logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for krater:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norkrater
enggeneral [n]: crater
spageneral [n]: cráter [m]
swegeneral [n]: krater
Synonyms:avtrykk, bule, bulk, dal, dump, fals, fordypning, forsenkning, fure, grav, grop, hakk, hull, hulning, kulp, lomme, nisje, renne, revne, rynke, senkning, sjakt, skål, spor, søkk
Wiki:Krater har flere betydninger: - Nedslagskrater, etter f.eks en meteroritt - Vulkankrater, vanligvis den øvre delen av en vulkan.
Example:
 1. Med tiden vil det dannes et krater større enn Omdalsvannet og med en dybde på 70 meter rett ved boligområdene våre, sier Ragnhild Rabbe.
 2. Der eksplosjonen skjedde er det et krater på tre meters dybde og fire meter i diameter.
 3. Det er bedre å grave opp atten graver på en gang og ha dem stående i påvente av at folk skal dø, enn dagens ordning med svære krater hver gang en grav skal graves.
 4. Ordføreren mente at det ikke nødvendigvis behøvde li så ille med et krater, fordi man i reguleringsplanen forutsetter at arealet efterhvert skal beplantes igjen til skogbunn eftersom stenen blir tatt ut. han tror fullt og fast på at Statens forurensningstilsyn ikke vil tillate noe som vil være til skade for befolkningen.
 5. Veimester Kåre Hverven på Billingstad Veistasjon antar at store nedbørmengder er årsaken til at det oppstod et fire kvadratmeter stort krater i et av kjørefeltene mot Oslo.
 6. Bomben efterlot seg et krater som var 2,5 meter bredt og 1,5 meter dypt.
 7. Bomben eksploderer og lager et større krater omkranset av ødelagt betong, stein og jord.
 8. En UFO lander eksplosjonsartet etsteds i Wisconsin og lager et krater.
 9. Et glødende krater med en diameter på rundt 400 meter spyr fortsatt ut lava ved foten av vulkanen Beerenberg på Jan Mayen.
 10. Kulen gikk ut gjennom ryggen og laget et krater som skulle gjort Neizvestny til invalid for livet.
 11. Utbruddene er vanligvis kommet fra et sentralt beliggende krater i vulkanene.
Results found in Swedish dictionary
swekrater
enggeneral [n]: crater
norgeneral [n]: krater
spageneral [n]: cráter [m]
Synonyms:avtryck, bula, dal, fördjupning, grav, grop, hack, hål, nisch, ränna, rämna, rynka, schakt, skål, spår, sank
Similar words:
swekrafter
norkriger
norkrote
norkrotet
swekratta
swekreatur
norkrave
Your last searches:
 1. kraterLast searches

# NAL Term
1 Flag cold meat
2 Flag artillerivitenskap
3 Flag punto más bajo
4 Flag artillerist
5 Flag for hver og en
6 Flag artillerield
7 Flag manto
8 Flag aclaramiento
9 Flag artilleri
10 Flag reseskildring
11 Flag artikulere
12 Flag artikulere
13 Flag goose
14 Flag artikulera
15 Flag utvändig
16 Flag artikulera
17 Flag albino
18 Flag artikulation

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 518 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 3033 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 716 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1378 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4250 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5135 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5409 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4516 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5108 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 9067 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1563 - seconds.

mobiltelefon