logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

3 result(s) found for latent:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
englatent
norgeneral [a]: latent
infection [a]: latent
spageneral [a]: latente
infection [a]: latente, inactivo
swegeneral [a]: latent
infection [a]: latent
Synonyms:
 1. [adj]: potential [st], possible [st]
 2. [adj]: inactive [st]
Derived terms:latent content, latent diabetes, latent heat, latent hostility, latent period, latent schizophrenia
Anagrams:talent, latten
Example:
 1. There are many latent gays among rampant homophobes.
 2. The stages of psychosexual development—oral, anal, phallic, latent, and genital—turn out to be one big Freudian slip, betraying severe anal retention on the part of the taxonomist.
 3. You have a latent problem here that will cause trouble in the future.
Results found in Norwegian dictionary
norlatent
enggeneral [a]: latent
infektion [a]: quiescent [formal], latent, dormant
spageneral [a]: latente
infektion [a]: latente, inactivo
swegeneral [a]: latent
Synonyms:alternativ, eventuell, forskjellig, potensiell, virtuell
Anagrams:talent
Example:
 1. Efterpå viste det seg at handlingen ikke skyldtes misnøye med noe han hadde opplevet på skjermen, men rett og slett mannens behov for å få utløp for latent aggresjon - og rette denne mot en såkalt kjendis.
 2. Litt latent misnøye og en ditto porsjon skuffelse er selve drivkraften bak elle fremskritt.
 3. Mye stoff lå latent i årtier.
 4. Altså en bekymring basert på en hypotese om at man her vil åpne for en antatt latent trang til selvtekt.
 5. DET nevnte mindretall ønsker naturligvis mest mulig publisitet for å nøre opp under rasistiske og intolerante holdninger, som dessverre også ligger latent i vårt folk.
 6. Da opplyste man at det var en egenkapital pr. aksje på 80 kroner før skatt og 60 kroner efter latent skatteansvar.
 7. De synes å ligge latent på mange hold, både der hvor man har hang til totalitære synspunkter og systemer og der hvor man bekjenner seg til personlig frihet og demokrati.
 8. Den rommer dog nettopp i sin rastløshet adskillig latent mennskelighet.
 9. Det første nattlige mareritt om atomkrig ligger imidlertid mer enn 30 år tilbake i tiden, en angst latent siden dengang.
 10. Det ligger en latent interessekonflikt i et skadeoppgjør.
 11. Dette er delvis kompensert ved en økning av gevinster ved salg av verdipapirer, og en lavere latent disagio på gjeld i utenlandsk valuta.
 12. Efter latent skatt på 30 prosent utgjør substansverdien cirka 42 millioner kroner eller 350 kroner pr. aksje.
 13. Efterkrigstidens VestTyskland forankret partiene uttrykkelig i grunnloven - langt klarere enn i andre vestlige demokratier som et vern mot en latent og bred og upolitisk følelse av uvilje mot politikk og politikere.
 14. Et slikt kollektivt svingende karneval må dekke et latent behov av betydelige dimensjoner.
 15. Faktum er at 70 til 80 prosent av oss har herpesvirusen latent i kroppen.
 16. Flickaffæren gjenoppliver og forsterker alle de fordommer mot politikk og politikere som hele tiden ligger latent i det egentlig dypt upolitiske tyske samfunn.
 17. Han advarer meg mot å ta for lett på ytringsfriheten og indikerer listig en slags form for geistlighetens motvilje mot legfolk som et slags latent motiv i de beskyldningene jeg retter mot hans klient.
 18. Her er inkludert 15 millioner kroner som avskrivning på latent tap på valutlån som følge av at kroneverdien er redusert og den høye dollarkursen.
 19. I Frankrike er en latent patriotisme på vei til overflaten igjen.
 20. Latent kurstap på Bergesen Gruppens gjeld er ikke belastet tertialregnskapet, men dette vil bli vurdert i forbindelse med årsregnskapet.
 21. Men det rasemessige skille ligger der - latent inntil det nesten eksploderer med faretruende konsekvens.
 22. Noe har ligget latent.
 23. Og en latent interesse for norsk film, også av sproglige grunner.
 24. På dette punktet mente retten det ikke kan bli tale om straff efter straffelovens paragraf 135 a, selv om uttalelsene er særdeles krasse og aggressive i sin form og det appelleres i agitatoriske vendigner til latent misnøye som kanaliseres i retning av innvandrere.
 25. Selskapets substansverdi er ved halvårsskiftet efter fradrag av 30 prosent latent skatt beregnet til cirka 190 kroner pr. aksje.
 26. Undersøkelser i mange land tyder på at det er et latent behov for avsettelser i mange bedrifter, men at de rammebetingelser samfunnet her har satt opp, er så strenge at bedriftene er meget tilbakeholdne.
 27. Viljen til solidaritet ligger latent, der er bare initiativet som skal til.
 28. En slik appell til det sentralt menneskelige er det alltid et latent behov for.
 29. Et hvert menneske har latent kapasitet til å uttrykke seg gjennom bilder mere enn ord.
Results found in Swedish dictionary
swelatent
enggeneral [a]: latent
infektion [a]: quiescent [formal], latent, dormant
norgeneral [a]: latent
spageneral [a]: latente
infektion [a]: latente, inactivo
Synonyms:alternativ
Derived terms:latent tillstånd
Similar words:
norlatens
spalatente
swelatens
norlatent
englament
swelatin
spalatino
Your last searches:
 1. latentLast searches

# NAL Term
1 Flag hakk
2 Flag mom
3 Flag ache
4 Flag hag
5 Flag bomme
6 Flag sju
7 Flag antonym
8 Flag ymp
9 Flag krank
10 Flag vid
11 Flag erfare
12 Flag vitality
13 Flag jul
14 Flag derby
15 Flag wisely
16 Flag delelinje
17 Flag medio galope
18 Flag quasi

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 515 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 3029 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 716 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1375 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4249 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5132 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5408 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4514 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5103 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 9059 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1597 - seconds.

mobiltelefon