logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for kopiering:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norkopiering
engduplisering [n]: copying, duplicating
spaduplisering [n]: copia [f], duplicación [f]
sweduplisering [n]: kopiering
Synonyms:
 1. avskrivning, duplisering, mangfoldiggjøring
 2. dobling, dublering, etteraping, etterligning, fotografering, ganging, herming, imitasjon, lage dubletter, multiplikasjon
Derived terms:fotokopieringsmaskin, kritikkløs kopiering, kopieringsmaskin
Example:
 1. Datatilsynet finner grunnlag for å kritisere at det beslaglagte materialet er overlatt andre, slik at det har kunnet foregå kopiering, selv om kopiene i dette tilfellet senere er makulert.
 2. Hvis overvåkingspolitiet har funnet antydninger om sabotasjeplaner i det beslaglagte materiale fra en Ikkevoldmedarbeider, kan det forklare hvorfor politiet foretok sin sterkt kritiserte kopiering av dokumenter som lå utenfor selve straffesaken, ransakningsordren omfattet ?
 3. Men vi har klare indikasjoner om at det her foregår en omfattende ulovlig kopiering, fastholder Rudolph.
 4. Om en måned begynner forberedelser til kopiering av det andre barokke slededraget i osebergsamlingen.
 5. Vi har styrevedtak om å gå til anmeldelse ved ulovlig kopiering, presiserer Rudolph, som føyer til at man likevel ikke ønsker å anmelde lærere på bakgrunn av elevrapporter.
 6. Alt dette vil bli styrt fra en hovedkontroll i pressesenteret hvor avisen har 70 kvadratmeter til rådighet for blant annet fremkalling, kopiering og vurdering av bilder.
 7. At store rettighetshavergrupper som lærebok og fagbokforfattere, samt journalister og redaktører, har meldt seg til forhandlinger om vederlag fra Staten for kopiering og bibliotekbruk av det de skriver, og krever rimelige skatteregler for sin næringsvirksomhet, har i løpet av noen få år endret vårt kulturmiljø.
 8. Bedriften har spesialisert seg på lyskopiering og fototeknisk kopiering av bl. a. seismiske kart.
 9. Både Staten og Kopinor samt de andre organisasjonene med opphavsrettigheter har godtatt avtaleforslaget til vederlag for kopiering i skolene.
 10. Calgary, som skal arrangere vinterOL om fire år, og som altså vil bli Lillehammers eventuelle forgjenger, legger opp til en kopiering av Los Angeles.
 11. De store importørene av dataprogrammer har den senere tid satt inn krefter på å kartlegg den ulovlige kopiering av programmer som de antar har fått stort omfang i Norge.
 12. De to innehaverne vil bli siktet for ulovlig kopiering og for dokumentfalsk, melder Østlandets Blad.
 13. Den anslåtte kopiering efter de mest holdbare tallene vi idag har fra skoleverket, anslår en kopieringsmengde tilsvarende ca. 720 000 bøker, eller et direkte tap i salg på 5070 millioner kroner, herav 710 millioner på forfatternes hånd.
 14. Dermed må kommunene og fylkeskommunene selv betale kopiering ut over tildelt kvote.
 15. Dessuten fungerer det som støtte til Staten som nå prøver å slippe unna en rimelig regning for læremidler den har skaffet seg gjennom kopiering, og som allerede er brukt opp !
 16. Det andre argumentet er at Staten betaler for kopiering i skolen.
 17. Det dreier seg ikke bare om kopiering av Osebergfunn, men også om oppgaver for museene rundt i landet og bevaring og kopiering av gammel norsk kirkekunst i tillegg.
 18. Det gjelder originalopptak og kopiering av opptak.
 19. Det har vært et spennende kappløp med tiden, og vi er selvsagt fornøyd over å ha gått først i mål, sier Kästleimportør Erik Myhren, som legger til at fabrikken for sikkerhets skyld har lagt inn patentmelding i håp om å unngå konkurrenters kopiering.
 20. Det inneholder en redegjørelse om hvorfor kopier nå ikke kan tas, lovgivningen som beskytter forfattere og utgivere og forutsetningene for at kopiering igjen kan tillates.
 21. Det skal være en slags betaling for privat kopiering av musikk, film, video og tekst.
 22. Det var Norsk Videogramforening som anmeldte Trondheimsfirmaet da man hadde mistanke om at det ble drevet med ulovlig kopiering.
 23. Det var aldri intensjonen at kopiering skulle erstatte lærebøkene.
 24. Det var da tidligere inngått en avtale mellom Hveem - den såkalte Tom, hans advokat Fritjof Feydt og Regjeringsadvokaten om at dokumentene skulle overleveres Riksarkivet til oppbevaring, registrering og kopiering.
 25. Efter at forbudet mot kopiering trådte i kraft ihøst er situasjonen blitt prekær.
 26. Efter norsk lov er dette lovbrudd dersom det ikke inngås avtale om slik kopiering med rettighetshaverne.
 27. Ekspedisjonssjef Aanderaa opplyser at et av spørsmålene man vil utrede er om offentlige arkiver kan sikres viktig materiale ved hjelp av kopiering.
 28. En langvarig konflikt om kopiering i skoleverket er over.
 29. En mann fra Strømmen er anmeldt av fire store importører av dataprogrammer for ulovlig kopiering og salg av programmer for hjemmedatamaskiner.
 30. Er det behov for kopiering ut over dette antall, skal dette betales med et tillegg på 20 øre pr. kopi.
Results found in Swedish dictionary
swekopiering
engduplicering [n]: copying, duplicating
norduplicering [n]: kopiering
spaduplicering [n]: copia [f], duplicación [f]
Synonyms:avskrivning, duplicering, imitation, multiplikation
Derived terms:fotokopieringsmaskin, kopieringsmaskin
Wiki:Kopiering är konsten att duplicera något så att det så exakt som möjligt liknar originalet.
Similar words:
norkompilering
swekonspirering
norkolvring
norkodifiering
swekodifiering
swekomparering
norkomponering
Your last searches:
 1. kopieringLast searches

# NAL Term
1 Flag algebra
2 Flag simulate
3 Flag breeding
4 Flag skuegang
5 Flag rescindir
6 Flag crearse
7 Flag share-out
8 Flag predominar
9 Flag overtre
10 Flag plaska
11 Flag tonsillitis
12 Flag hakk
13 Flag trafikk
14 Flag orlar
15 Flag safran
16 Flag lina
17 Flag mull
18 Flag sus

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 374 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 2331 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 623 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1278 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4128 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5013 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5272 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4375 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 4995 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 8844 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1287 - seconds.

mobiltelefon