logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for lav:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norlav
enggeneral [a]: menial
høyde [a]: low
pris [a]: low
sum [a]: low
moralsk oppførsel [a]: bad, vile, base
music [a]: low-pitched
behavior [a]: sordid
botany [n]: lichen
spageneral [a]: bajo, doméstico
høyde [a]: bajo
pris [a]: bajo
sum [a]: bajo
moralsk oppførsel [a]: malo, vil, bajo
music [a]: bajo
behavior [a]: sórdido, vil
botany [n]: liquen [m]
swegeneral [a]: låg
botany [n]: lav
Synonyms:
 1. avkortet, avskåren, avskåret, avstumpet, forkortet, kort, liten, ringe, småvokst, snau, stutt
 2. bagatellmessig, bitteliten, diminutiv, forsvinnende liten, knapp, mikroskopisk, mindreårig, minimal, smal, småfallen, sped, spinkel, ubetydelig, ørende liten
Derived terms:absolutt laveste, alkoholavhengig, enklave, forslave, forslaving, geværslave, grunnskolens lavere klasser, jugoslaver, Jugoslavia, jugoslavisk, jugoslavisk kvinne, klaviatur, klavikord, lav-, lavadel, lavhus-, lavkonjunktur, lavland, lavere, lavsesong, laveste utlånsrente, lavstadieskole, lav pris, lavtrykk, lavtrykks-, lavvann, lava, lavendel, lavering, lavine, lavoar, lavhalt, riboflavin, slave, slavearbeid, slavedriver, slaveri, slavegjøremål, slavehandel, slavekvinne, slavisk, tale lavmælt, til lav pris, tollavgift, være lavpresterende, autoklavere, klave, klavebinde, arbeidsslave, fastelavnssøndag, [Show less / more]
Anagrams:alv, avl
Wiki:Lav er en symbiose mellom en soppkomponent (mykobiont) og en fotosyntesepartner (fotobiont) som kan produsere næring (karbohydrater) til laven fra sollys. Soppen mangler klorofyll og kan ikke besørge fotosyntese selv. Sammen danner de et vegetativt plantelegeme (thallus) hvor soppkomponenten normalt er dominerende.
Example:
 1. Kålkampanjen tas nok enda mer alvorlig, både av høy og lav, enn julehandelen på hjemlige trakter.
 2. Alle som studerer det norske bankmarked vil se at det ikke er noe med marginene som tyder på at det er lav konkurranse.
 3. Arbeidsledigheten er så stor og efterspørselen såpass lav at våre påplussinger neppe vil føre til press på prisene.
 4. De vanligste problemene er økende dødelighet, lav fødselsvekt, for tidlig fødsel og misdannelser.
 5. Den hallen som har den største takhøyden, er allikevel 70 centimeter for lav, og dette spiller selvsagt en vesentlig rolle når Schirin Zorriassateiny kaster sine redskaper i været.
 6. Denne gruppen har en lav dødelighet.
 7. Dessverre sier han, for vi er selvfølgelig like interessert som forbrukerministeren i å få en så lav prisstigning som mulig.
 8. Det er et faktum at de etablerte bankene sitter med store investeringer i obligasjoner som gir en lav avkastning, selv om plasseringsplikten nå er satt i null.
 9. Det er selvsagt en grense for hvor lav lønnsomhet en bedrift kan tåle.
 10. Det er tydelig at russerne ønsker å holde en lav profil for å unngå eventuelle nye represalier fra norsk side.
 11. Det forebyggende helsearbeide har altfor lav politisk prioritet !
 12. Det vi fant før utgravningen begynte, var en lav, rund haug med en stor stående steinhelle på kant i et område som i yngre steinalder må ha ligget nær stranden, forteller Østmo.
 13. Dette fører til at ahmadiene får dårlige jobber og lav status i samfunnet, sier en representant for en av ahmadiyamuslimenes menigheter i Norge, Kamal Yousuf, til NTB.
 14. Efterspørselen de siste ukene har vært lav, samtidig som det i OPEClandene ble produsert mer enn den beregnede kvote, sier Håkon Lavik.
 15. En ting er at utgangspunktet for prosentberegningen er skandaløst lavt, en annen ting er selve økningen, den er for lav.
 16. Flyet kom inn i forholdsvis lav høyde over Namsen, trolig for å se på laksefiskerne i båter på elven.
