logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for konsulent:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norkonsulent
engforetak - mann [n]: counsel, consultant, expert advisor, expert adviser, business consultant
business company - woman [n]: counsel, consultant, expert advisor, expert adviser, business consultant
man [n]: advisor, adviser, counselor, counsellor
woman [n]: advisor, adviser, counselor, counsellor
spaforetak - mann [n]: consultor [m], asesor financiero [m], consejero de negocios [m]
business company - woman [n]: consultora [f], asesora de negocios [f], consejera financiera [f]
man [n]: consejero [m], asesor [m]
woman [n]: consejera [f], asesora [f]
sweforetak - mann [n]: konsulent
Synonyms:
 1. autoritet, ekspert, fagkyndig, fagmann, kapasitet, mester, professor (muntlig mening), spesialist
 2. fadder, foresatt, guide, guru, instruktør, lærer, mentor, oppdrager, orakel, rådgiver, støttekontakt, veileder
Derived terms:beskyttende konsulent, systemkonsulent, marketingkonsulent
Wiki:En konsulent eller rådgiver er en person som i en profesjonell ramme tilbyr sin ekspertise innenfor et visst fagfelt (for eksempel IT, økonomi, teknologi, kommunikasjon og jus), gjerne i et begrenset tidsrom. Konsulenter jobber ofte i konsulentbyråer som kan tilby et sett med konsulenter med forskjellige kunnskaper og med en garanti for konsulentenes kompetanse. På grunn av at konsulenten som oftest bare tilbys jobb i begrensede tidsrom er lønnen som oftest en del høyere enn hos fast ansatte.
Example:
 1. Alle disse instanser ønsker at forskriftene gjøres varige, fordi reguleringen har fått ulempene med snescooterkjøringen ned på et akseptabelt nivå, sier konsulent Dagfinn Moe i Veidirektoratet.
 2. Banken har stor suksess, sier konsulent Andre Fimreite i Forbruker og administrasjonsdepartementet.
 3. Bare nostaligi kan få en til å ønske seg tilbake, mener derimot Vålerengens Idrettsforenings økonomiske konsulent, Roger Peretz.
 4. Databasene skal i utgangspunktet bli tilgjengelig for alle som har mottagerutstyr, er registrert som bruker og som har betalt de nødvendige avgifter, forteller konsulent i Rasjonaliseringsdirektoratet, Marta Prerovska.
 5. De nye leddvognene på rute ni er dimensjonert og innkjøpt for 15 minutters rute, og bedre plass på trikken kan vi ikke tilby, sier konsulent Jarl Eliassen i Oslo Sporveier A / S.
 6. Dersom Lysverkene likevel ikke vil ha renseanlegget, er det mest sannsynlig at det blir innredet for parkering, sier teknisk konsulent Tor Backer i Oslo kommune.
 7. Det er bare hyggelig å konstatere at de omtalte designere Charlotte LundgrenEnger og Dag Brunzell har latt seg inspirere av trendkatalogen Design Intelligence, eftersom jeg som konsulent og markedsfører av produktet selv har hatt dem som kunder. men nettopp derfor reagerer jeg på deres uttalelser angående våre priser kontra prisen på deres eget produkt.
 8. Det er den såkalte rentesrenteeffekten som publikum ikke får opplysninger om, og som gjør at f. eks. en nominell årsrente på 21 prosent i virkeligheten tilsvarer en effektiv rente på 23,14 prosent, opplyser konsulent Lisbeth Johannessen i Forbrukerrådet.
 9. Det er et strålende resultat, jeg må si at mine innerste forhåpninger er blitt oppfylt, sier konsulent Anne Margrete Sandvig i Statens teknologiske institutt, ildsjelen bak hele Etablererskolen.
 10. Det er første gang vi sender våre arbeidseksemplarer av bøker ut over landegrensene, forteller konsulent i Statens Bibliotektilsyn, Sissel Nilsen.
 11. Det er mulig å gardere seg mot datasnoking ved å legge inn passord, sette inn sperrer efter et visst antall passordforsøk, sørge for såkalt kryptering av informasjonene i anlegget - eller rett og slett dra ut kontakten når anlegget ikke er i bruk, sier konsulent Eirik Djønne i Datatilsynet.
 12. Det skal vi ikke ha noen problemer med å gi Fotballforbundet, forsikrer Roger Peretz, VIFs økonomiske konsulent.
