logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for kyndig:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norkyndig
engytrende [a]: knowing
blikk [a]: knowing
industri [a]: skilled
person [a]: knowledgeable
spaytrende [a]: astuta, de entendimiento
blikk [a]: perspicaz, sagaz, astuto
industri [a]: cualificado, especializado
person [a]: entendido, informado
sweytrende [a]: kunnig
Synonyms:begavet, behendig, dreven, driftig, dugelig, dyktig, erfaren, evnerik, fagkyndig, flink, framtredende, fremmelig, genial, ha anlegg for noe, kan sine ting, kompetent, kunnskapsrik, lovende, mesterlig, overlegen, overmenneskelig, profesjonell, proff, talentfull, virtuos
Derived terms:kyndighet, mangekyndig, ukyndig, ukyndighet, regnekyndig, sakkyndig, underkyndig, fagkyndig, språkkyndig
Example:
 1. Norsk lærerhøgskolelag er en meget kyndig organisasjon, og den regelmessige kontakten vi i Kulturdepartementet har med lærerhøyskolelaget, er alltid nyttig og givende.
 2. Yoga under kyndig veiledning virker styrkende, stabiliserende og samlende, sier fysioterapeut Anne FriisBaastad.
 3. Da kunne vi få en mye større del av landets 50 00060 000 mentalt retarderte under kyndig observasjon.
 4. Det er tankevekkende hvor vanskelig det var å få fatt i kyndig hjelp, sier miljøvernsjef Jostein Fosvold, Borregaard Fabrikker, til Aftenposten.
 5. Heldigvis var det kyndig hjelp ombord, sier styrmannen som var tilstede under hele fødselen.
 6. Her er det ikke snakk om studiosamlebånd, forsikrer Goldschmidt, mildt rødmusset av kulden i Oslo og egentlig sveitser, en snill og kyndig bokholder å se til.
 7. Men denne er god, sier soppkontrolløren, og deler med kyndig hånd noe som ligner en fluesopp.
 8. 10 deltagere gjorde de første forsøk på å mestre seilbrettet under kyndig veiledning av autorisert instruktør.
 9. Afghanistankomiteen kan saktens klandres for at det har vært rot i regnskapene samt amatørmessig og feilaktig forretningsførsel, slik det ofte blir i ideelle foreninger uten kyndig økonomistyring.
 10. Alle kan få hjelp til å holde kvisene i sjakk hvis de bare kommer til kyndig lege, skriver Foreldre og Barn.
 11. At rekrutteringen er god i Vidar fikk vi bekreftet da i alt 30 småjenter under 10 år var i aksjon på den første klubbtreningen på Manglerudbanen tirsdag, ved kyndig ledelse av trener Bjørg Bergenhaug.
 12. Blodomløpet i benet har tettet seg, og da Tony kom til kyndig behandling, var den ene leggen 1011 cm tykkere enn den andre.
 13. De aller ivrigste besøker Datahuset på fritiden, hvor de under kyndig veiledning knotter seg frem til nye ferdigheter.
 14. De arbeider altså for radikal menneskelig fornyelse, på basis av et spiritualistisk livssyn, og ser seg selv som et ledd i den New Age Movement som Marilyn Ferguson gir en så kyndig, inspirert og veldokumentert redegjørelse for i sin epokegjørende bok The Aquarian Conspiracy.
 15. De vidner om kyndig stell.
 16. Den blir klemt på, og maveinnholdet eller aller helst mangel på innhold blir studert med kyndig blikk.
 17. Den britiske historiker Basil Davidson viste seg som en kyndig og kultivert cicerone - særlig interessant var presentasjonen av Nubias kultur.
 18. Der fortalte pensjonert biskop Dagfinn Hauge om byens gamle kirke, og oberstløytnant Even Johan Hoelsæther var kyndig omviser i Minnehallen over sjømenn som mistet livet under første og andre verdenskrig, og på Frederiksvern.
 19. Derimot har jeg en viss tro på terapi under kyndig psykiatrisk veiledning, også tvungen terapi.
 20. Det er en sober og overbevisende kyndig illustrasjonskunst.
 21. Det kan være farlig å eksperimentere med meditasjon på egen hånd uten kyndig veiledning.
 22. Det ville tvert imot øke sikkerheten om hoppingen ble legalisert av forbundet, slik at sprangene skjedde under kyndig kontroll og efter skikkelig informasjon.
 23. Efterhvert skal det bygges foredlingsanlegg på land, slik at man får anledning til å tilberede fisken skikkelig med kyndig hjelp.
 24. Elevene har lært seg å håndtere både traktor og motorsag under kyndig veiledning.
 25. En meget kyndig og påpasselig overdommer hadde man i den internasjonalt anerkjente sjakkorganisator Arnold J. Eikrem, som sammen med Ole Chr. Moen, Tom J. Johanssen, Kaj S. Eikrem og en rekke medhjelpere gjennomførte den store elleve dager lange festivalen på en utmerket måte.
 26. En sommerstengt post på Ullevål sykehus er tatt i bruk, og to puljer med 27 gamle får et opphold på fire uker hver under kyndig stell og pass.
 27. En tilstrekkelig aktiv og kyndig og myndig sprogkonsulent ville i samarbeide med NRKansatte hatt en enestående chanse til å fremme godt, korrekte og nyansert norsk sprog - uansett målføre.
 28. Et incestforhold varer ofte over flere år, og kan være svært vanskelig å reparere, selv med kyndig hjelp fra psykologer.
 29. Familie og venner kan gjøre adskillig overfor dette, ved forståelse og omsorg, og i neste omgang å bidra til kyndig behandling.
 30. Forøvrig henvises til katalogen, hvor Sigurd Willoch, som man kunne vente, har skrevet en kyndig og innsiktsfull introduksjon.
Similar words:
norkyndel
swekylig
swekymig
swekyndel
norkylling
norkyndighet
norkynisk
Your last searches:
 1. kyndigLast searches

# NAL Term
1 Flag result
2 Flag turvis
3 Flag risk
4 Flag hunger
5 Flag knoge
6 Flag malformation
7 Flag byggekunst
8 Flag sanksjon
9 Flag pedregoso
10 Flag only just
11 Flag fumar
12 Flag fokusering
13 Flag minnespenn
14 Flag avskaffande
15 Flag busstreck
16 Flag frekt
17 Flag jest
18 Flag flokse

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 553 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 696 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1332 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2603 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8192 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2316 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2905 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5823 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6640 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7164 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1652 - seconds.

mobiltelefon