logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for låst:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norlåst
enggeneral [?]: fortryde
spageneral [?]: bloqueado
swegeneral [?]: låst
Synonyms:
 1. avgjort, bestemt, fast, fastholdt, fastlåst, fastspikret, handikappet, holdt igjen, immobil, rolig, som en saltstøtte, stabil, stanset, stasjonær, stiv, stoppet, strandet, ubevegelig, ubønnhørlig, ufølsom, ufør, ugjenkallelig, urokkelig, urørlig, værfast
 2. avgrenset, avstengt, barrikadert, blokkert, forbudt, innesluttet, isolert, lukket, sperret, stengt, utilgjengelig
Derived terms:blåst, blåstrømpe, oppblåst, oppblåst kvinne, oppblåst mann, oppblåsthet, forblåst, stormblåst, fastlåst
Anagrams:stål
Example:
 1. Slipp Fossene løs - det er låst spilles, unntatt lørdag, hver dag inntil onsdag.
 2. Den stramme budsjettpolitikken vrir mer av den økonomiske virksomhet over i den private sektor og er med på å gjøre vesttysk økonomi smidigere, efter at den gjennom år hadde låst seg fast i en lønns, produksjons og subsidiestruktur som svekket veksten, spesielt veksten i nye arbeidsplasser, sier regjeringstalsmenn i Bonn.
 3. Det er riktig, svarte Per Busk da han ble gitt anledning til en kommentar, men hvorfor var min celle låst hele tiden ?
 4. Det fine med å studere er å kunne famle seg frem uten å bli låst i noe mønster, sier hun.
 5. For all del, men i vårt hus finnes ikke noe låst rom i den mening man her legger i begrepet.
 6. Jeg skal skape en suggesjon i et låst rom, og på vitenskapelig vis skal jeg stille dere overfor noe som virker som en gåte.
 7. Man kan skape en suggesjon i forbindelse med et låst rom, sa Koll, - og efterpå utnytte suggesjonen.
 8. Men nå er den låst ! sa Risager.
 9. Min generasjon kvinner er ganske låst til all om sorg vi har ansvaret for, sier Anne Stai.
 10. Saken har låst seg fullstendig fast.
 11. Sårede soldater trenger smertestillende midler, men efter diverte innbrudd i lagrene av narkomane, er disse medisinene flyttet til sentrale lagre og behørig låst inn.
 12. Tidligere er det ikke skjedd at tariffoppgjøret er så låst fra starten.
 13. Vi kom da bl.a. over disse tre skapene - som var låst.
 14. Vi vet ennå ikke om vi får spilt revyen Slipp fossene løs, det er låst, forteller Mette Kaaby til Bysiden.
 15. AUF kan vanskelig se mye frihet i å måtte bli plassert i en bås, enten med praktiske valgfag eller med teoretiske, allerede i 7.8. klasse for dermed å bli låst inne i denne båsen resten av ungdomsskolen.
 16. Administrasjonssjef Eliassen sier at sykehusledelsen tror at kvinnen må ha kommet seg inn på den avstengte avdelingen mens en eller annen av personalet har låst seg inn for et kortere ærend.
 17. Adresseavisens oppfatning, låst fast i gammelt tankegods.
 18. At det aldri har forekommet et låst rom i klassisk forstand ved noe virkelig mord ?
 19. Avtaleforhandlingene har låst seg fast på en illevarslende måte.
 20. Banksjefen var slett ikke med på festen, men mannen mener å huske at han ble låst inn i banken av en som hadde nøkkel.
 21. Bare noen få minutter senere, efter at hun hadde låst opp safen, ringte det på bakdøren.
 22. Bare ytterdøren er låst.
 23. Blir alle tre kanaler overlatt til NRK og dens kolleger i de øvrige land, så er situasjonen låst for godt.
 24. Blir pengene borte fra en lukket og låst safe dekker forsikringen inntil 3000 kroner pr. person, opplyser Bekken.
 25. Buicken står i en garasje, men den er aldri låst.
 26. Ca. en halv time efter at meldingen kom, ringte det på døren og der sto Arnstein blodig og fæl, med hendene låst bak på ryggen.
 27. Da de efter fire og en halv time i sjøen krøp frem fra sitt skjulested ble de umiddelbart låst ned i et mørkt lasterom.
 28. Da han undersøkte om det var låst overalt, fikk han se at det var knust en rute i et vindu i boden.
 29. Da omslaget i arbeidslivet kom mot slutten av tyveårene, hadde Høyre låst seg i ideologiske posisjoner og befant seg plutselig til høyre for Arbeidsgiverforeningen som raskere innså hvilke fremtidsmuligheter det lå i et samarbeide med Folkets Hus.
 30. Dahl kan innkassere 13 000 kroner for Avsløringen, mens annenpremien gir Olov Svedelid 9 000 kroner ekstra å rutte med for å ha begått Mord i mycket låst rum.
Your last searches:
 1. låstLast searches

# NAL Term
1 Flag shamefaced
2 Flag butane fuel
3 Flag ruglet
4 Flag självkontroll
5 Flag uppta
6 Flag avtre
7 Flag pisker
8 Flag admiral
9 Flag amarrar
10 Flag panel
11 Flag overlevering
12 Flag higa
13 Flag changar
14 Flag boom
15 Flag badminton
16 Flag tennstift
17 Flag hembra
18 Flag comité

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
casino siteleri 20 0 2022-08-12 12:58:21
Test, just a test 70 0 2022-07-31 14:54:32
röja 512 0 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1424 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6406 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1450 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2103 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4979 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5827 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6260 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1770 - seconds.

mobiltelefon