logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for konsortium:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norkonsortium
engbusiness - finance [n]: consortium
spabusiness - finance [n]: consorcio [m]
swebusiness - finance [n]: konsortium
Wiki:Konsortium (fra Latin consortium: 'selskap', 'fellesskap') er en sammenslutning eller samarbeidsavtale mellom personer, organisasjoner, firmaer, myndigheter eller enhver kombinasjon av disse, vanligvis for sammen å oppnå forretningsmessige mål. Samarbeidet kan være mer eller mindre formelt, fra muntlige avtaler til dannelse av felles selskaper. Et konsortium formaliseres vanligvis av en kontrakt, som tegner rettighetene og forpliktelsene til hver enkelt medlem av.
Example:
 1. Danseuse eies nu av et konsortium bestående av Bærumentreprenøren Johs. Solberg og brødrene Rolf og Terje Thoresen som er båtprodusenter i Risørdistriktet.
 2. Det var absolutt ikke av den grunn at vi fremsatte vårt forslag, sier han om det tilbudet Bergen Bank fremsatte fredag på vegne av et konsortium.
 3. Adm. direktør Torstein Hagen i Royal Viking Line bekrefter overfor Aftenposten at et konsortium av norske finansselskaper, ledet av Bergen Bank, står bak stiftelsen og finansieringen av det nye selskapet.
 4. Aksjonærene tilbys også fortrinnsrett til kjøp av 160 000 aksjer som et konsortium ved DNC går ut på markedet med i tiden 1.15. oktober.
 5. Av halvårsberetningen for første halvår 1983, fremgår det at Amerikalinjen har forpliktet seg til å investere 10 millioner kroner i Platou Bulk Shipping, et konsortium med formål å investere i skip.
 6. Bak den nye kabelkanalen står et konsortium med de britiske firmaene Thorn EMI, Virgin Records og Yorkshire Televisjon.
 7. Begge lånene er garantert fulltegnet av et konsortium representert ved Christiania Bank og Kreditkasse og Sparebanken Nord.
 8. Både British Petroleum og et konsortium ledet av Occidentalgruppen har de siste dager kunngjort lovende gass og oljefunn i den britiske sektor av Nordsjøen.
 9. Den italienske investeringsbanken Medio Banca og Fiat går inn med 15 prosent hver, mens et konsortium av banker overtar 21 prosent av Zanussiaksjene.
 10. Den verdigheten må han overlate til Norgesrekordholderen Star Hero, hesten som eies av et konsortium med ca. 400 andelshavere rundt om i Norge.
 11. Det er dannet et konsortium under ledelse av Sunnmørebanken A / S som garanterer fulltegning av kapitalutvidelsen, opplyser skipsmegler Rolf M. Hjelseth til Aftenposten.
 12. Et konsortium av forretningsmenn har ordnet med finansieringen.
 13. Et konsortium av norske rederier har kjøpt de tre kanadiske skipene Normand Trader, Normand Hunter og Normand Ross.
 14. Et konsortium bestående av 13 europeiske og japanske banker står bak lånet på 125 millioner dollar, eller nærmere en milliard norske kroner.
 15. Et konsortium ledet av det norske rederiet Sig. Bergesen forhandler nå om bygging av to 50 000 tonn store cruiseskip ved et italiensk verft.
 16. Et konsortium med skipsmegler Rolf M. Hjelseth i spissen har kjøpt opp rederiselskapene Tønsberg Tank A / S og Tønsberg Skibsaktieselskab A / S, som disponeres av Raefen & Loennechen A / S i Tønsberg.
 17. Et konsortium representert ved storinvestoren Harald Ellefsen har overtatt to større aksjeposter i SimX på 309 994 aksjer, eller vel 21 prosent av aksjene.
 18. Et konsortium under ledelse av Morgan Stanley Incorporated skal stå for salget av Baksjene i USA.
 19. Et uvanlig internasjonalt konsortium av seks forleggere har satset stort på boken, som i første omgang utgis i Storbritannia, Frankrike, Nederland, Sverige, Canada og USA.
 20. Fire forsyningsskip for tilsammen 600 millioner kroner skal bygges for et norsk konsortium sammen med et dansk investeringsselskap ved Ørskovs Christensens Staalskibsverft A / S i Frederikshavn. Skipene blir levert i løpet av 198586.
 21. For å prøve å hindre at de franske Dunlopfabrikker glapp ut av hendene på europeerne, gikk de italienske Pirellifabrikkene, franske Michelin og det franske madrassfirma Treca sammen i et konsortium for å konkurrere om kjøpet.
 22. Fostervoll var dengang formann i NATOs Eurogruppe, og han fikk raskt nedsatt et konsortium - og med norske formenn i undergruppene - som skulle arbeide for et felles kjøp.
 23. Minimumsbeløp for tegning blir 5000 kroner, og det er allerede dannet et konsortium som garanterer for fulltegning.
 24. Norges raketter er innkjøpt fra et europeisk konsortium.
 25. Norske flymegler og finanskretser arbeider med planer om å opprette et slags konsortium med sikte på å kjøpe hele DC 9flåten til SAS på 60 fly og derefter leie dem tilbake til selskapet.
 26. Når Ruhrgas forhandler om kjøp av Sleipnergass, er det som leder for et konsortium bestående av distribusjonsselskaper i flere land på kontinentet.
 27. Planen om å bygge en ny motorvei og jernbaneforbindelse OsloParis som et internasjonalt konsortium med Volvosjefen Pehr Gyllenhammar nå prøver å lansere, har fått en kjølig mottagelse i Nederland.
 28. Selskapets ca. 90 000 aksjonærer har fått tilbud om å kjøpe 160 000 aksjer av et konsortium ved DnC.
 29. Skipene skulle opprinnelig kontraheres av et konsortium ledet av Bergesen d.y.gruppen.
 30. Stenbecks eierandeler inngår imidlertid i et konsortium som har hele 78 prosent av stemmene i Fagersta, ifølge det velansette svenske tidsskriftet Affärsvärlden.
Results found in Swedish dictionary
swekonsortium
engbusiness - finance [n]: consortium
norbusiness - finance [n]: konsortium
spabusiness - finance [n]: consorcio [m]
Wiki:Konsortium (av lat. consortium; 'sällskap', 'gemenskap'), bildad sammanslutning (ibland formell genom avtal) av och mellan personer eller företag, för att göra en gemensam affär, ha gemensamma vinstintressen o.s.v. Exempel på konsortium är de företag som stod för utvecklingen av RISC-processorn PowerPC samt Unicode.
Similar words:
swekonsertina
swekonsilium
norkonform
norkonformist
swekonformig
swekonformist
swekonsert
Your last searches:
 1. konsortiumLast searches

# NAL Term
1 Flag inntektsøkning
2 Flag begränsa på sidan
3 Flag fyrbent
4 Flag venstre-
5 Flag toparti-
6 Flag sitte bra
7 Flag eftertänksam
8 Flag sålunda
9 Flag domeñar
10 Flag Berlin
11 Flag normaltillstånd
12 Flag språkbruk
13 Flag plenipotentiary
14 Flag supertanker
15 Flag blockade
16 Flag cohibirse
17 Flag mejor amiga
18 Flag taciturn

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 1408 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1535 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2081 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3348 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9502 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3154 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3841 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6596 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7337 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7973 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1652 - seconds.

mobiltelefon