logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for krumtapp:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norkrumtapp
enggeneral [?]: linchpin
spageneral [?]: eje
swegeneral [?]: grundbult
Synonyms:alfa og omega, ansett, avgjørende, betydelig, betydningsfull, essensiell, framtredende, grunnleggende, hoven, høyt på strå, overlegen, signifikant, uunnværlig, vesentlig, viktig
Wiki:Krumtapp er en eldre betegnelse på veivtapp. En vital mekanisk del, som brukes mellom stempelmotorens veivaksel og råde, for å overføre opp- og nedgående (frem- og tilbakegående) bevegelser til en roterende bevegelse eller omvendt. Ordet brukes i overført betydning om ildsjeler som er sentrale og tilnærmet uunnværlige for en sak eller bevegelse, dels fordi de styrer krefter, dels fordi de besitter og styrer informasjon.
Example:
 1. Enkelte, blant dem fotballformann Finn Tøraasen, kunne godt tenkt seg å betale de 25 000 kronene LSK forlanger for Grønlund for også å kunne benytte treneren som krumtapp i Skeidforsvaret.
 2. Født i Polen i 1923 - utvandret til Palestina i 1934 med sine foreldre, medlem av Haganah fra 1947 - en hemmelig jødisk gruppe for væpnet selvforsvar mot araberne, og efter statsdannelsen i 1948 den organisasjon som ble krumtapp og kjerne i Israels væpnede styrker.
 3. Han er en konsekvent tilhenger av NATOs dobbeltvedtak, om forhandlinger og om nødvendig stasjonering av nye vestlige våpen, og samtidig en krumtapp for koalisjonsregjeringen i Bonn.
 4. Han medvirket ved tallrike turneer og var krumtapp i en rekke teltforestillinger omkring i landet.
 5. Hun er NordmannsForbundets travle og effektive krumtapp på organisasjonens hovedkontor for USA i Minneapolis - og hun er en velskrivende korrespondent for den norskamerikanske avisen Vinland i Chicago.
 6. Hvor mange personer som er involvert i en slik finale, visste ikke engang Erik Bugge i Fotballforbundet, som vet det meste, efter sine mange år som krumtapp i slike arrangementer.
 7. Ifølge det skjema Fotballforbundet har fått utarbeidet, står det nemlig at dette er en oppgave for ovenfor nevnte krumtapp.
 8. John Vogt var en krumtapp i det pulserende liv i Akersgaten.
 9. Norges krumtapp i midtforsvaret, Åge Hareide, mener at dette er nok til å slå Sveits.
 10. Spidona er Gunnar Eggens krumtapp.
 11. Titelen Gjenoppdagelsen av mennesket forvirrer i forhold til bokens budskap : han slåss jo nettopp mot den vesterlandske tendens til å fremheve menneskets egenart innen skaperverket, og mot tilbøyeligheten til å gjøre individet til krumtapp og ikke kollektivet.
 12. Bjørn Sundquist er alltid spennende, men det ble et visst mixtum compositum over hans Mercutio, en viktig krumtapp i stykkets mekanikk.
 13. Ble ingen krumtapp ; selv om han i annenomgang vant mange dueller mot Arne Erlandsen.
 14. Daglig leder av dette kontoret, Robert Moore, har vært en krumtapp, selv om de avsluttende forhandlinger ble ført av de respektive rederiers ledelse.
 15. Den 180 kvadratkilometer store øya kan komme til å gå fra å være et sovende turistmål til en strategisk krumtapp for USA.
 16. Den vil bli en krumtapp i arbeidet med å gi offentligheten saklig og objektiv informasjon i spørsmål som angår totalforsvaret av landet, motvirke desinformasjon og klargjøre norsk sikkerhets, forsvars og alliansepolitikk.
 17. Det er bare å innse at Bertil Andersen foreløbig ikke har funnet en ny krumtapp i forsvaret, efter at Gunnar Pettersen har gitt seg.
 18. En angrepsvillig krumtapp som er bedre i den offensive enn defensive delen av spillet.
 19. En krumtapp i karnevalsfeiringen og en makeløs instruktør, sier de som kjenner ham.
 20. Et glitrende industrielt glansnummer skulle det bli, en krumtapp i moderniseringsprosessen.
 21. GECOs amerikanske datterselskap utgjør med sine ca. 350 ansatte og en omsetning på nær 600 millioner kroner i 1984 en krumtapp i det raskt ekspanderende oljeletingsselskapet.
 22. Men med sin våkne sosiale samvittighet og sterke reformiver var han både krumtapp og pådriver i arbeidet med å sikre utvidede rettigheter - og muligheter - for de brede lag av folket.
 23. Professor Georgij Morosov som mandag sto frem på en pressekonferanse i Oslo, er en krumtapp i moderne sovjetisk psykiatri.
 24. Ulykkeligste mann på Nordre Åsen i går var utvilsomt Skeids krumtapp Håkon Hauge.
Similar words:
norkrapp
norkrupp
swekrupp
norkrampe
norkremt
norkremte
norkrepp
Your last searches:
 1. krumtappLast searches

# NAL Term
1 Flag fagnad
2 Flag to par
3 Flag vara i valet och kvalet
4 Flag retorno
5 Flag sammenbundet
6 Flag ambiguous
7 Flag tillbaks
8 Flag tjänstgöra
9 Flag serpiente
10 Flag numberplate
11 Flag dis
12 Flag long-sighted
13 Flag decimation
14 Flag newsy
15 Flag infantile
16 Flag descartar
17 Flag recolector
18 Flag nøde

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 423 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 575 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1219 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2474 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7957 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2197 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2785 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5718 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6534 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7040 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1858 - seconds.

mobiltelefon