logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for legat:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norlegat
englaw [n]: legacy, inheritance, bequeathal [formal], bequest [formal]
spalaw [n]: legado [m], herencia [f]
swelaw [n]: legat
Derived terms:delegat, legato, legattaker
Anagrams:laget
Wiki:Et legat er en pengegave som foræres til personer som oppfyller bestemte kriterier. Det finnes legater for mange ulike formål, som f.eks. stipender for ungdom under utdanning eller støtte til livsopphold for eneforsørgere eller vanskeligstilte.
Example:
 1. Godordene stod i kø, da forfatteren Jan Kjærstad fredag fikk ytterligere et bevis på at han blir satt pris på, i form av Mads Wiel Nygaards Legat 1984.
 2. Akershus fylke har tidligere vedtatt å ta imot tilbud fra Josef og Haldis Andresens legat om å få benytte Gyssestadkollen 7 i Bærum til eftervernshjem i psykisk helsevern.
 3. Alt i 1953 fikk han Houens legat.
 4. Beste artiumsstil på nynorsk i 1983 kvalifiserer til pris fra Frithiov Oos legat.
 5. Den ble opprettet i 1978 av styret for Lindemans legat for å hedre Lindemanfamiliens innsats i norsk musikkliv.
 6. Det Treschowske DanskNorske Legat er iår tildelt Claus Helberg i Den Norske Turistforening.
 7. Det var deres ønske at et legat skulle opprettes og at pengene skulle gå til almenyttige formål.
 8. Efter skoleavslutningen kunne de gå hjem 5000 kroner rikere, idet de var de første som fikk nyde godt av Arnbjørg og Olav Rudis legat for elever som viser flid og god oppførsel skoletiden igjennom.
 9. Ekteparet Henny og Olav Flatland har testamentert den såkalte Flatlandgården på Rud i Bærum til et legat til hjelp for syke og eldre i Jardistriktet.
 10. Emma og Elias Blix legat til støtte for utgivelse og spredning av nynorske bøker og tidsskrifter, ga iår prisen til Finn Myrvang, Bø i Vesterålen, som fikk 5000 kroner.
 11. Et legat til kapellets vedlikehold ble slettet av myndighetene for noen år siden og pengene overført til skoleformål.
 12. Familien Magnus eier 54 prosent av aksjene, Leganger Hansens legat i Tønsberg 38 prosent, og resten er fordelt på småaksjonærer.
 13. Forbundet utdelte iår for første gang stipendier fra Hans R. Larsens legat for videreutdannelse av hotellfagelever.
 14. Forfatteren Jan Kjærstad som har fått Mads Wiel Nygaards Legat for 1984.
 15. Greve fratrer i år som forretningsfører og styreformann for kjøpmand J. P. Broegelmanns legat for humanitære formål.
 16. Hun er blitt belønnet med Statens kunstnerlønn, den lille Nobelprisen, Doblougprisen og Gyldendals Legat.
 17. I 1981 opprettet jeg et legat for to søstre til fordel for enker som enten er lærerinner ved X skole eller er enker efter folkeskolelærere samme sted og som har barn å forsørge.
 18. Ingrid Langaard startet sin egen kunstforskning med å følge Edvard Munch i sporet da han første gang dro til Paris med Schäffers legat i 1885.
 19. Lindemans Legat ble igår tildelt musikkpedagogen Ivar Benum, komponisten Johan Kvandal og pianisten Einar SteenNøkleberg.
 20. Major Einar Tøndel, Haslemoen, har mottatt et legat på 8000 danske kroner.
 21. Man avstår fra å opprette et legat som ikke kan begrenses til den gruppe man vil tilgodese.
 22. Pengene går til etablering av et legat som skal hete Kristian Landes Legat, efter søstrenes far, og vil sannsynligvis bli fordelt efter behov fra legatstyret, skriver Fædrelandsvennen.
 23. Reidar og Gunnar Holsts legat har sin bakgrunn i Elias Kræmmer.
 24. Rune Belsvik fikk 2000 kroner fra Fred Melsoms legat som premierer nynorskbøker som egner seg til folkelesning, for boken Sommarjubel.
 25. Sjøkaptein Ola Stein Harsheim, som er fører av Royal Viking Star, er av Sjøfartsdirektoratet tildelt Emilie Robins legat for 1983.
 26. Skolebokforfatterne Ivar Bjørnsgård og Gunnar Erstad opplyste dette til Aftenposten, da de sist fredag ble tildelt Forlagsbokhandler William Nygaards Legat for 1984.
 27. Stipendiet er en donasjon fra tidligere hovedlærer Reidar Andersen, som har gitt forfatterhonoraret fra sine bøker Lærebok i Kjøkken og Gastronomisk Håndbok til et Legat for videreutdannelse av kokkefaglærere på høyskole / universitetsnivå.
 28. Torsdag fikk Mariampillai E. Thanendran fra Sri Lanka, AnilSharma fra India og Lam Cong Luong fra Vietnam, alle elever ved Foss videregående skole, fem tusen kroner hver fra Reidar og Gunnar Holst legat.
 29. Under en høytidelighet på revmatismesykehuset i formiddag ble Leon og Norma Hess legat utvidet med enda 200 000 dollar.
 30. Ved konserten, som begynner kl. 19.30, får publikum høre musikk som spenner fra 1600tallet frem til idag - alt for en programbillett til 10 kroner, takket være støtte fra Lindemans Legat.
Results found in Swedish dictionary
swelegat
englaw [n]: legacy, inheritance, bequeathal [formal], bequest [formal]
norlaw [n]: legat
spalaw [n]: legado [m], herencia [f]
Derived terms:delegat, delegation, legation, legato, legattagare
Anagrams:galet, tagel
Wiki:Legat, diplomatiskt sändebud motsvarande ambassadör. Termen legat används främst om sändebud inom den katolska kyrkan. En typ av legat är nuntie, vilket är en biskop med fast ambassadörskap på en ort.
Example:
 1. Mormors gamla armbandsur har legat och skräpat i byrån i åratal.
 2. Lokalen har nu legat i träda ett tag.
Similar words:
englegal
englegate
englegato
norlegal
norlegalt
norlegato
spalegal
Your last searches:
 1. legatLast searches

# NAL Term
1 Flag dividend
2 Flag equally
3 Flag arctic fox
4 Flag rektor
5 Flag jest
6 Flag zampar
7 Flag sunlight
8 Flag fremkalling
9 Flag rebuttal
10 Flag innbruddstyv
11 Flag vägbeläggning
12 Flag kneblet
13 Flag brennhår
14 Flag mumla vresigt
15 Flag myke
16 Flag proposition
17 Flag pass
18 Flag tjatre

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 126 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 277 0 2022-10-17 23:14:50
röja 926 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2110 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7313 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1882 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2470 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5390 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6207 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6700 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1640 - seconds.

mobiltelefon