kontroll over stemmeflertall (mer enn 50%) på datterselskapets generalforsamling, eller har kontroll over flertallet i datterselskapets styre.
Example:
 1. Legeforeningen har selv trukket sammenligningen mellom sykehus og konsern.
 2. Det er en kjempeoppgave å omstille et konsern med ca. 5000 ansatte mot nye kundeområder, sa Kjell Kveim.
 3. Det skogeierdominerte konsern har gitt efter for Glommen, og dermed brutt disiplinen på en slik måte at det kan føre til smitteeffekt, blir det sagt til Aftenposten.
 4. Han er jo også på en måte sjef for verdens største konsern.
 5. A / S Norsk Leca som konsern økte sine driftsinntekter fra 439 millioner kroner i 1982 til 489 millioner ifjor.
 6. Administrerende direktør Bore understreker samarbeidsmulighetene mellom Hjemmets Bokforlag og N. W. Damm & Søn. Han peker også på at Hjemmet er del av et stort konsern med gode internasjonale kontakter som også bør gi fordeler for Damm.
 7. Alle ting tyder på at Akergruppen kommer ut av den langvarige venteperiode som et styrket konsern.
 8. Avskrivning av en milliard kroner over ti år, betinger årlige uttellinger på 100 millioner kroner, en sum som Borregaard som konsern har problemer med å skaffe i form av overskudd.
 9. Bedriften har ca. 20 ansatte og eies nå av Ingeniørforreningen Atlas i Oslo, som igjen er en del av et større dansk konsern.
 10. Bedriften har ca. 20 ansatte og eies nå av Ingeniørforretningen Atlas i Oslo, som igjen er en del av et større dansk konsern.
 11. Bortsett fra en kort tid i Unilever og departementsarbeide i London under krigen, var Gann hele sitt yrkesaktive liv knyttet til samme konsern.
 12. Da gir et nytt ben i nord, for et konsern med en årsomsetning på over 40 milliarder Dmark, ikke bare nye arbeidsplasser, skatteinntekter, en investering på 1,1 md.
 13. Da han trakk seg fra Norske Skogindustrier, efterlot han seg et konsern som var bygget opp til en av Europas ledende avispapirprodusenter.
 14. De kan flyttes mellom forskjellige avdelinger - til og med land hvis det er et stort konsern, uten å få bestemme selv.
 15. Det de begynte med som bygdesnekkere i 1950 er nå utviklet til et konsern med 450 ansatte, hvorav 320 i Sigdal, åtte bedrifter over det ganske land og en omsetning ifjor på 265 millioner kroner.
 16. Det er dukket opp interessante synspunkter i debatten, som den uttalte engstelse for at et eller annet konsern skulle utbygge et eget monopol i informasjonssektoren.
 17. Det er et amerikansk konsern i Dallas som er engasjert i forsvarsindustrien som har inngått en avtale med Kina om å kjøpe et visst antall MiG21 for mellom tre og fire millioner dollar pr. stykk.
 18. Det er første gang et amerikansk datterselskap, som er eiet av et europeisk konsern blir introdusert på det amerikanske aksjemarked.
 19. Det poenget illustreres for øvtig av at det amerikanske konsern Digital Equipment, som produserer de datamaskiner det her er tale om, selv er kommet i skade for å selge datautstyr til den samme Müller.
 20. Det var et annet amerikansk konsern, IBM, som oppdaget at 15 millioner chips innkjøpt fra Texas Instruments over en åtteårsperiode ikke var tilstrekkelig testet.
 21. Dette vil særlig gjelde for et konsern med så dominerende vekt på produksjon av råaluminium som ÅSV.
 22. Direktør Tærud åpner med å følge opp vår beskrivelse av et sykehus som et konsern og trekker paralleller til SAS og til Statoil.
 23. Elektrisk Bureau som konsern økte sine driftsinntekter ifjor med 307 millioner kroner (16 prosent, til 2 247 millioner kroner.
 24. Et sykehus kan på mange måter sammenlignes med et konsern, bestående av mange forskjellige enheter og med en ren administrativ leder.
 25. Fearnleys A / S har de senere år utviklet seg fra å være et tradisjonelt norsk skipsmeglerfirma til å bli et internasjonalt konsern med aktiviteter innen skipsfart, offshore finans, samt olje og gassmegling.
 26. Firmaet er datterselskap til et stort svensk konsern.
 27. For Akergruppen må det i dagens harde konkurranseklima bety meget å komme i inngrep med et verdensomspennende konsern som har bred eksporterfaring og dokumentert ekspertise i å planlegge store, nøkkelferdige prosjekter - om enn ikke offshorekonstruksjoner, så kjernekraftverk.
 28. For Karlsson har dette efterhvert utviklet seg til å bli et konsern med underholdningsprodukter med en årsomsetning på nærmere 250 millioner kroner.
 29. For et konsern av Hydros størrelse, kan svikt i informasjonsbehandlingen føre til betydelige rentekostnader.
 30. Gruppen vil fra årsskiftet bli organisert som et konsern hvor Vibo Gruppen er moderselskap for selskapene Vibo Engros A / S, Vibo Interiør A / S og Vibo Prosjekt A / S. Inneværende år vil gruppen ha omsetning på ca. 90 millioner kroner.
Similar words:
swekonsert
engkosher
norkobber
norkodein
norkoffein
norkoffert
norkogger
Your last searches:
 1. konsernLast searches

# NAL Term
1 Flag putle
2 Flag recurso
3 Flag vokse
4 Flag plural
5 Flag satire
6 Flag separator
7 Flag posh
8 Flag element
9 Flag skåne
10 Flag bartolina
11 Flag ekvatorial
12 Flag knepre
13 Flag perorate
14 Flag drum up
15 Flag kvinnelig ansatt
16 Flag du
17 Flag kam
18 Flag vela

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 846 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 969 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1619 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2937 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8912 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2610 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3199 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6125 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6939 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7519 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2154 - seconds.

mobiltelefon