logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

4 result(s) found for legal:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
englegal
norlaw [a]: lovlig, legitim, legal, juridisk, rettslig
spalaw [a]: legal, legítimo, jurídico
swelaw [a]: laglig, legitim, lagenlig, juridisk, rättslig
Synonyms:
 1. [adj]: court-ordered [st], judicial [st], jural [st], juristic [st], lawful [st], legitimate [st], licit [st], ratified [st], sanctioned [st], statutory [st], sub judice [st], lawful [rt], legitimate [rt]
 2. [adj]: collection, aggregation, accumulation, assemblage [rt]
 3. [adj]: sound, effectual, valid [st]
 4. [adj]: learned profession [rt]
 5. [adj]: eligible [st]
antonyms:[adj]: illegal
Derived terms:illegal, illegality, illegally, legal procedure, legal proceedings, legal right, legality, legalization, legalize, make legally valid, extralegal, illegal possession, illegalise, illegalize, legal action, legal age, legal assistant, legal brief, legal code, legal community, legal document, legal duty, legal expert, legal fee, legal fraud, legal guardian, legal holiday, legal injury, legal instrument, legal jointure, legal opinion, legal ouster, legal philosophy, legal power, legal principle, legal proceeding, legal profession, legal relation, legal representation, legal representative, legal residence, legal separation, legal status, legal system, legal tender, legal transfer, legalese, legalisation, legalise, legalism, [Show less / more]
Example:
 1. Your conduct is perfectly legal.
 2. It is better for you to act by legal means.
 3. The accused is a legal term.
 4. The widespread application of administrative guidance is considered to be a uniquely Japanese practice in which bureaucrats exert authority, without any legal backing, telling the private sector what to do and what not to do.
 5. There are few legal constraints on the sale of firearms in the U.S.
 6. Children cant smoke; its not legal.
 7. We have a legal obligation to pay our taxes.
 8. She decided to take legal advice.
 9. The lawyer recommended his client to take legal action.
 10. I went to the lawyer for legal help.
 11. In legal documents, difficult words and phrases are often used.
 12. In legal terms, children are called issue.
 13. Much legal language is obscure to a layman.
 14. The legal age for marriage in Australia is 18.
 15. Its legal for citizens to carry guns in many states.
 16. In many places it isnt legal to walk a dog on the beach.
 17. The legal system in America is the worlds finest.
 18. Do you think it should be legal for citizens to possess a gun?
 19. Do you know the legal definition of larceny?
 20. The U.S. would be nothing without its immigrants, legal and illegal.
Results found in Norwegian dictionary
norlegal
englaw [a]: lawful, legal, legitimate, valid
spalaw [a]: legal, legítimo, válido
swelaw [a]: lagenlig
Synonyms:forskriftmessig, gyldig, legitim, lovlig, tillatt
Derived terms:illegal, illegalitet, legalitet, legalisere, legalisering, tilvirke illegalt, være besatt av spillegalskap, legalt
Anagrams:galle
Example:
 1. Et antall på 72 000 flyktninger i året tilsvarer fem prosent av den totale innvandring - både legal og illegal - til USA.
 2. Hvis jeg hadde gjort en slik handling, måtte det ha skjedd i nærmest bevisstløs tilstand, mente han, og forklarte at slike tillatelser kunne han ha ekspedert på legal måte slik at eventuelle misligheter aldri ville ha blitt oppdaget.
 3. Sirkus er en legal affære, det, sier Nyhamar sindig, det er legitimt å glede seg, hvis man tar sirkuset for hva det er : ren underholdningsidrett.
 4. Andre fremgangsmåter som Erstad fremhevet var å benytte efterretningspersonell, som under dekke av annen legal virksomhet - for eksempel som ansatte i handelsvirksomhet forsøker å verve agenter.
 5. At de sosialistiske partier i hovedsak har strittet imot dette reformarbeide eller vært bremseklosser, om man vil, er en like legal sak.
 6. At en person ved å henvende seg til statsadministrasjonen måtte belage seg på like gjerne å få et ja eller tja, som et nei eller nja til svar, og alt sammen med like god og legal begrunnelse.
 7. Barbiturateksporten er da også typisk for hvordan man stadig finner nye veier å gå med en stadig like legal produksjon.
 8. Både politisk og økonomisk er det nøytrale Østerrike en møteplass mellom øst og vest, noe som gir efterretningsagenter gode muligheter for å skaffe seg legal identitet.
 9. De siste uker har over 15 000 østtyskere plutselig og overraskende fått papirer som gir dem anledningen til å begi seg til VestTyskland med bil, tog eller fly på legal vis.
 10. Denne trafikken er altså helt legal, formelt sett, men den hemmes av internasjonale kontrollbestemmelser.
 11. En lov som gir kvinnen i Hellas rett til legal abort i svangerskapets første tre måneder vil om få dager bli vedtatt i den greske nasjonalforsamling.
 12. Et samfunn som vårt burde ha råd til å spandere de kronene det koster å yde legal hjelp til de svakeste blant oss.
 13. Flornes mente at politiet i denne saken har opptrådt i en legal provokasjonsoperasjon, innenfor de retningslinger som er skissert for politiet i større narkotikasaker hvor provokasjonslignende tiltak kan være nødvendig når mer tradisjonelle efterforskningsmetoder ikke fører frem.
 14. For forfatterne er det derfor vanskelig å se annet enn at lovfortolkerne har gjort 70 - 80 prosent av pornohandler Leif Hagens varebeholdning legal.
 15. Hensikten var å få istand en legal utskriving av narkotika til registrerte narkotikamisbrukere.
