logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for lasting:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
englasting
norfriendship [a]: varig
enduring [a]: varig, bestående, permanent, utholdende
spafriendship [a]: duradero, perdurable
enduring [a]: permanente, perdurable, duradero
swefriendship [a]: varaktig
enduring [a]: varaktig, bestående, permanent, ihållande
Synonyms:
 1. [adj]: permanent, abiding [st], enduring [st], imperishable [st], ageless [st], aeonian [st], eonian [st], eternal [st], everlasting [st], perpetual [st], unending [st], unceasing [st], indissoluble [st], standing [st], ineradicable [rt], stable [rt], unchangeable [rt]
 2. [adj]: durable, long-lasting, long-lived, long [st]
 3. [adj]: persistent
 4. [adj]: stable [st]
antonyms:
 1. [adj]: impermanent
 2. [adj]: caducous
Derived terms:blasting, everlasting, everlastingly, lastingness, leave a lasting impression, long-lasting, everlastingness, blasting cap, blasting gelatin, broad-leaved everlasting pea, cascade everlasting, everlasting flower, everlasting pea, golden everlasting, mountain everlasting, narrow-leaved everlasting pea, pearly everlasting, pink-and-white everlasting, swan river everlasting, winged everlasting
Anagrams:salting, slating
Example:
 1. The new plan may bring into being a peace which will be lasting.
 2. This new medicine has a lasting effect.
 3. After countless burials of the hatchet, we always dig it up again. There doesnt seem to be any sign of an ever-lasting peace.
 4. The scenery of the Alps left a lasting impression on me.
 5. I noticed that I got a more lasting satisfaction from works of a more incomplete character.
 6. I saw a woman at the church, whose beauty made a lasting impression on me.
 7. Those books which have made a lasting contribution to mans quest for truth, we call great books.
 8. The first impression is most lasting.
 9. Basing his invention of public relations on his uncle Sigmund Freuds psychoanalytic theory, Edward Bernays has left a lasting legacy on the media and how they interact with their audiences.
 10. The 19th-century European colonization of Africa has left a lasting legacy all over the continent.
 11. Paracelsus influence was intense and long lasting.
 12. The war lasting for years impoverished the country.
 13. Usually, seagulls make long-lasting couples.
 14. As of 1950, the European Coal and Steel Community begins to unite European countries economically and politically in order to secure lasting peace.
 15. No hobby is as cheap as reading, nor provides such long lasting enjoyment.
 16. This new plan may bring a lasting peace.
 17. This book left a lasting impression on her.
 18. We must support the Lebanese who have marched and bled for democracy, and the Israelis and Palestinians who seek a secure and lasting peace.
 19. First impressions are lasting.
 20. I have erected a monument more lasting than bronze.
Results found in Norwegian dictionary
norlasting
engvekt [n]: loading
transport [n]: loading, lading
nautical [n]: loading
spavekt [n]: carga [f]
transport [n]: carga [f]
nautical [n]: embarque [m]
swevekt [n]: lastning
Example:
 1. Berge King har de siste dagene ligget for lasting ved Kharg, men 285 000tonneren skulle efter planen forlate øya tirsdag kveld.
 2. Hvis vi får en rapport om gal lasting, reagerer vi.
 3. Jeg er overbevist om at det er folk som er godt orientert om lasting og lossing av teppet som stjal en 100 kvadratmeter stor tepperull forrige søndag, sier disponent Erik Wibe i forretningen Teppeabo til Aftenposten.
 4. Mange av restriksjonene skulle bedre situasjonen for nyttetrafikken, og en del er gjort blant annet for å bedre lasting og lossing.
 5. 17 tankskip med en samlet tonnasje på 5,08 millioner tonn ventet 1. november på lasting utenfor Den persiske gulf.
 6. Daglig ligger det derfor båter ved basens kai for lasting og lossing av rør og andre forsyninger.
 7. De drev med lossing og lasting og møtte kundene i grove arbeidsklær, forteller Myhre.
 8. De krevde at de skulle ta hånd om lossing og lasting, og fergen ble på nytt liggende i havn.
 9. Den lengste forbundsvise streiken skal vare en uke og medfører stans av lossing og lasting i havnene.
 10. Den manglende stabiliteten skyldes konstruksjonen av fartøyet, og ikke forhold som nedising eller lasting.
