logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for lam:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norlam
engmedicine [a]: lame
spamedicine [a]: cojo
swemedicine [a]: lam
Synonyms:stiv, stillestående, fiksert, urokkelig, statisk, stille
Derived terms:reklametavle, Aladdins lampe, helt lamslått, gjenoppflamme, barnelammelse, blåselampe, bordlampe, braskende reklame, cyklamat, deklamasjon, deklamere, flammesikker, flammekaster, flambere, flamenco, flamingo, flamlandsk, flamsk, flamme, flamme opp, flammende, flammepunkt, fluorescerende lampe, forhåndsreklame, forlamme, forlammende, forlamning, gå opp i flammer, gallamiddag, glamorisere, glamorøs, glamour, glødelampe, gulvlampe, gjøre reklame, reklamere for, hjertelammelse, i ild og flammer, i flammer, inflammasjon, inflammatorisk, islam, islamisk, islamitt, islamittisk, jippo i reklame, klammetegn, klamre seg inntil, klamre seg fast til hverandre, klamt, [Show less / more]
Anagrams:alm, mal
Wiki:Lam kan referere til: - Sauer og geiter som ungdyr - Lammelse, paralyse - Lam (Bayern), by i Tyskland - Jean-Baptiste de Lamarck, fransk biolog, forkortet «Lam.» - Lamborghini, italiensk traktor- og bilprodusent - Lasersikte (engelsk: Laser Aiming Module) - Mor lam, en urgammel laotisk sangform.
Example:
 1. Blant 16 hovedretter burde sesongens råvarer vært sterkere representert, mente Aase, og nevnte i den forbindelse såvel krabbe som sprengt lam.
 2. Den 16. mai fant vi ialt 12 lam revet ihjel og gravet ned.
 3. Hos oss nytter det ikke å håndheve is lam med påbud, slik det skjer i mange land.
 4. Nå ønsker vi oss et sted ved fjorden hvor vi kan lage paella på stranden av norsk sjømat og grille et lam eller to, tenk hvilken hyggestund det kan bli !
 5. Vent ikke at en som er blitt blind, lam eller har mistet et ben, skal godta det.
 6. 17 år gammel ble hun angrepet av en snikende sykdom, som efterhvert gjorde henne lam og 100 prosent invalid.
 7. 38 av sauene hans skal ha lam om kort tid, og trimturen gikk ned på marken der noen fristende seljetrær ble snaugnaget for bark - og så en tur ned i fjæra efter tang, skriver avisen.
 8. Andre lam er forsvunnet, og man har ikke kunnet finne dem igjen.
 9. AnilSharma, Lam Cong Luong og Mariampillai E. Thanendran.
 10. Av ialt 260 000 sauer og lam på beiter i fylket, ble mellom fem og seks prosent borte.
 11. Av sine 150 vinterforede dyr, regner han med å få minst 260 lam.
 12. Bare ni lam mistet han i utmarkene i fjor.
 13. Bjørn har vært på ferde og revet i hjel lam i Rånåbygda i Gudbrandsdalen.
 14. Både interessen for Lam og biennalen er ledd i en bestrebelse på å innkretse en latinamerikansk identitet, på det kunstneriske plan og derved også kulturhistorisk i aller bredeste forstand.
 15. De forsvinner på ymse vis, noen lam har reven kanskje knabbet til mat for seg og sitt avkom, andre er tatt av det som verre er, av jerv, av ulv kanskje.
 16. Det er den 24årige Tor Halvor Solberg, som er lam fra halsen og ned og har tre pleiersker med seg til Casas Heddy.
 17. Det lyktes imidlertid å redde et par hundre griser, 4050 storfe og en god del sau og lam ut i det fri uten at noen av dyrene led overlast.
 18. Det må være Gotlands våpen, nemlig Guds lam.
 19. Det patter og steller seg selv som et normalt lam, sier gårdbruker Svein Brekke.
 20. Dette er erstatningssummen som er utbetalt i Sauda og Suldal for ialt 15 drepte sauer og 54 lam i 1983, opplyste viltkonsulenten i Rogaland, Odd KjosHansen, på et møte i Sauda onsdag kveld.
 21. Dette som følge av at minst 13 lam de siste ukene er drept av et dyr som man antar er en ung, omstreifende ulv.
 22. Direktoratet har også innvilget erstatning for endel bjørnskader i Lesja og SørFron, der to lam og 15 sauer er tatt.
 23. EN LØSHUND har herjet stygt i saueflokkene på Styrkenes i Sørfold den dag ble et lam funnet så hardt skadet at det må avlives, og like efter fant man en voksen sau som hunden hadde jaget til den døde av utmattelse.
 24. En siberian husky ble nylig tatt på fersk gjerning på Krokskogen i ferd med å gnage på et lam.
 25. En stor del av lageret består av hele lam av god kvalitet, altså klasse 1 og stjerne.
 26. Engrosprisene for lam, kje og geit har gått opp denne uken, og det er nok svinekjøtt på markedet.
 27. Enten man er blind, lam eller har mistet et ben, er det vanskelig å godta det, sier lege Petter Jørgensen.
 28. Erstatningene for gaupe siste året begrenset seg til seks sauer og 128 lam.
 29. Et eget museum skal stå ferdig om to år, og under årets biennale ble det holdt et internasjonalt seminar om Lam.
 30. Et lam med seks ben er født på gården til Svein Brekke i Tysvær.
Results found in Swedish dictionary
swelam
engmedicine [a]: lame
normedicine [a]: lam
spamedicine [a]: cojo
Synonyms:stel, stillastående, fixerad, orubblig, statisk, stilla
Derived terms:åderinflammation, Aladdins lampa, alldeles lamslagen, återuppflammande, barnförlamning, belamra, belamra med, belamrad, bihåleinflammation, bindvävsinflammation, blåslampa, bli inflammerad, blindtarmsinflammation, bordslampa, braskande reklam, brinnande vedklamp, brott mot parlamentarisk immunitet, bukhinneinflammation, cyklamat, cyklamen, deklamation, deklamera, ficklampa, flambera, flamenco, flamingo, flamländsk, flamländska, flamma, flamma upp, flammande, flampunkt, flamsäker, fluorescerande lampa, förhandsreklam, förlama, förlamande, förlamning, galamiddag, glamorisera, glamorös, glamour, glödlampa, golvlampa, göra illamående, göra någon illamående, göra reklam, göra reklam för, häftklammer, havandeskapsillamående, [Show less / more]
Anagrams:alm, mal
Similar words:
englab
englad
englama
englamb
englame
englamp
englap
Your last searches:
 1. lamLast searches

# NAL Term
1 Flag rustler
2 Flag madrearse
3 Flag infernalisk
4 Flag romersk-katolsk
5 Flag anslå
6 Flag cilantro
7 Flag behøve
8 Flag sprosse
9 Flag relación
10 Flag överklassig
11 Flag sötnos
12 Flag omskola
13 Flag mastodontpenis
14 Flag imperialistisk
15 Flag wink
16 Flag och sedan
17 Flag pendlare
18 Flag bli permitert

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 127 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 279 0 2022-10-17 23:14:50
röja 926 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2110 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7313 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1882 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2470 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5390 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6207 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6700 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1745 - seconds.

mobiltelefon