logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for krematorium:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norkrematorium
engbegravelse [n]: crematory, crematorium
spabegravelse [n]: crematorio [m]
swebegravelse [n]: krematorium
Wiki:Krematorium (av lat. cremo «forbrenne», «brenne opp»), er en bygning hvor man kremerer lik. Brenneprosessen tar cirka en time og foregår i elektriske eller gassfyrte insineratorovner som har en forbrenningstemperatur mellom 760-1150 °C.
Example:
 1. For å forbedre det økonomiske resultat vil dette krematorium, fra og med idag, beregne kremasjonsavgiften ut fra størrelsen på normallik.
 2. Arbeidet med Østre Krematorium tok ham tyve år ialt.
 3. Da arbeidet han blant annet med utsmykningen av Østre Krematorium.
 4. Det er ensbetydende med sykeleie, død og krematorium.
 5. Han ble tatt på fersk gjerning av de pårørende efter en bisettelse i Kongsberg krematorium i juli.
 6. Han hadde foruten raderinger og bilder, betydelige utsmykningsoppgaver bak seg, for eksempel i Oslo Handelsgymnasium, Østre Krematorium og Jar Kirke.
 7. Hverken Voksen kirke og kapell, driftsbygning på Østre Gravlund, ny seremonihall på Østre krematorium eller modernisering av Vestre Krematorium er tilgodesett av finansrådmannen i denne omgang.
 8. Nylig kom en noe makaber melding fra Hubeiprovinsen, et krematorium der kunngjorde nye priser med ekstrabetaling for de tykke og høye, og dobbelt pris for gravide kvinner.
 9. På veien innover til byen passerte de Vestre Krematorium.
 10. Slik uttrykker Norske Reklamefotografers Landsforening seg i sin uttalelse :... fotografilovens eneste rette adresse idag er det juridiske krematorium.
 11. Reidun Kvaale var en høyt respektert journalist, en medarbeider som gav absolutt alt, sa sjefredaktør Egil Sundar i sin tale da journalist Reidun Kvaale ble bisatt i Vestre krematorium, nye kapell igår.
 12. Trenger byen et krematorium til ?
 13. Vi foreslo i budsjettet iår å få innredet et nytt seremonirom ved Østre Krematorium.
 14. Vi har tatt både Vestre og Østre Krematorium i bruk på lørdager også, for å greie den store pågang nå efter jul. Vi har faktisk dobbelt så mange begravelser iår, som på samme tid ifjor, forteller kirkevergen i Oslo, Per Cederblad.
 15. 2145 mennesker ble kremert i Vestre Krematorium og 2617 i Østre Krematorium i 1984.
 16. Det siste året har flere hundre religiøse og verdslige lærde, kunstnere, treskjærere, broderere og statstjenestemenn arbeidet med å tegne og lage drakter, begravelsesvogner og et kunstferdig, 27 meter høyt krematorium for dronning Rambhai.
 17. Det vil bli holdt en sørgehøytidelighet 22. april i Vestre krematorium, Nye kapell.
 18. Et forslag om å innrede et tredje seminarrom i Østre Krematorium ble ikke tilgodesett.
 19. Jernbanesporet gikk i rett linje fra hovedporten, som nærmest forsvant i horisonten, og direkte ned til restene av krematorium nummer to.
 20. Likbålet, som var plassert i et 29 meter høyt krematorium, brant hele natten.
 21. Naboer til Vestre Krematorium har klaget til Statens Forurensningstilsyn over ubehagelig lukt fra krematoriet.
 22. Og i Det nye krematorium har f.eks. Alf Rolfsen grepet tilbake til dobbeltbetydningen av treet som kors, korset som tre.
 23. Otto er tiltalt for i egenskap av SSOberscharführer å ha vært med på å skyte Thälmann i leirens krematorium natt til 18. august 1944.
Results found in Swedish dictionary
swekrematorium
engbegravning [n]: crematory, crematorium
norbegravning [n]: krematorium
spabegravning [n]: crematorio [m]
Wiki:Ett krematorium (av latin cremo ""förbränna"", ""bränna upp"") är en anläggning för kremering (eldbegängelse), d.v.s. förbränning av stoftet efter en avliden person. Krematorier är idag oftast inrymda i byggnader tillsammans med gravkapell.
Similar words:
swekrematorieugn
norkrematorieovn
norkriterium
swekremation
swekriterium
norkranium
norkreativ
Your last searches:
 1. krematoriumLast searches

# NAL Term
1 Flag buske
2 Flag club
3 Flag buzz
4 Flag incandescente
5 Flag get out of
6 Flag endekker
7 Flag sone
8 Flag snygg
9 Flag brinkmanship
10 Flag jakk
11 Flag avarice
12 Flag mynning
13 Flag kula
14 Flag similarity
15 Flag shrivel
16 Flag icke-tillvaro
17 Flag granite
18 Flag instinktiv

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 275 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 427 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1059 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2281 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7617 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2027 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2617 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5542 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6359 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6862 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1690 - seconds.

mobiltelefon