 11. Den siste slutning av en supertanker for lasting utenom Kharg, ble gjort til en rate på 29 poeng på world scale.
 12. Den spente situasjonen har ført til en kraftig økning i fraktratene for lasting av olje ut fra Kharg, uten at dette synes å ha slått ut i skipsaksjekursene.
 13. Dermed forandres også denne del av bybildet, og varetranporten blir en syndebukk mindre til del ved lossing og lasting til gatens forretninger.
 14. Det siste er en alvorlig lungesykdom og finnes særlig hos folk som har jobbet i asbestindustri og asbestgruber og med lasting og lossing av asbest.
 15. Høres ikke elektrostyrt lasting og lossing av biler naturlig ut ?
 16. Ifølge Phillips er det stor nok ledig lagerkapasitet for olje, dels på Ekofisk og dels i Teesside, til at oljeproduksjonen kan fortsette halvannen uke før lasting ombord i tankskip er nødvendig.
 17. Kaia skal brukes til lasting av slig fra Rana Gruber, skriver Rana Blad.
 18. LOs juridiske avdeling reiser sak på vegne av de fagforbundene som er involvert i en boikott av lossing eller lasting - Norsk Sjømannsforbund, Norsk Transportarbeiderforbund og Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund.
 19. Og noe også nyttig, som innslaget om lasting av bil nå foran utfart og vinterferie.
 20. Oslo havn skal ikke benyttes til lossing og lasting av sydafrikanske produkter og sydafrikanske skip skal ikke få leie havneplass.
 21. På pressekonferansen her i Mehamn idag sa flyhavarikommisjonens formann, generalløytnant Wilhelm Mohr at Widerøes Flyveselskap allerede har innskjerpet reglene hva angår lasting i dette bagasjerommet.
 22. Slik informasjon er viktig for driftsledelsen på plattformene ved fortøyning, lasting og lossing av skip som legger inntil plattformen, ved bøyelasting av skip i nærheten, eller ved dykke og ankringsoperasjoner i området, sier Brodtkorb.
 23. Under skipskontrollens besøk ombord før lasting av 1000 tonn kabeltråd ble det oppdaget at det var et hull i baugen over vannlinjen og at det forøvrig blant annet var vesentlige mangler ved sikkerhetsutstyret.
 24. Vi ønsker å gi et alternativt tilbud med en ferge som går strekningen på seks timer, inkludert lasting og lossing.
 25. Widerøe har allerede innskjerpet reglene for lasting i fremre bagasjerom.
 26. Så lenge disse blandeverkene er i virksomhet, foregår det kontinuerlig lasting av betongråstoffmasse, som benyttes til å levere inntil 3000 kubikkmeter ferdig betong i døgnet under støpingen av betongplattformen.
 27. Vi håper at kommunene vil sette i verk konkrete tiltak, som for eksempel å oppfordre handelsstanden til ikke å føre sydafrikanske varer og forby lossing og lasting av varer fra og til SydAfrika på kommunale havneanlegg, heter det i oppfordringen.
 28. Arbeiderpartiet foreslo i finansutvalget tirsdag at Oslos politiske myndigheter bør henstille til Regjeringen å endre havneloven slik at de enkelte kommuner kan nekte lasting og lossing av sydafrikanske varer.
 29. Bakgrunnen for formannskapsbehandlingen er Fiskeridepartementets avvisning av Oslos krav om å kunne begrense lasting og lossing av sydafrikanske varer over Oslo havn.
 30. Den skal gi frakteren viktige kunnskaper og forståelse for hva man spesielt må passe på under seilas og lossing og lasting.
Similar words:
englashing
swelastning
englapwing
swelagning
norlapping
swelagring
englading
Your last searches:
 1. lastingLast searches

# NAL Term
1 Flag en ruinas
2 Flag bicoca
3 Flag supranacional
4 Flag amargamente
5 Flag oculista
6 Flag bikube
7 Flag stillness
8 Flag shaman
9 Flag pants
10 Flag comenzar el modo de diálogo
11 Flag mobility
12 Flag adulteración
13 Flag gå i spetsen
14 Flag elidera
15 Flag yuxtaponer
16 Flag foretaksomhet
17 Flag VD
18 Flag närmande

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 807 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 3860 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 932 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1598 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4452 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5336 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5663 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4751 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5310 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 9454 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1458 - seconds.

mobiltelefon