 13. Det vil få til dels alvorlige konsekvenser for de skoler som er avhengig av tyngre dataprogrammer som kjøres på Norsk Datas minidatamaskiner, sier konsulent Tore Tømte i TanumNorli Forlaget A / S. Han tror ikke innføringen av moms på dataspill og annen billig programvare vil få særlig betydning.
 14. Dette er først og fremst et økonomisk spørsmål, sier Sverre Tangen, konsulent i Oslo Sporveiers trafikkavdeling.
 15. Efter det Industridepartementet erfarer, er det bare Statoils egen konsulent som har hatt anledning til å vurdere prosjektets økonomi.
 16. Egentlig ga vi ingen støtte til de tre studieårene ved Maharishiuniversitetet i USA, fordi universitetet ikke er godkjent av AACSB - den amerikanske organisasjonen for økonomistudier, sier konsulent Rolf Medbøe i Statens Lånekasse.
 17. En konsulent mente at min siste bok er nokså unorsk.
 18. Først da kan vi avgjøre hvorvidt sendingene strider mot reklameforbudet, sier konsulent Kolbjørn Sandve i Kulturdepartementet til NTB.
 19. Gulspurven holdt på å bli utryddet i Norge for ikke så lenge siden, sier vitenskapelig konsulent PerGøran Bentz på Zoologisk museum i Oslo.
 20. I Oslo er den skjulte arbeidsledighet blant ungdom enda større enn i Follokommunene, hevder konsulent Thomas Haaland på Ungdomskontoret overfor Aftenposten.
 21. Jeg er nå i høyeste grad optimistisk på besetningens vegne, sier konsulent Jan Frydenlund, som i hele går forhandlet med libyske myndigheter om løsøatelse av skipet.
 22. Jeg kan egentlig ikke se noe reelt behov for å styrke trenernes stilling, sier Geir Woxholth, som er konsulent i Justisdepartementet.
 23. Jeg kan ikke tenke meg at avgjørelsen omgjøres, sier Nicken Johansen, nå konsulent i forbundet og like overrasket som alle andre.
 24. Julestjerner, tulipaner og asalea ble ekstra fine til jul i år, men jeg synes nok at kvaliteten på julebegonia, eller mer populært kalt juleglede, har vært dårligere enn tidligere, sier konsulent Sandved.
 25. Kjønnsrollemønsteret og ikke minst sosiale forhold gjør seg gjeldende når det dreier seg om EDB, sier konsulent Ada Holmen på skolesjefens kontor i Oslo.
 26. Knut Wille ble ansatt som kontorsjef og Wenche Nøst Vågnes som konsulent ved formannskapets kontor.
 27. Månedskortene vil i forhold til dagens priser gå ned med 4050 kroner, og enkeltbillettene blir 34 kroner billigere hvis dette prinsippvedtak oppfylles, sier konsulent Einar Hoel hos samferdselssjefen.
 28. Møter du ikke motstand når du som kursleder og konsulent for bedrifter pirker under huden på folk ?
 29. Nå har vi benyttet anledningen til både å foreslå sproglige forenklinger og skissere juridiske endringer, sier juridisk konsulent i Forbrukerrådeet, Torfinn Bjarkøy til Aftenposten.
 30. Når en bedrift eller en organisasjon søker råd hos en ekstern konsulent, er det en forutsetning at han kan gå fordomsfritt løs på oppgaven.
Results found in Swedish dictionary
Similar words:
norkongruent
swekonstant
swekonkurrent
swekongruent
norkoagulant
swekonsonant
swekonsekvent
Your last searches:
 1. konsulentLast searches

# NAL Term
1 Flag mincemeat
2 Flag kofte
3 Flag skarpøyd
4 Flag asceticism
5 Flag exposure
6 Flag speja
7 Flag enfamiljshus
8 Flag acorn
9 Flag ursinne
10 Flag profil
11 Flag ernærende
12 Flag skyskrapa
13 Flag dvergaktig
14 Flag lax
15 Flag lekrum
16 Flag islam
17 Flag dansa
18 Flag pressbyrå

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 622 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 3362 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 795 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1465 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4333 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5217 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5509 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4615 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5199 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 9225 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1254 - seconds.

mobiltelefon