logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for kunstgrep:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norkunstgrep
enggeneral [?]: trick
spageneral [?]: truco
swegeneral [?]: trick
Example:
 1. Og organisatorisk er det ikke behov for noe kunstgrep.
 2. De teologiske fortolkningseksperter og kristendommens markedsførere har her måttet opptre som de rene ekvilibrister og har ofte tydd til rene kunstgrep for å få kristendommen til å rime med dagen idag, slik at den har appell til vår tids mennesker.
 3. Det er ingen tvil om at Ferraro blir nominert enstemmig, mens enstemmigheten om Mondale var et kunstgrep i siste øyeblikk.
 4. Får man tak i friske reker er det selvfølgelig best, men dypfryste reker er slett ikke verst de heller, bare de får tid til å tine uten at man må ty til kunstgrep for å påskynde prosessen.
 5. HER er det efter vår mening hverken behov for sosialisering eller andre kunstgrep.
 6. I en sak med pågang fra pressen og hvor handlingen i seg selv emosjonelt forstyrrer sinnet til politijuristen, kan han bli psykologisk motivert til å fravike rettssikkerhetshensyn og foreta juridiske kunstgrep.
 7. Og det er en illusjon å tro at en arbeidsløshet av det nåværende omfang vil kunne elimineres ved enkle kunstgrep, som f.eks. å bevilge seg ut av den.
 8. Vi antar dette er årsaken til Svein Moldestads kunstgrep.
 9. Ærlig talt, Per DitlevSimonsen, er ikke Deres beskjed til nominasjonskomiteen et kunstgrep for å unngå kampen om en renominasjon som kan bli i tøffeste laget, med mange om beinet ?
 10. Study in Blue er som navnet antyder en slags moderne jazzimprovisasjon, solid formelt oppbygget, og full av kunstgrep og effekter.
 11. De nyeste tallene er ikke bedre enn resultatene fra den perioden, men at de er oppnådd uten kunstgrep, tyder i retning av en mer stabil vekstperiode.
 12. Det skjer riktignok med et kunstgrep, men realitetene er klare nok.
 13. Drøftelser er nå i gang med sikte på å revidere loven, slik at for eksempel tekstbehandling og elektronisk arkivering av data blir dekket uten å ty til kunstgrep med hensyn til personregisterbegrepet.
 14. En gnistrende opplagt Francois Truffaut som røber endel av sine filmtekniske kunstgrep, som forteller hvordan han allerede som barn ble fullstendig oppslukt av kunsten på det hvite lerret, og som dessuten kommenterer sine viktigste filmer i detalj.
 15. Men kunstgrep tjener hverken tilliten til Grunnloven eller Stortinget, skriver Bratholm i sin leder.
 16. Og her er det ikke spørsmål om kunstgrep av noen art fra vår side.
 17. På den ene siden en rekke kunstgrep gjennom stiftelser og aksjeselskaper for å unngå det statlige forvaltningssystem og på den annen side de meget klare begrensninger som vil ligge i universitetenes disposisjonsadgang selv efter en gjennomføring av Hagautvalgets reformforslag.
 18. På stadig nye punkter må man gjennom finurlig tolkning eller andre kunstgrep sette seg utover Grunnlovens ordlyd for å komme til resultater som det er bred politisk og juridisk enighet om, slik som når det f.eks. gjaldt avskjedigelsen av Arne Treholt.
 19. Regjeringen har heller ikke tydd til slike kortsiktige kunstgrep som prisstopp eller subsidieinnsprøytning.
 20. Statsadvokat Lyngtveit betegnet denne påstand som et kunstgrep, og mente det ikke kunne være den minste tvil om at det var Bright Taylor som hadde fremsatt påstandene.
Similar words:
norkunstlet
norkunstløp
norkunstner
norkunst
norkunst-
norkunstig
norkunstlær
Your last searches:
 1. kunstgrepLast searches

# NAL Term
1 Flag ofantlighet
2 Flag pitorro
3 Flag corte de pelo
4 Flag denture
5 Flag peruisk
6 Flag insaltning
7 Flag not long ago
8 Flag överflyttning
9 Flag prejuzgar
10 Flag barrera de tren
11 Flag kraftig
12 Flag skamhogge
13 Flag diphtheria
14 Flag ancianidad
15 Flag plankton
16 Flag cocktailparty
17 Flag usynlighet
18 Flag som eksisterer

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
röja 646 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1699 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6711 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1603 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2209 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5135 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5943 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6388 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5393 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5911 0 2018-11-26 10:44:30

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.2105 - seconds.

mobiltelefon