logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for landskap:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norlandskap
engnatur [n]: landscape, scenery
spanatur [n]: paisaje [m]
swenatur [n]: landskap
Synonyms:areal, distrikt, domene, egn, enemerker, himmelstrøk, kant, land, lokalitet, mark, område, plass, provins, reservat, revir, sektor, sfære, skueplass, sone, sted, strekning, strøk, terreng, territorium, trakt
Derived terms:kontorlandskap, landskapsarkitektur, landskapspleie, landskapsbilde
Wiki:Et landskap er et område som utgjør en geografisk enhet. Enheten benevnes gjerne under et navn. I følge den europeiske landskapskonvensjonen betyr «landskap» et område, slik folk oppfatter det, hvis særpreg er et resultat av påvirkningen og samspillet mellom naturlige og/eller menneskelige faktorer.
Example:
 1. All denne tida / glans i snøfnuggene / kveldsskyene rødmer / i meg / åpner nye landskap.
 2. Det er naturlig at sentrumspartier ikke bare samarbeider til høyre i det politiske landskap.
 3. Det politiske landskap legger seg til som Høyre vil.
 4. Norske landskap heter en dokumentarfilm som Filmforlaget har laget efter oppdrag fra UD, Reiselivsdirektoratet og Statens Filmsentral.
 5. Det gjelder de to Rembrandtbildene Kunstnerens bror og Landskap med rytter, og Goyas nattlige scene fra inkvisisjonen.
 6. En har nok alltid barndommens landskap i seg.
 7. Enhver kunstner legger noe av seg selv i sine bilder, selvom de maler landskap eller helt andre personer.
 8. Hennes malerier domineres av store, åpne landskap, mens jeg har portrettert mennesker.
 9. Hvis jeg maler et landskap, blir jeg stående ute totre timers tid, og det får en jo litt frisk luft av, sier Kjeholt.
 10. Jeg har alltid vært betatt av folkekunst, og som kunstner har jeg hele tiden kjent en sterk tilknytning til norsk landskap og folkeliv.
 11. Mine bilder er synteser av mange landskap som jeg har sett på min vei.
 12. Vi ser jo hvordan naturkreftene former et landskap, og at menneskene former det ved sitt levesett.
 13. 1880årenes hjemvendte friluftsmalere vendte tommelen ned for düsseldorfernes søndagsbønder og blå solskinnshimler med brunt landskap under.
 14. 20 millioner trær som var en fremtredende del av det engelske landskap, ikke minst i parker, døde som følge av pesten.
 15. Alle de livløse portretter, blomster og landskap som finnes i malerkunsten skremmer meg.
 16. Alle er opptatt av å utnytte de forskjellige tekstilmaterialene fullt ut, enten det foregår i enkle abstrakte komposisjoner eller i bilder av landskap og mennesker.
 17. Allerede dagens høyesterett under ledelse av den 77 år gamle Warren Burger har beveget seg til høyre i det politiske og juridiske landskap.
 18. Allerede i forrige århundre ble det etablert en selvstendig fotografisk estetikk rundt norsk landskap, som markerte seg klart i forhold til de nasjonalromantiske strømningene som preget maleriet.
 19. Allerede synet av Hambros skrivebord, som lignet et landskap efter langvarig snestorm, kunne lede tanken i slik retning.
 20. Alt i alt har den siste ukens hendelser tjent til å gjøre det politiske landskap ryddigere, til å markere skillelinjene klarere og til å demonstrere den sentrale rolle som Syria spiller i Libanon.
 21. Befolkningen kan plutselig se en kjær og hevdvunnen del av sitt landskap bokstavelig talt visne vekk omkring seg.
 22. Bildene presenterer ofte den borgerlige idyll og det nære danske landskap.
 23. Bilder som bærer preg av drøm er typiske for ham, det nordnorske landskap i sol og dis er ofte en inspirasjon.
 24. Bruddet reflekterer den uhyre betydningsfulle bevegelse som nå er kommet inn i det hvite, politiske landskap i SydAfrika.
 25. Både form og farve er mer nøye avstemt til Miamis flate landskap, dets fuktighet og sensuelle, tropiske preg.
 26. Da synes nemlig blusen bedre enn du selv gjør, og det er vel ikke meningen, spør Mrs. Clark som selv synes meget godt i sitt beige og lyslilla landskap.
 27. De ble så opptatt av video under innspillingen, så Herzog tar med seg en videokopi ut i den feberdirrende ørken hvor slagghauger danner pyramider som får dette til å se ut som et mytologisk landskap.
 28. De fleste landskap har sin skjønnhet.
 29. De som har lest Mjelves poetiske trilogi Landskap, vil kjenne igjen enkelte pseudonymer fra Kirgisersteppene, ikke minst den uutgrunnelige George Adams.
 30. Demokratisk deltagelse er meget viktig, men krever at man orienterer seg i det politiske landskap.
Results found in Swedish dictionary
swelandskap
engnatur [n]: landscape, scenery
nornatur [n]: landskap
spanatur [n]: paisaje [m]
Synonyms:distrikt, domän, kant, land, lokalitet, mark, område, plats, provins, reservat, revir, sektor, sfär, sona, ställe, sträckning, terräng, territorium, trakt
Derived terms:kontorslandskap, landskapsarkitektur, landskapsvård
Wiki:Landskap är geografiska områden som vanligen bygger på en äldre politisk indelning och är grundad på kulturella och geografiska särdrag som många människor starkt identifierar sig med än i dag. Därför lever landskapen kvar i bland annat ortnamn, dialekter, folkdräkter samt gamla traditioner av olika slag, och varje landskap har sina egna landskapssymboler. I många länder lever en gammal indelning kvar även om det finns betydande skillnader mellan historiska landskap och nuvarande formell indelning.
Similar words:
norlatskap
swelandsman
englandscape
norlandsted
swelandsdel
norlangsmal
norlandsdel
Your last searches:
 1. landskapLast searches

# NAL Term
1 Flag derrubiar
2 Flag kassaapparat
3 Flag artifice
4 Flag avstøte
5 Flag allvetande
6 Flag bowels
7 Flag cimbrearse
8 Flag ost
9 Flag meow
10 Flag tvist
11 Flag skjerm
12 Flag plañidero
13 Flag South American
14 Flag stationary
15 Flag dyning
16 Flag illegal
17 Flag asociación de exploradores
18 Flag køyeseng

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 636 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 3382 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 805 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1479 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4344 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5228 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5519 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4626 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5209 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 9238 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1610 - seconds.

mobiltelefon