logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for konservere:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norkonservere
engmumifisere [v]: preserve
kjøtt [v]: cure
matvarer [v]: preserve, conserve
kropp [v]: preserve
mat [v]: can
spamumifisere [v]: conservar
kjøtt [v]: curar, salar
matvarer [v]: conservar, curar
kropp [v]: preservar
mat [v]: enlatar
swemumifisere [v]: konservera
Synonyms:beskytte, opprettholde, spare, holde fram, pleie noen
Anagrams:konversere
Example:
 1. Vi skal tenke mindre på å konservere det gamle enn på å utvikle det nye.
 2. Vi som arbeider med tekstil skal først og fremst konservere, ikke restaurere.
 3. Det FPUs skolepolitikk går ut på for å rette opp et noe sykt skolesystem, er ikke å fjerne symptomene som AUF vil, eller som Unge Høyre konservere og lappe på det allerede eksisterende system, men angripe årsakene til at enkelte blir såkalte tapere i skolen.
 4. Det nytter ikke bare å konservere ; fagutdannet personell er avgjørende, og det haster med denne utdannelsen, sier Skard.
 5. Det var aldri snakk om å sikre fordi ledelsen var såpass klar som den var efter 1.omgang, sa Rolf Åge Berg, som vil si seg fornøyd fremover om han klarer å konservere formen slik den er nå.
 6. Hele tankegangen bak Vannlinjen er fremtidsrettet og konstruktiv i motsetning til de ubehjelpelig foreldede forestillingene bak Grunnlinjen, som bare tjener til å konservere og forsterke dagens trafikk og miljøproblemer i Sentrum og over hele byen.
 7. Men det er klart at i understrømmen av det reklamen står for dette å holde fyr i ønskedrømmen og kanskje oppnå noe man ennå ikke har fått den trenden er vi med på å konservere.
 8. Mens fondet tidligere til en viss grad ble betraktet som myndighetenes forlengede arm for å konservere eksisterende virksomheter, er holdningen nå offensiv.
 9. Selv om partiet tidligere har klart erkjent at den selektive virkemiddelbruk fra siste halvdel av 1970årene må trappes sterkt ned, går det i sak efter sak lengst i forslag og ønsker om å bruke støtte til å konservere.
 10. Vi kan drive leieproduksjon for andre, vi har til hensikt å aktivisere oss mer med kullsyrefrie drikker, vi må stå på for å konservere den nåværende situasjon for øl og mineralvann - og lete efter andre områder for bedriften.
 11. Velgerne ser f.eks. at vi er iferd med å få et stadig mer åpent og fritt samfunn, og da blir Hagens påstand om at Høyres konservatisme går ut på å konservere Arbeiderpartiets stat, ikke ganske troverdig.
 12. Bruk av stråling for å konservere matvarer er i Sverige blitt en rent politisk sak, fjernt fra videnskapelige fakta.
 13. Det som blir viktig for Refstad i den nærmeste perioden er å konservere formen.
 14. Den kan konservere i sine røtter det liv som ustyrlig har levet, den kan uten gråt, men tilsynelatende med vemod, la blader gulne mens livssaftene siger nedover stammene efter først å ha trukket seg tilbake fra grenenes ytterste spisser, også fra den gren som laget min klase med kirsebærblomster der i fjellskorten.
 15. Gamle tolkninger gjort av store dirigenter har en uhyggelig evne til å konservere.
 16. I virkeligheten har ikke et parti rett til å kalle seg et verdikonservativt parti lenger, når det ikke engang vil konservere respekten for livets verdi.
 17. Ifølge avisen Lindesnes ville det ha kostet ca. 100 000 kroner å konservere kanonen slik at den kunne stilles ut på land.
 18. Kjøpmannsvare ble den først da man forsto å konservere den, så den tålte transporten til fjerne land og byer.
 19. Rabbiner M. Melchior sa at jøder er forpliktet til å huske all ondskap, ikke for å bevare ondskap og konservere hat, men for å lære av historien.
 20. Store penger venter på Pasquinell om han klarer å konservere denne formen i tiden fremover.
Similar words:
swekonservera
norkonferere
swekonserverad
norkondensere
swekonferera
swekonsekvens
swekonsekvent
Your last searches:
 1. konservere


Konservere was recognized as a Norwegian verb

Infinitive: (Å) konservere
Gerundio: konserverende
Past participle: konservert
Indikative
1. Present
 • jeg
  konserverer
 • du
  konserverer
 • han
  konserverer
 • vi
  konserverer
 • dere
  konserverer
 • de
  konserverer
8. Perfect
 • jeg
  har konservert
 • du
  har konservert
 • han
  har konservert
 • vi
  har konservert
 • dere
  har konservert
 • de
  har konservert
2. Imperfect
 • jeg
  konserverte
 • du
  konserverte
 • han
  konserverte
 • vi
  konserverte
 • dere
  konserverte
 • de
  konserverte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hadde konservert
 • du
  hadde konservert
 • han
  hadde konservert
 • vi
  hadde konservert
 • dere
  hadde konservert
 • de
  hadde konservert
4a. Future
 • jeg
  vil/skal konservere
 • du
  vil/skal konservere
 • han
  vil/skal konservere
 • vi
  vil/skal konservere
 • dere
  vil/skal konservere
 • de
  vil/skal konservere
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  vil/skal ha konservert
 • du
  vil/skal ha konservert
 • han
  vil/skal ha konservert
 • vi
  vil/skal ha konservert
 • dere
  vil/skal ha konservert
 • de
  vil/skal ha konservert
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  ville/skulle konservere
 • du
  ville/skulle konservere
 • han
  ville/skulle konservere
 • vi
  ville/skulle konservere
 • dere
  ville/skulle konservere
 • de
  ville/skulle konservere
12. Conditional perfect
 • jeg
  ville/skulle ha konservert
 • du
  ville/skulle ha konservert
 • han
  ville/skulle ha konservert
 • vi
  ville/skulle ha konservert
 • dere
  ville/skulle ha konservert
 • de
  ville/skulle ha konservert
Imperative
Affirmative
 • du
  konserver!
 • vi
  La oss konservere!
 • dere
  konserver!
Negative
 • du
  ikke konserver! (konserver ikke)!
 • dere
  ikke konserver! (konserver ikke)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag effortless
2 Flag accident
3 Flag circa
4 Flag no dar crédito a
5 Flag fengsle
6 Flag vice
7 Flag avhøre
8 Flag dwindle
9 Flag no dar crédito a
10 Flag floe
11 Flag avhøre
12 Flag eocen
13 Flag siglo
14 Flag vombat
15 Flag petroleum
16 Flag befippet
17 Flag sonámbula
18 Flag irritera

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 844 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 968 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1616 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2936 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8909 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2609 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3197 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6124 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6938 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7517 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2354 - seconds.

mobiltelefon