logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for korreks:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norkorreks
enggeneral [?]: corrective
spageneral [?]: correctivas
swegeneral [?]: korrigerande
Synonyms:alvorsprat, bredside, det glatte lag, formaning, gardinpreken, irettesettelse, kjeft, knubbord, knups, moralpreken, oppstrammer, overhaling, overhøvling, påpakning, reprimande, røffel, skjenn, skjennepreken, skrape, skyllebøtte, tilsnakk, tordentale, vondord
Example:
 1. Det overrasker meg at jeg skal ha fått korreks av fylkesskattesjefen i Akershus, sier ligningssjef Rolf Paulsen i Sørum til Aftenposten.
 2. Jeg finner det for min del høyst forståelig at reaksjonen på programmet har vært sterk, og at kringkastingssjefen har gitt korreks og innskjerpet kravet om varsomhet.
 3. Jeg oppfatter ikke utspillet fra Erling Norvik som noen korreks, hverken til meg eller den brakseier vi opplevet i 1981, sa Høyres formann Jo Benkow i Dagsrevyen igår.
 4. Komiteen er tydeligvis ikke kjent med eller ønsker ikke å ta konsekvensen av de mange undersøkelser som klart dokumenterer at skilting alene ikke har den ønskede effekt på fartsnivået, skriver barneombudet i sin korreks til samferdselskomiteen.
 5. Samferdselskomiteens korreks har vi tatt til efterretning.
 6. Avistegnere er inspirert av Erling Norviks korreks til Senterpartiet, på jakt efter større vilt med Inge Grødum i Nationen.
 7. Denne voldsomme reaksjon fra skolen har vakt harme i lokalsamfunnet og medført behandling i fylkesskolestyret hvor fylkesskolesjefen fikk tilslutning til en korreks til skolen der overreaksjonen ble påpekt.
 8. Der fikk han en korreks for at han i sommer tok opp det forhold at Holmestrand kulturstyre hadde kjøpt inn ti flasker hvitvin til sin kombinerte hyggetur og befaring på Kommersøya i slutten av juni.
 9. Derfor virker det som eneste grunnen til interessen for Nicaragua løper ut av ønsket om å gi USA en korreks for sin opptreden i LatinAmerika.
 10. Det er ikke snakk om å gi USA korreks.
 11. Det innebærer en korreks til Prifo.
 12. En korreks som fikk mottageren til å ta såvel kortet som dommeren i hånden, takke pent - og levere kortet tilbake, for så å fortsette spillet som om ingenting var skjedd !
 13. For denne ytringen har han fått korreks fra såvel opposisjonens som samarbeidspartienes talsmenn.
 14. For disse må kringkastingssjefens utspill føles som en sviende korreks.
 15. Forbrukerrådet har gitt lederen av forbrukerkontoret i Vestfold, Trygve Lie, en korreks for pressemeldingen han sendte ut efter siste landbruksoppgjør.
 16. Før dommen falt kom retten også med en åpen korreks til forbundskansler Helmut Kohl, som i den senere tid har uttalt at ligningskontorene godtok den praksis som ble fulgt og at alle partiene fikk penger av folk som handlet i god tro.
 17. Gjerdes korreks bør skjerpe NRKmedarbeideres evne til å skjelne mellom kultur og ukultur.
 18. Han fikk forøvrig korreks for åpen scene av programlederen for sin stadige løsmunnethet.
 19. Han uttaler at bankens kontrollorganer også tidligere har uttrykt klar mistillit til Eng, og at han har fått korreks for sin holdning til kontrollorganene også tidligere.
 20. Han vil få korreks av både Styrkeløftutvalget og sikkert også av NIF, men ikke dømmes som dopingbruker, sier styrkeløftformann Nils Petter Knudsen om Pål Eriksen, løfteren som stakk av fra en dopingkontroll efter NM sist helg.
 21. Handelsdepartementet får korreks av Riksrevisjonen når det gjelder regnskapet for snuingen av den havarerte plattformen Alexander L. Kielland.
 22. Heller ikke denne smule korreks overfor meningsfeller bør tas som uttrykk for agg hos Møller Warmedal, skjønt han vel har fått sin rasjon av skuffelser.
 23. Høyres formann Erling Norvik retter en kraftig korreks og advarsel til Senterpartiet efter partiets opptreden og egenmarkering i saken om operatøransvaret for Statfjord.
 24. I et vedtak i helse og sosialutvalget i Oslo torsdag ble det gitt en sterk korreks til de kommunale sykehusene fordi planen om tømming av sykehuskorridorene ennå ikke er fulgt opp.
 25. Imidlertid kommer regjeringspartiene i pressestøtteinnstillingen med en sterk korreks til avisene, fordi man mener det de siste år er gitt høyere lokale tillegg enn hva som er vanlig i andre bransjer.
 26. Jo, Erling Norvik kunne ifølge Senterpartiorganet Nationen spart seg den korreks han igår gav Senterpartiet for opptredenen i Statfjordsaken.
 27. Johnsen jr. konkluderer i sitt innlegg med at det virker som eneste grunnen til interessen for Nicaragua løper ut av ønsket om å gi USA korreks for sin opptreden i LatinAmerika.
 28. Justisdepartementet er kommet med en korreks til Statens utlendingskontor i en strid som har versert mellom dette kontor og Arbeidsdirektoratet.
 29. Legen som forhåndsutskrev dødsattesten fortsetter derfor som tilsynslege, men har fått en kraftig korreks fra sykehjemmets ledelse.
 30. Norvik sa at det ikke var hans mening å gi hverken Jo Benkow eller partiet noen korreks.
Similar words:
norkodeks
norkoherens
norkokes
norkokre
norkoks
norkollekt
norkompleks
Your last searches:
 1. korreksLast searches

# NAL Term
1 Flag properly speaking
2 Flag insider
3 Flag sinovitis del codo
4 Flag hockey
5 Flag krigsskip
6 Flag seguir
7 Flag pronunciar lentamente
8 Flag kontrasterende
9 Flag polarlys
10 Flag varapalo
11 Flag desengaño
12 Flag damasco
13 Flag formalina
14 Flag sädesvätska
15 Flag misión
16 Flag frukostbröd
17 Flag apokryfiske bøker
18 Flag valladar

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 556 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 696 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1333 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2606 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8195 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2318 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2907 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5825 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6642 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7167 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1374 - seconds.

mobiltelefon