logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for krom:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norkrom
engchemistry [n]: chromium
general [v]: chrome
spachemistry [n]: cromo [m]
general [v]: cromar
swechemistry [n]: krom
general [v]: kroma
Derived terms:akromatisk, forkromme, kromatisk, kromosom, mikrometer, monokrom, nekromant, nekromanti, pankromatisk, X-kromosom, forkrommet
Wiki:Krom er et grunnstoff med kjemisk symbol Cr og atomnummer 24.
Example:
 1. Det er hele 90 innsatte som har meldt seg inn i KROM.
 2. Hvilke saker er det de innsatte vil fremme gjennom KROM ?
 3. Svart, hvitt, grått og rødt, krom og speil slik er interiøret i byens nyeste cafe som åpnet sist torsdag.
 4. Vi arbeider oss vekk fra den situasjonen som KROM mener skal granskes, og vi mener det er uhensiktsmessig å granske en situasjon som skal forandres, sier statssekretær Husebø.
 5. Bedriften oppfyller i dag med god margin hovedkravene i utslippstillatelsen, men det er konstatert overskridelser når det gjelder slam og tungmetallene krom og vanadium.
 6. De Ilainnsatte medlemmene i KROM har imidlertid ikke tenkt å gi seg efter medlemsvervingen i sitt eget fengsel.
 7. Det er på denne bakgrunn helt utilfredsstillende når fengselsvesenet forenkler saken og legger hele ansvaret på fangene, konstaterer KROM i en uttalelse.
 8. Det er viktig å forstå at slike hendelser springer ut av selve fengselssystemet, fremholder KROM.
 9. Det fjerde punkt KROM mener utvalget må legge til grunn, er at fangenes livs kvalitet må bedres.
 10. Dette må også sees i sammenheng med at fangen overfor meg har gitt klart uttrykk for at KROM nå er i ferd med å arbeide med tanke på å skape uro blant de innsatte på Ullersmo.
 11. Efter henstilling fra organisasjonen KROM ble Per Busk i november ifjor undersøkt av lege Reidar Larssen, spesialist i psykiatri.
 12. En av de innsatte, Per Berntsen, sier til Aftenposten at de innsatte aktivt vil forsøke å få KROM ut av dvalen foreningen har ligget i den senere tid.
 13. En talsmann for de innsatte sier til Aftenposten at de vil arbeide aktivt for få KROM ut av den dvale foreningen har ligget i den senere tid.
 14. Et av dem er krom metall, som brukes i jetmotorer.
 15. Et sekels knitring fra tusen branner ligger liksom i luften, en slags varme, det er likesom iltre glefs fra flammetunger er lagret i skinnende rød lakk, i messing og krom og nikkel som er sotet av igjen og igjen.
 16. Fisk er en viktig kilde for selen, og melk og melkeprodukter tilfører mye magnesium, sink og krom, melder NTB.
 17. For det annet mener KROM at det bør anlegges en rettighetsmodell for utvalgets arbeide.
 18. Først når disse rapporter foreligger, vil den politiske ledelse i departementet ta stilling til om man skal efterkomme kravet fra KROM og oppnevne en granskningskommisjon.
 19. Herefter ønsker vi å jobbe seriøst med kriminalpolitiske saker som angår medlemmene, sier Per Berntsen, som er styremedlem i KROM, og en av initiativtagerne til medlemsvervingen blant de innsatte på Ila.
 20. Hovedårsaken til denne masseinnmeldelsen er at de innsatte ønsker å markere at det er KROM som i fremtiden skal tale deres sak.
 21. Hun er med i KROM, og du vil sikkert høre mer fra dem.
 22. Ialt 90 av de vel 120 innsatte i Ila sikringsanstalt har meldt seg inn i KROM.
 23. Impregneringsvæske inneholder oksyder av kobber, krom og arsen.
 24. KROM har krevet at Justisdepartementet oppnevner en uavhengig kommisjon som skal undersøke bakgrunnen for fangeopprøret i Oslo kretsfengsel fredag kveld.
 25. KROM mener at disse følger enten må erkjennes som de tilleggsstraffer de i realiteten er og derfor innarbeides i lovgivningen, eller det må gjennom lovfestede rettigheter forhindres at inngrepene skjer.
Results found in Swedish dictionary
swekrom
engchemistry [n]: chromium
norchemistry [n]: krom
spachemistry [n]: cromo [m]
Derived terms:akromatisk, fiskrom, förkroma, kroma, kromatisk, kromosom, mikrometer, monokrom, nekromant, nekromanti, pankromatisk, X-kromosom
Wiki:Krom är ett metalliskt grundämne som ofta används i legeringar. När krommetall exponeras för luft bildas ett tunt oxidskikt som skyddar resten av metallen.
Similar words:
norkrem
norkro
norkrok
norkrum
swekram
swekrog
swekrok
Your last searches:
 1. kromLast searches

# NAL Term
1 Flag teoretiskt
2 Flag provided that
3 Flag bless you
4 Flag tumla om
5 Flag gjøre om
6 Flag späd
7 Flag Britiske Kongelige Flyvåpen
8 Flag politeísta
9 Flag sjukskötare
10 Flag blandirse
11 Flag besøk
12 Flag undertekst på film
13 Flag mago
14 Flag auksjonarius
15 Flag rito
16 Flag ringa
17 Flag aha
18 Flag åpenbare seg

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 275 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 427 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1059 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2281 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7617 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2027 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2617 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5542 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6359 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6862 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1685 - seconds.

mobiltelefon