 17. Fra et fly i lav høyde kunne jeg se omfattende ødeleggelser av landbruks og beiteområder, efterhvert som Sahara rykker nådeløst sydover sier han og la til at nesten halvparten av landene i Afrika er stilt overfor en øyeblikkelig matmangl.
 18. Frem til 1. mars kunne bruktbiler som var mindre enn fire måneder gamle importeres til fakturaverdi, og prisen kunne bli lav hvis bilen var skadet.
 19. Hastigheten var lav nok til at det gikk raskt å stoppe, og vi hadde akkurat nok tid før det smalt i siden.
 20. Hvis barnebokbestanden i disse folkebibliotekene samlet fortsetter med en så lav tilvekst, vil det ta mellom 20 og 25 år før de har nådd den mengde barnebøker som kreves i minstenormen.
 21. Høy, middels eller lav skatt er egentlig ikke noe mål i seg selv.
 22. I det hele tatt synes førerens opplevelse av risiko ved bilkjøring å ha vært lav eller lik null, sier overingeniør Henrik Hvoslef i Veidirektoratet.
 23. Interessen for gordonsettere i Norge var lenge lav, men fikk et oppsving i 70årene.
 24. Jeg må presisere at vi ikke kommer til å holde så lav fart f.eks. til Fornebu, eller til andre bestemmelsessteder som går på riks eller fylkesveier, sier Korsnes.
 25. Jeg syntes farten i feltet var for lav, og økte på litt.
 26. Jeg tror det vil være vanskelig å få til noe slikt her i landet, siden vår obduksjonsprosent er så lav som 20, opplyser helsedirektør Torbjørn Mork.
 27. Jeg vil vurdere abortrisikoen ved fostervannsprøver som meget lav.
 28. Kvinneandelen var svært lav i alle partier.
 29. Lav boligbeskatning er kanskje sosialt ønskelig.
 30. Men det inntrykk må ikke få feste seg at bransjene generelt holder lav hygienisk standard.
Results found in Swedish dictionary
swelav
engbotany [n]: lichen
norbotany [n]: lav
spabotany [n]: liquen [m]
Synonyms:avkortad, förkortad, kort, liten, ringa, pytteliten, diminutiv, knapp, mikroskopisk, minderårig, minimal, smal, späd, obetydlig
Derived terms:enklav, förslava, förslavning, G-klav, illavarslande, jugoslav, Jugoslavien, jugoslavisk, jugoslaviska, Karlavagnen, klav, klave, klaviatur, klavikord, krona eller klave, lava, lavemang, lavendel, lavering, lavin, lavoar, Lilla Karlavagnen, riboflavin, själavandring, skolavgift, skolavslutning, slav, slava, slavdrivare, slaveri, slavgöra, slavhandel, slavinna, slavisk, tullavgift, klavertramp, kodslav
Anagrams:alv, val
Wiki:LAV kan avse Symbiotiska organismer bildade av en svamp och en alg, se lav En fordonstyp, se Leisure activity vehicle En förkorting för lymphadenopathy-associated virus, ett tidigare namn för viruset HIV.
Similar words:
englab
englad
englap
englava
englaw
englax
englay
Your last searches:
 1. lavLast searches

# NAL Term
1 Flag polokrage
2 Flag callista
3 Flag universal-
4 Flag militar
5 Flag symtomatiskt
6 Flag stava fel
7 Flag Catalonian
8 Flag letup
9 Flag make in a hurry
10 Flag innskjære
11 Flag frustrante
12 Flag systematisk
13 Flag alfa
14 Flag bodas
15 Flag envejecimiento
16 Flag ansluta sig
17 Flag cowboy
18 Flag affære

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 907 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1035 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1680 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2991 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8987 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2667 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3261 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6184 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6996 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7575 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1974 - seconds.

mobiltelefon