logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for ledning:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norledning
engtau [n]: line
posisjon [n]: lead
electricity [n]: cord
retning [n]: leading, guidance
physics [n]: conduction
technical [n]: conduit, duct, pipe, tube
spatau [n]: cuerda [f]
posisjon [n]: cabeza [f], primer lugar [m]
electricity [n]: cable [m]
retning [n]: conducción [f]
physics [n]: conducción [f], transmisión [f]
technical [n]: conducto [m], caño [m], tubo [m]
swetau [n]: ledning
electricity [n]: sladd
Synonyms:
 1. råd
 2. henvisning, ordre
 3. ledning
 4. styrende, styre, styre i er selskap
 5. stamme
 6. kabel
 7. herredømme, regime, befal
 8. informasjon, guide, instruksjon, håndlednning
Derived terms:anledning, for hvilken anledning, avledning, bekledning, forkledning, formell kledning, hovedledning, hovedvannledning, innledning, innlednings-, kraftledningsstolpe, ledninger, ledningsnett, med anledning av, misledning, omkledningsrom, rørledning, tilførselsledning, vannledningsverk, avledningskanal, bledning, forkledninger, kledning, kloakkledning, ledningsevne, ledningsmast, produktveiledning, påkledning, påkledningsrom, skansekledning, vannledning, veggbekledning, veiledning, brukerveiledning
Wiki:Ledning er en elektrisk gjenstand. Den består av tynne metalltråder inni og har ofte beskyttende gummi utenpå. Den brukes til å koble sammen elektriske apparater, gi strøm til elektriske apparater eller gi lyd til høytalere, hodetelefoner etc.
Example:
 1. At 2,5 milliarder TVseere verden over skal se om jeg snubler i en ledning under innmarsjen på OLstadion, bekymrer meg ikke.
 2. Av en eller annen mystisk grunn hadde en ledning fra batteriet funnet veien forbi bronsegjennomføringen.
 3. Brannen oppsto i en hydraulisk ledning til en maskin ved rulletippen like utenfor grubeinngangen.
 4. Den britiske regjering hevdes også å kreve at de betydelige mengdene av våtgass som ikke er solgt til Storbritannia, skal ilandføres i britiskeid ledning til Flotta på Orknøyene.
 5. Den ene versjonen er at han skulle skjære over penis på Ramazan Berber, en annen at kniven skulle brukes på en ledning i bilen hans.
 6. Denne vil enten bli ilandført gjennom en ledning via Ula til Ekofisk og Teesside, eller via det britiske Piperfeltet til Flotta på Orkenøyene.
 7. Dersom den ikke blir bygget, må landet i stedet bruke mellom 200 og 250 millioner dollar på å bygge en mindre ledning fra Aqaba til Jordans viktigste oljeraffineri ved Zarqa, et par mil nordøst for Amman.
 8. Det er kombinasjonen av fuktig luft og kuldegrader som får isen til å legge seg på ledningene, slik at strømkontakten mellom ledning og vogn brytes.
 9. Det var snakk om å sette en rulle eller en tørketrommel ut av funksjon, eventuelt ødelegge en ledning fra fyrhuset slik at det ble en begrenset stans en tre måneders tid.
 10. Dette passet utmerket for den tyske øverstkommanderende, feltmarskalk Kesselring, som fikk an ledning til å omgruppere sine stillinger og trekke alle tilgjengelige styrker sammen rundt den allierte lommen.
 11. Efter at arbeidet med avisen er avsluttet om kvelden, blir teksten automatisk overført fra setteridatamaskinen til en spesialkonstruert mikrodatamaskin og videre via ledning til nærmeste FMsender.
 12. En slik ledning vil blant annet muliggjøre salg av sovjetisk gass til Storbritannia.
 13. Er det ikke enklere å slå opp en stolpe med en ledning på ?
 14. Gikk dere inn for norsk gass i ledning til Sverige og Finland ?
 15. I den forbindelse skal fartøyet ETPM 1601 på forsommeren neste år legge en 117 kilometer lang ledning fra Heimdal til Brae.
 16. Mannen ble funnet med en ledning til et steroeanlegg rundt halsen, og det er hevdet at han også var bundet på føttene.
 17. Men ett nordiskt programbolag med en stark och fantasifull ledning, och en styrelse som förstår den konstnärliga frihetens villkor skulle kunna skänka TVmediet helt nya möjligheter.
 18. Mens Statoil og Hydro gikk inn for at en samleledning skulle transportere oljen fra både Gullfaks og Oseberg til en landterminal på Mongstad, ønsker Regjeringen at Gullfaksoljen blir sendt med skip til en Mongstadterminal og at Osebergoljen føres i ledning til en terminal på Sture syd for Mongstad.
 19. Nes kommune fikk låne 500 000 kroner til avskjærende ledning ved Vangerudevja.
 20. Oslo Sporveier var raskt på plass for å legge en ny 50 meter lang ledning.
 21. På møtet ble det også hevdet at ved bygging av en 420 kilovolts ledning efter byalternativet, med sanering av flere eksisterende ledninger, så vil ubehaget bli mindre enn det er idag.
 22. På romsligkjøkkenets bord lå en hypermoderne tastafontelefon uten ledning.
 23. På samme måte som telefoner formet som seilbåter, telefoner uten ledning, uten rør og uten summetone kan være dekorative på peishyllen, så er nok den foreliggende instruksjonsbok interessant for hobbykjemikere.
 24. Seks millioner konti over hele Japan er matet inn i anlegget, som er forbundet med bankfilialene ved hjelp av en eneste ledning.
 25. Så har jeg skiftet ledning i en kaffetrakter og både kona Ingrid, og jeg hjalp en dame som hadde oversvømmelse i leiligheten.
 26. Tsakos mener at med en slik ledning vil vestens oljeforsyninger fra SaudiArabia og andre land ikke være så utsatt som idag med de urolige forhold som råder i Gulfområdet.
 27. Tyveriet har foregått på den måte at mannen har koblet en ledning direkte fra hovedsikringen til kurssikringene, slik at strømmen gikk utenom måleren.
 28. Var det ikke enklere å slå opp en stolpe med en ledning på ?
 29. Vegger og gulv er grå leire, inventaret en seng og en naken lyspære i en ledning fra taket.
 30. Jonas og Arne, dere hjelper lektor Bergum med overheaden ! fortsetter hun mens hun prøver å lokalisere støpselet i haugen med ledning.
Results found in Swedish dictionary
Similar words:
engleaning
norlegning
norlening
norlesning
norlevning
engleading
englearning
Your last searches:
 1. ledningLast searches

# NAL Term
1 Flag honorar
2 Flag vending
3 Flag vel til sinns
4 Flag stordator
5 Flag sammenstøt
6 Flag småtyveri
7 Flag övervakande
8 Flag mordisquear
9 Flag införsel
10 Flag interferere
11 Flag moping
12 Flag utby
13 Flag ploge
14 Flag holde
15 Flag östanvind
16 Flag inflection
17 Flag sveving i løse lufta
18 Flag abortera

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 277 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 432 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1063 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2291 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7637 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2030 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2624 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5546 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6366 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6870 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1916 - seconds.

mobiltelefon