logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for krav:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norkrav
enggeneral [n]: claim, pretension
vilkår [n]: requirement
business [n]: claim
kreve [n]: claim, demand
behov [n]: need, requirement
spageneral [n]: pretensión [f]
vilkår [n]: requisito [m]
business [n]: reivindicación [f], reclamación [f]
kreve [n]: reclamación [f], dempuste [f]
behov [n]: exigencia [f], necesidad [f]
swegeneral [n]: krav
Synonyms:
 1. aksiom, anlegg, antakelse, bakgrunn, basis, betingelse, forutsetning, grunn, grunnlag, grunnsetning, kvalifikasjon, nødvendighet, postulat, premiss, skikkethet, utgangspunkt, vilkår
 2. begjæring, behov (terminologisk), fordring, forlangende, pretensjon, pålegg, påstand, rekvisisjon, rettighet, ultimatum, vilje, ønske
Derived terms:godkjenne noens krav, gjøre krav, holde fast ved sine krav, krave, kravestein, kravestøvler, kravaller, kravatt, kravbrev, kvinne som gjør krav, levere inn et krav, mann som gjør krav, motkrav, skravle i vei, skravle, skravlende, skravlende person, småskravling, kravle, skravere, postoppkrav, skravlebøtte, skravling, som har krav, skravlete
Anagrams:vrak
Example:
 1. Alt helsepersonell offentlig ansatt, har eksempelvis LO knesatt som krav.
 2. Biologisk sett lar det seg godt gjøre å drive en skog på Bygdøy som fullt ut kan tilfredsstille publikums krav.
 3. Børs II skal være et tilbud til de selskaper som ikke fyller vilkårene for en kursnotering på Oslo Børs ordinære liste, som setter klare krav både til selskapets størrelse og spredningen av aksjene.
 4. Debatten var for øvrig et endelig gjennombrudd for fiskeindustriens krav om å bli likestilt med annen norsk industri når det gjelder virkemiddelbruken.
 5. Dersom statsminister Kåre Willoch kommer til at han må gi efter for det krav som nå fremmes fra selv framstående Høyrehold, om å gi sin utenriksminister avskjed i nåde, vil han måtte føle det også som et nederlag for en utenrikspolitikk som statsministeren selv har vært med og formet ut.
 6. Det er ikke noe absolutt krav at hunden skal gå i bånd, men eieren må til enhver tid kunne kalle den inn.
 7. Det er så voldsomme forventninger og krav nå.
 8. Det som må være et minstemål av krav velgerne kan stille til et partis politiske troverdighet, er at det i hvert fall blir forsøkt å oppfylle de politiske standpunkter som er programfestet.
 9. Dette er et krav som stadig blir mer høylytt.
 10. Dyvi Stena skal ved Framnæs tilpasses norske krav og spesifikasjoner.
 11. Elevene har krav på undervisning, hjelp og rettledning i samsvar med de bestemmelser som gjelder for skoleslaget til enhver tid.
 12. En hovedflyplass skal tilfredsstille de krav vi vil stille om 30 år, og sett i et slikt perspektiv fant Willoch valget av Fornebu ulykkelig og galt.
 13. En rekke faktorer reiser seg som sperringer for landbrukets krav ved dette oppgjøret.
 14. En uhyre vanskelig oppgave i konkurranse med tidens krav og egen politisk fortid.
 15. Endelig ser det ut som Senterpartiet er i ferd med å få gjennomslag for sitt krav om mer penger til kommuner og fylkeskommuner.
 16. Et krav om å fryse den nåværende ubalanse, en såkalt øyeblikkelig frys, vil ikke være mulig som fellesinnstilling.
 17. Et moderat krav, mener Senterpartiorganet Nationen, som, hvis det blir innfridd, vil gi jordbruket tilnærmet inntektsmessig likestilling med industrien, verken mer eller mindre.
 18. Et unødig krav kaller Aftenpostens leder vedtaket fra SVs landsstyremøte om atomvåpen.
 19. Ett krav må stilles klinkende klart til de som seriøst sysler med utkast til TV 2.
 20. Etter vår oppfatning har informasjonen fått en uheldig form med en for sterk understrekning av at pasientene kan stille krav til kommunene.
 21. For 13 milliarder kroner har folket krav på et godt forsvar !
 22. Hva du evner, kast av i de nærmeste krav.
 23. Hvem av kvinnene fra 90årene har krav på plass i en litteraturhistorie, som utelater navn som Nils Collett Vogt, Gunnar Heiberg og Nils Kjær ?
 24. Hvordan har mannen reagert, som elsker, far og menneske på kvinnebevegelsens krav om likestilling det siste tiåret ?
 25. I følge statsråden har departementet en generell tilsynsplikt overfor kommunene og skal påse at de overholder lovens krav.
 26. Innbyggerne har i alle fall et rimelig krav på informasjon.
 27. Innholdet skulle være så nøkternt og realistisk som mulig, men man skulle dvele mer ved det positive enn det negative - et krav som Greipsland på en pressekonferanse mandag medga kunne føre til at det ble mer positivt enn nøkternt i boken.
 28. Krav om erstatning for et legeinngrep som består i å fjerne en kvinnes ene bryst efter en feilaktig sykdomsanalyse, er i og for seg av stor offentlig interesse.
 29. Krigen mellom Høyre og Senterpartiet later til å være avblåst, og heller ikke fra Arbeiderpartiet kommer det idag noen krav om å skru klokken tilbake.
 30. Men det er ikke desto mindre et faktum, som det må tas hensyn til i de sikkerhetspolitiske overveielser, og som stiller økede krav til årvåkenhet, tilføyes det.
Results found in Swedish dictionary
swekrav
enggeneral [n]: claim, pretension
villkor [n]: requirement
business [n]: claim
fordran [n]: claim, demand
behov [n]: need, requirement
norgeneral [n]: krav
spageneral [n]: pretensión [f]
villkor [n]: requisito [m]
business [n]: reivindicación [f], reclamación [f]
fordran [n]: reclamación [f], demanda [f]
behov [n]: exigencia [f], necesidad [f]
Synonyms:
 1. fordran, mena
 2. fordra, yrkande
 3. anspråk, begära, begäran
 4. förutsättning, kriterium, parametrar, premiss
Derived terms:godkänna någons krav, hålla fast vid sina krav, kravaller, kravatt, kravbrev, kravla
Anagrams:kvar, vrak
Example:
 1. Vi kunde inte gå med på hans krav.
 2. Vi kunde inte gå med på hennes krav.
Similar words:
norkrae
norkral
norkran
norkrave
swekral
swekram
swekran
Your last searches:
 1. kravLast searches

# NAL Term
1 Flag urgammal
2 Flag pat
3 Flag make knowable to
4 Flag achatamiento
5 Flag crude oil
6 Flag intervjuare
7 Flag firefelts motorvei
8 Flag ground
9 Flag kindheartedness
10 Flag respiro
11 Flag dikt
12 Flag ensporet
13 Flag blackness
14 Flag bed and board
15 Flag lama
16 Flag skip
17 Flag anknuten
18 Flag unexplainable

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
röja 663 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1739 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6754 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1622 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2226 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5154 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5960 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6411 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5414 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5934 0 2018-11-26 10:44:30

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.2445 - seconds.

mobiltelefon