logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for korrekt:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norkorrekt
enggeneral [a]: correct
addisjon [a]: right, correct
syfte [a]: proper, fitting, befitting, suitable, apt
language [a]: correct, proper
rett [a]: correct, proper, regular
general [o]: correctly, rightly
rett [o]: right, correctly, rightly, properly, aright
spageneral [a]: correcto
addisjon [a]: correcto
syfte [a]: apropiado, conveniente, apto, adecuado
language [a]: correcto, propio
rett [a]: correcto, apropiado, adecuado
general [o]: correctamente
rett [o]: bien, correctamente, acertadamente, debidamente
swegeneral [a]: korrekt
Synonyms:
 1. akkurat, avpasset, eksakt, nøyaktig, presis, punktlig
 2. beviselig, bevist, faktisk, objektiv, realistisk, reell, riktig, sann, sikker, ugjendrivelig, uomstøtelig, utvilsom, verifisert, virkelig, vitnefast
Derived terms:innkorrekt, korrekturlese, korrekturleser, korrektiv, korrektur, ukorrekt
Example:
 1. Dessverre er heller ikke dette korrekt.
 2. Dette er altså dessverre ikke korrekt.
 3. Dette er dessverre igjen ikke korrekt.
 4. Dette er helt korrekt.
 5. I andre tilfeller, hvor gjengivelse av sitater har vært korrekt sammenlignet med originaldokumentet, er sitatene gitt en annen fortolkning enn det som fremgår av den opprinnelige sammenheng.
 6. Vi synes Bjartmar Gjerde har opptrådt helt korrekt i den aktuelle sak, konkluderer Hamar Arbeiderblad.
 7. At USA har rett til å innvadere Norge er helt uakseptabelt, sa forsvarsminister Anders C. Sjaastad, som i likhet med flere tok forbehold om at Austad var korrekt gjengitt.
 8. Betegnelsen uavhengig er en mer korrekt og mer presis understrekning av de retningslinjer vi i YS alltid har og fortsatt vil arbeide efter, en understrekning av at vi er en frittstående organisasjon, sier YSformann Eldri Langåker.
 9. Damen som kontaktet meg, snakket et aksentfritt og korrekt tysk, hun nevnte et slavisklignende navn som jeg ikke oppfattet, og som hun ikke ville gjenta, og sa at hun var journalist i en avis som skulle lage en større historie om maleriene.
 10. Den vakthavende legen ved sykehuset handlet ikke korrekt da han overprøvde avgjørelsen til sin kollega ved Legevakten.
 11. Det er forøvrig min oppfatning at Oddvar Majala alltid har ønsket å ha et korrekt regnskap.
 12. Det er helt korrekt at vi nå innfører TVreklame i NRK, men vi skal ikke drive reklame for merkevarer eller noe annet som strider mot reglene.
 13. Det er ikke korrekt at fylkene har hatt en voldsom økning i sine utgifter til behandling av pasienter utenfor fylket, som det har vært hevdet i den offentlige debatt.
 14. Det er ikke korrekt å hevde at almenhetens mulighet til påvirkning svekkes når det praktiseres delegert myndighet.
 15. Det er ikke korrekt å si at departementet har en positiv holdning til saken.
 16. Det er korrekt.
 17. Det er korrekt at avtalen med IMTEC ble inngått efter kontakten med lærerorganisasjonene.
 18. Det er korrekt at bankinnskudd på 1,2 millioner kroner ikke ble ført opp på selvangivelsen.
 19. Det er korrekt at hovedregelen for Rettedalpakken er at de midlertidige jobbene som opprettes med delvis statlig og delvis kommunal finansiering, skal være et alternativ til ledighetstrygd.
 20. Det er korrekt at vi har fraktet olje til SydAfrika tre ganger i tredje kvartal, sier diredtør Øistein Bøe.
 21. Det er korrekt at vi har fått mange nye arbeidsoppgaver de siste årene.
 22. Det er svært vanskelig å stykke opp budsjettet for å få frem et korrekt tall, sier Harold Bateman, en tidligere informasjonssjef for flyvåpenets idrettsavdeling ; tidligere redaktør for det velrennomerte friidrettsbladet, Track and Field News, medarbeider i UPI og Chicago Tribune.
 23. Er det korrekt at det i vårt lovverk ikke finnes bestemmelser som gjør slike forhold straffbare ? spør hun justisminister Mona Røkke.
 24. For femseks år siden fikk partiet fastsatt en korrekt kurs.
 25. For å kunne lage fysiske miljøer for mennesker må vi ta utgangspunkt i mennesket og ikke først og fremst i arkitekturmagasinene, som sjelden eller aldri gir en korrekt eller rettferdig beskrivelse av et miljø slik det fungerer, sier initiativtagerne.
 26. Han ble skutt to ganger i ryggen, fastslo forsvareren, og la til at politiet ikke hadde opptrådt korrekt i måten de hadde gått frem på under efterforskningen.
 27. Hvordan har du klart å føre et korrekt sprog i alle disse årene i et så avslørende medium som radio ?
 28. I noen hjem er alt korrekt.
 29. Ja, det er korrekt.
Results found in Swedish dictionary
Similar words:
norkollekt
norkonfekt
swekollekt
swekonfekt
norkodeks
norkodet
norkoffert
Your last searches:
 1. korrektLast searches

# NAL Term
1 Flag inblandning
2 Flag soluppgång
3 Flag throne
4 Flag whetstone
5 Flag initial
6 Flag rearm
7 Flag clarification
8 Flag void
9 Flag moradura
10 Flag slagverk
11 Flag svigermor
12 Flag Østen
13 Flag ide
14 Flag stationering
15 Flag polo opuesto
16 Flag quizmaster
17 Flag birria
18 Flag showjumping

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 381 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 530 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1172 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2426 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7884 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2153 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2739 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5670 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6485 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6992 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1589 - seconds.

mobiltelefon