logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for lederskap:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norlederskap
engfolk [n]: leadership
spafolk [n]: dirección [f], mando [m]
swefolk [n]: ledarskap
Synonyms:styre
Example:
 1. Et eksempel på lederskap og overraskende for partiet som ikke er vant til å bli ledet.
 2. Vi forventer lederskap.
 3. De som ikke tar hensyn til denne vitale sannhet, vil dømme sine land til å sakke lenger og lenger akterut i den globale konkurranse for økonomisk lederskap i 1980årene og videre fremover.
 4. Dersom man gjør krav på lederskap i verden, må man være superfølsom.
 5. Det er bare en måte å lede på, fra fronten, sa Kinnock, og satte hele sitt lederskap på prøve med vitende og vilje.
 6. Det gikk jo direkte på personlig lederutvikling ; hvordan få en leder til å funksjonere på en bredere skala, bli bevisst på et lederskap som skal komme hele organisasjonen til gode, konfliktløsende ledelse i krise, forventningspress, og ikke minst i kirkelig sammenheng finne ut om den makt man sitter med.
 7. Dette er en klar tillitserklæring til det konservative lederskap av en koalisjonsregjering i en uhyre vanskelig tid i Danmark.
 8. Dette er ingen politisk sak, det er ikke for deres lederskap av Nasjonalt Folkeparti, men for deres ytringer av grov rasediskriminerende karakter disse fem nå sitter på tiltalebenken, sa aktor.
 9. En god del ministre viste til at lederskap måtte utøves dersom det skal ende med et positivt resultat når de gjelder stasjonering av krysserraketter.
 10. Han har fremstilt seg som en konservativ kandidat i den amerikanske valgkamp, og forsøker å påvirke sitt publikum med spådommer om en nær forestående katastrofe som bare kan unngås gjennom hans lederskap.
 11. Jeg legger vekt på at han straks efter valget sa at han ville arbeide som del av et kollektivt lederskap og at eksekutivkomiteen fremover må arbeide effektivt og godt til beste for det lutherske fellesskapet.
 12. Kina vil alltid gi sin faste støtte til det palestinske folks kamp og til PLO som dets eneste representant, og også gi sin faste støtte til broder Arafats revolusjonære lederskap.
 13. Kirken har hittil hatt et åndelig lederskap, nå pålegges man lederansvar for et helt team.
 14. Ledelse er ikke hva man kan av lederskap, men hva man gjør av lederskap.
 15. Vi vet ennå ikke hvem som vil utgjøre det nye lederskap.
 16. Vil vil påskjønne hans bidrag til seieren over tyranniet i den annen verdenskrig, hans lederskap i etableringen av en allianse av de demokratiske nasjoner i efterkrigstiden, hans visjon om et nytt Europa, hans modige erkjennelse av forandringens vinder, hans anstrengelser for å stoppe det kjernefysiske kappløp og hans livslange innsats for de demokratiske verdier, heter det i begrunnelsen.
 17. Arrestasjonen av Mahmoud Fakih og tre eller fire shiamuslimer i SydLibanon har trolig skapt en kinkig politisk situasjon for Nabih Berri, som i lengre tid har kjempet for å bevare sitt politiske lederskap blant shiittene.
 18. Avisen tar utgangspunkt i møtet mellom utenriksminister Svenn Stray og norske kirkeledere forleden dag, og mener at det er påvislig feil når kirkelederne hevder at det sorte lederskap i SydAfrika ønsker boikott og at de vil bære offeret som følger med.
 19. Avtalen, som tar til orde for et mer kollektivt lederskap i PLO, vil trolig føre til at den palestinske nasjonalforsamlingen i eksil kommer sammen til møte.
 20. Bedriftskonsulent Ylanders mål er å utdanne menn til å bli humane sjefer, og han er ikke imponert over trendene innen lederskap.
 21. Berlinguer kan derfor ikke vise til noen samlet fagforeningsfront mot regjeringen, bak CGILs lederskap.
 22. Både Safar og hans likemenn såvel som de skriftlærde understreker om og om igjen sitt lands uomtvistelige lederskap i den islamske verden.
 23. Både den greskkypriotiske regjering og det tyrkiskkypriotiske lederskap har godtatt det siste meglingsforslaget fra FNs generalsekretær Perez de Cuellar.
 24. Danmark har andre problemer, og løsningen av disse blir stadig utsatt på grunn av politisk usikkerhet i kjølvannet av tidligere vaklende lederskap på høyere plan i forsvaret.
 25. Daværende kong Khalid sørget for å skaffe seg klarsignal fra det religiøse lederskap, ulama, før Stormoskeen til slutt ble stormet og terroristene tatt, dømt og henrettet.
 26. De to andre fraksjonene stiller seg begge sterkt kritiske til Arafats lederskap.
 27. De vil også bli undervist i viktige emner som lederskap og økonomisk styring, og vil bli fulgt opp efter at kurset er avsluttet.
 28. Den 66 år gamle Nakasone, som greide å overvinne en bitter strid inne LDP omkring hans lederskap og hans forbindelser med den skandalepregede Tanaka, er den første partileder på mer enn et tiår som sikrer seg en annen periode.
 29. Den hovedanke som ble rettet mot Hambros lederskap fra en indre krets av partifeller, kan knyttes til stikkordet adspredthet.
 30. Den lover ikke godt for lederskap og samhold i regjeringen i tiden som kommer.
Similar words:
sweledarskap
norlederske
engleadership
norledelse
norleder
norleder-
norleirkar
Your last searches:
 1. lederskapLast searches

# NAL Term
1 Flag perplexed
2 Flag hofte
3 Flag bort
4 Flag stratification
5 Flag adelsman
6 Flag andelsforetak
7 Flag pojkstreck
8 Flag handlag
9 Flag postande
10 Flag chunkily
11 Flag timelig
12 Flag aquatint
13 Flag everything
14 Flag trabajadora calificada
15 Flag kjøresvein
16 Flag lövsal
17 Flag pollinera
18 Flag med varandra

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 841 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 965 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1612 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2933 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8903 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2605 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3193 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6120 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6935 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7513 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1858 - seconds.

mobiltelefon