logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for kontor:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norkontor
engbusiness [n]: office
spabusiness [n]: oficina [f], despacho [m]
swebusiness [n]: kontor
Synonyms:
 1. alkove, auditorium, aula, bad, celle, dagligstue, forsamlingssted, forum, gang, gutterom, hall, jenterom, jomfrubur, kammers, kjellerrom, kjellerstue, krypinn, kvarter, kvistværelse, loftsrom, lokale, oppholdsrom, rom, sal, værelse
 2. arbeidslokale, arbeidsrom, arbeidssted, byrå, etat, jobblokale, kanselli, sekretariat
 3. avdeling, stasjon, vesen
Derived terms:billettkontor, kontorist, kontorinventar, kontorlandskap, postkontorboks, postkontor, privatkontor, kontorisere, borgermesters kontor, handelskontor, innbetalingskontor, legekontor, oppbevaringskontor, sostialkontor, trygdekontor, kontorstol
Wiki:Et kontor er et rom eller annet lokale der personer arbeider med administrasjon og bokføring for en virksomhet eller et foretak. Kontor kan i mer overført betydning også betegne den delen av en bedrift, en organisasjon eller en offentlig tjeneste som har slike arbeidsoppgaver. Den andre betydningen er faktisk den opprinnelige som en arbeidsplass.
Example:
 1. Den armenske revolusjonsarme påtok seg ansvaret i en telefonmeddelelse til telegrambyrået Reuters kontor i Paris.
 2. Denne plakat henger på fru Engum Hagens kontor.
 3. Huseiernes servicekontor i Karl Johans gate må ikke forveksles med vårt kontor av samme navn, sier direktør Svein Askevold i Oslo og Omegn Huseierforening.
 4. Huseiernes sevicekontor må ikke forveksles med det kontor vi opprettet 1. januar iår med samme navn.
 5. Odd With beslagla Buttedahls kontor.
 6. Alle skolene som hører inn under Skolesjefens kontor i Oslo, har fått tilsendt en brosjyre der skoletjenesten tilbyr å holde kurser og hele eller halve planleggingsdager gratis.
 7. Alt ligger vel til rette, påpeker informasjonssjef Øyvind Limseth ved kommunikasjonsrådmannens kontor.
 8. Av våre felles venner, svarte Kekkonen og nevnte ambassadør Stepanov og lederen for presidentens kontor, Juhani Perttunen.
 9. BYGGHOLT har fått etableringstillatelse for å reise et nytt kontor og forretningsbygg på Nesbru i Asker.
 10. Bare gjennom aktiv vilje til forenkling og service hos den enkelte ansatte og på det enkelte offentlige kontor vil vi oppnå resultater som merkes av publikum, skriver også statsråden.
 11. Butikkene i Oslo har idag lov til å holde åpent fra 07.00 til 19.00, og til 16.00 på lørdager, forteller kontorsjef Svein Arrestad på sosialrådmannens kontor.
 12. Både tollmyndighetene, de berørte avdelingene innen Justisdepartementet og Kommunal og arbeidsdirektoratet samt en representant for Riksadvokatens kontor vil legge frem sitt syn på saken, opplyser byråsjef Jon Johanson i Justisdepartementets politiavdeling til NTB.
 13. Da jeg først talte til dere fra dette kontor, var vårt nasjonale forsvar farlig svakt.
 14. Daglig bryter vi loven på vårt kontor, på grunn av for stor arbeidsmengde.
 15. De siste meldinger fra Halifax og vårt kontor der tyder på at alt blir gjort for at mannskapet skal ha det så bra som mulig, sier direktør Helge Tønsberg.
 16. Den rammer mest kvinner i varehandelen, på kontor og også i industrien.
 17. Den samiske kultur er noe annet og mer enn lenkegjeng i Alta og demonstrasjoner på Statsministerens kontor, selv om slike virkemidler i sin tid kanskje var nødvendige.
 18. Denne lønnen er ikke ulovlig efter norsk lov, men efter min mening er den utenfor enhver ramme for norske forhold i arbeidslivet, sier forretningsfører Ginny Guldbrandsen i Drammen Handel og Kontor til Fremtiden.
 19. Dermed mener vi bruk av lønnsnevnd overhodet ikke er aktuelt, uttalte Rettedal, som ut over formiddagen satt klar til å møte partene på sitt kontor.