 16. I et demokratisk samfunn er vurderingen av våre politikere ikke bare legal, den er nødvendig.
 17. I jakten efter narkotika, som det forøvrig ikke ble funnet spor av, foretok tollerne en legal, men svært grundig kroppsvisitasjon av arbeiderne, forteller Bergens Tidende.
 18. I september iår gjennomførte ca. 40 000 gullgrubearbeidere for første gang en effektiv, legal streik.
 19. I stedet bidro eksperimentet med legal tildeling til at det utviklet seg et nytt svart marked.
 20. Idag er det ikke klart om denne uenighet er ryddet av veien, selv om det på katolsk hold ble sagt at innholdet i en legal overenskomst, med regjeringen i prinsippet har vært klart i lengre tid.
 21. Informerte kilder i Washington understreker overfor Aftenposten at det er fullt mulig at både eksporten til Norge og videreeksporten til det første firma i Japan var legal.
 22. Kampanjen fikk raskt en stor støtte fra massemedia og den svenske medisinalstyrelsen ble mer eller mindre presset til å tillate en lege i Stockholm muligheten for legal utskriving til stoffmisbrukere.
 23. Komiteen har ikke tatt standpunkt til de beskyldninger som blant annet er fremsatt i en offisiell henvendelse til komiteen fra Washington Legal Foundation, en konservativ interesseorganisasjon.
 24. Men man må også være oppmerksom på at det skjer en omfattende og ofte legal kopiproduksjon.
 25. Muligheten til å få barnet tilbake på legal måte er ofte liten.
 26. Norske forfattere kan ikke godta at en kollega og landsmann blir fengslet og dømt for en virksomhet som er helt legal i Norge, skriver Norsk Forfattersentrum blant annet.
 27. Norske forfattere kan ikke godta at en kollega og landsmann blir fengslet og dømt for en virksomhet som er helt legal i Norge.
 28. Nå heter det på sosialistisk hold at den japanske forsvarspolitikken er grunnlovsstridig, men legal, noe som i seg selv har gitt støtet til en livlig debatt i Japan.
 29. Overfor Aftenposten blir det imidlertid uttalt at lånegarantien under enhver omstendighet ville være helt legal dersom den er av generell art.
Results found in Spanish dictionary
spalegal
englaw [a]: lawful, legal, legitimate
norlaw [a]: lovlig, legitim, legal
swelaw [a]: laglig, legitim, lagenlig
Synonyms:
 1. enrollado, majo, simpático
 2. judicial, jurídico, procesal, contencioso, sumarial, legislativo
 3. jurídico, judicial, forense, procesal, sumarial
 4. leal, fiel, noble, honrado, amigo, adepto, devoto, fidedigno, seguidor, partidario, incondicional, fanático, simpatizante
 5. lícito, legítimo, permitido, admitido, justo, reglamentario, constitucional, judicial, procesal
 6. legislativo, constituyente, constitucional, parlamentario
 7. legítimo, cierto, auténtico, genuino, lícito, oficial, permitido, razonable, probado, seguro, verdadero, propio
 8. lícito, permitido, legítimo, autorizado, justo, reglamentario
 9. notarial, registrado, legalizado, oficial
Derived terms:agente legal, cazar ilegalmente, derecho legal, entrar ilegalmente en, ilegal, ilegalidad, legalidad, legalización, legalización de un testamento, legalizar, ocupante ilegal, ocupar ilegalmente, procedimiento legal, antilegal, entrada ilegal
Example:
 1. Él es el dueño legal de la empresa.
 2. Desde el punto de vista legal, él es libre.
 3. El concubinato no es una unión legal en Francia.
 4. ¿Es legal la caza de armadillos?
 5. La evasión fiscal es ilegal, la elusión fiscal es legal.
 6. La esclavitud era legal ahí.
 7. Hasta el año 1986 fue legal el castigo de los niños en las escuelas de Inglaterra, con correas, varas y cachiporras.
 8. Él es el dueño legal de esa compañía.
 9. En China, el aborto es legal independientemente del mes de embarazo. ¿Qué absurdo, no?
 10. No es legal que los jóvenes beban.
 11. ¿Esto es legal?
 12. Es completamente legal.
 13. Ahora que el matrimonio del mismo sexo es legal, estoy a un paso más cerca de casarme conmigo mismo.
 14. La prostitución es legal en Alemania.
 15. El matrimonio gay es legal acá.
 16. El primero de mayo es un feriado legal en la República Federal Alemana.
 17. ¿Eso es legal?
 18. Usted no tiene derecho legal a confiscar mi propiedad.
 19. ¿Entonces comenzó la esclavitud legal?
Results found in Swedish dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

swelegal
enggeneral [?]: Legal
norgeneral [?]: Juridisk
spageneral [?]: Juridisk
Synonyms:
 1. tillåten, rättslig, legitim
 2. juridisk, laglig
 3. laglig, lovlig, legitim
Derived terms:illegal, illegalitet, legalisera, legalisering, legalitet, tillverka illegalt
Similar words:
norlegalt
norlegat
spaleal
spalegar
spaletal
swelegat
sweletal
Your last searches:
 1. legalLast searches

# NAL Term
1 Flag atomfysikk
2 Flag keep up
3 Flag egle
4 Flag bevare
5 Flag vice
6 Flag flaks
7 Flag formalize
8 Flag isvatten
9 Flag copious
10 Flag behag
11 Flag heft
12 Flag adán
13 Flag agenda
14 Flag breed
15 Flag gjennomvåt
16 Flag helligholde
17 Flag diaboliskt
18 Flag standert

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 278 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 436 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1063 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2292 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7645 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2031 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2625 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5546 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6367 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6872 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1697 - seconds.

mobiltelefon