 20. Dersom Kirken bruker trusler eller gjennomfører oppsigelser for å få folk til å lukke sin munn i livssynspørsmål, vil Landsorganisasjonens juridiske kontor øyeblikkelig ta saken opp dersom en fagforening henvender seg til oss, sier Nandrup Dahl, som imidlertid understreker at Hognestad nok må finne seg i kritikk og bli satt på plass, eventuelt godta en arbeidssituasjon han ikke liker.
 21. Dersom Kirken bruker trusler eller gjennomfører oppsigelser for å få folk til å lukke sin munn i livssynsspørsmål, vil Landsorganisasjonens juridiske kontor ved henvendelse fra en fagforening øyeblikkelig ta saken.
 22. Det ble efterhvert mye handel og kontor, som en følge av at vi fikk mange flere ansatte.
 23. Det er for det meste biler i dårlig stand vi setter i annonsene, forteller informasjonssjef Arne Foss på trafikksjefens kontor, men en sjelden gang har vi selvfølgelig også en bra bil.
 24. Det er fremdeles for tidlig å si hva slags parkering det er snakk om, fra trafikksjefens kontor er det nemlig kommet signaler om at anlegget egner seg dårlig som alminnelig parkeringshus.
 25. Det er ikke bare et stort forbruk, men også en misbruk av Riksmeglingsmannens kontor.
 26. Det er ikke nødvendig å sette inn spesielle tiltak for å beskytte stasjonene på Bjørnøya og Hopen mot isbjørn, sier førstebetjent Erik Framstad ved sysselmannens kontor i Longyearbyen på Svalbard efter at han har besøkt de to stasjonene sammen med sysselmann Carl Wendt.
 27. Det er ingen tilfeldighet at lekkasjen fra en republikansk statsadvokats kontor kom på dette tidspunkt, sier han.
 28. Det er over ett år siden Norsk Folkehjelp fikk eget kontor i Mexico.
 29. Det er skoledirektørens kontor i de enkelte fylker som planlegger konsertrutene, sier Håkon Furuseth.
 30. Det er symbolsk å gi jord - derfor vil vi gi statsminister Kåre Willoch og den norske regjering vår jord fra syd for å understreke deres rolle i den tredje verden, sa inderen Narendra Taneja da han på vegne av NordSydkongressen overrakte statsministeren en krukke med jord på hans kontor iformiddag.
Results found in Swedish dictionary
swekontor
engbusiness [n]: office
norbusiness [n]: kontor
spabusiness [n]: oficina [f], despacho [m]
Synonyms:agentur, skänk
Derived terms:biljettkontor, kontorist, kontorsinventarier, kontorslandskap, postkontor, privat kontor
Wiki:Ett kontor är en lokal avsedd för arbete som till exempel administrationen i företag och föreningar. Kontors utseende kan variera mycket. Från små hemmakontor för enmansföretaget, till stora kontorslandskap med tusentals anställda.
Example:
 1. Deras kontor visade sig ha många kvinnor.
 2. Det var lätt att hitta hans kontor.
 3. Snälla gå ut ur mitt kontor genast.
Similar words:
swekondor
norkondor
swekonsol
swekonditor
norkonform
norkonditor
swekondom
Your last searches:
 1. kontorLast searches

# NAL Term
1 Flag soya
2 Flag lubba
3 Flag afeitar
4 Flag sanctification
5 Flag pelagisk
6 Flag utprøve
7 Flag imbesil
8 Flag skamslå
9 Flag indecency
10 Flag gressmatte
11 Flag a su disposición
12 Flag kursholder
13 Flag opphisselse
14 Flag machinate
15 Flag enlists
16 Flag kursholder
17 Flag synliggöra
18 Flag huelga de celo

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 628 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 3370 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 800 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1475 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4340 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5224 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5515 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4622 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5205 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 9233 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1155 - seconds.

mobiltelefon