logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

4 result(s) found for liberal:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engliberal
norpolitics - general [a]: venstre-, venstreorientert
education [a]: lærerik
politics [a]: liberal, venstreorientert
person [a]: gavmild, frikost, vidsynt, tolerant, fordomsfri
politics - general - man [n]: venstreliberal [u], liberal [u]
politics - general - woman [n]: venstreliberal [u], liberal [u]
spapolitics - general [a]: de izquierda
education [a]: liberal
politics [a]: liberal, de izquierda, izquierdista
person [a]: liberal, generoso, dadivoso, de criterio amplio, tolerante
politics - general - man [n]: izquierdista [m]
politics - general - woman [n]: izquierdista [f]
swepolitics - general [a]: vänster-, vänsterorienterad
education [a]: allmänbildande
politics [a]: liberal, vänsterorienterad
person [a]: givmild, frikostig, vidsynt, tolerant, fördomsfri
politics - general - man [n]: vänsteranhängare [u], liberal [u]
politics - general - woman [n]: vänsteranhängare [u], liberal [u]
Synonyms:
 1. [adj]: broad, large-minded, tolerant, broad-minded [st]
 2. [adj]: left [st]
 3. [adj]: civil-libertarian [st], liberalistic [st], neoliberal [st], progressive [st], reformist [st], reform-minded [st], socialized [st], socialised [st], welfarist [st], welfare-statist [st], left [rt]
 4. [adj]: big, bighearted, bounteous, bountiful, freehanded, handsome, giving, openhanded, generous [st]
 5. [adj]: free, loose, inexact [st]
 6. [n]: liberalist, progressive, adult [gt], grownup [gt]
 7. [n]: adult [gt], grownup [gt]
antonyms:
 1. [adj]: conservative
 2. [n]: conservative
Derived terms:illiberal, illiberality, liberalism, liberalize, liberalness, armchair liberal, illiberally, liberal arts, liberal party, liberalisation, liberalise, liberalist, liberalistic, liberality, liberalization, liberally, neoliberal, neoliberalism
Anagrams:air bell, braille
Example:
 1. Mr. White is a liberal politician.
 2. Take a liberal view of young people.
 3. He is a so called liberal.
 4. He is liberal with his money and buys a lot of presents.
 5. Her father is liberal with money.
 6. Senator Kerry was considered a liberal.
 7. Hes had a liberal upbringing.
 8. There are two major political parties in the United States: the conservative Republican Party, and the liberal Democratic Party.
 9. Tom is a very liberal person.
 10. Mary is a liberal.
 11. I have a liberal neighbor.
 12. Therefore, putting on one side imaginary things concerning a prince, and discussing those which are real, I say that all men when they are spoken of, and chiefly princes for being more highly placed, are remarkable for some of those qualities which bring them either blame or praise; and thus it is that one is reputed liberal, another miserly, using a Tuscan term; one is reputed generous, one rapacious; one cruel, one compassionate; one faithless, another faithful; one effeminate and cowardly, another bold and brave; one affable, another haughty; one lascivious, another chaste; one sincere, another cunning; one hard, another easy; one grave, another frivolous; one religious, another unbelieving, and the like.
 13. The publishers of that newspaper are very liberal.
 14. Tom is a liberal.
 15. Hes a bleeding-heart liberal.
 16. Shes a bleeding-heart liberal.
 17. Im no bleeding-heart liberal.
 18. Tom is a bleeding-heart liberal.
 19. I was surprised to learn that Tom was a liberal.
Results found in Norwegian dictionary
norliberal
engpolitics [a]: liberal
politikk - allmenn - mann [n]: left-winger, leftist, liberal
politikk - allmenn - kvinne [n]: left-winger, leftist, liberal
policy - man [n]: Liberal
politikk - kvinne [n]: Liberal
spapolitics [a]: liberal
politikk - allmenn - mann [n]: izquierdista [m]
politikk - allmenn - kvinne [n]: izquierdista [f]
policy - man [n]: liberal [m]
politikk - kvinne [n]: liberal [f]
swepolitics [a]: liberal
Synonyms:uinnskrenket, løssluppent, ledig, løs, ubehindret, ubunden, utvungent, selvstendig
Derived terms:liberalisere, liberalisme, venstreliberal, liberalitet
Example:
 1. Det er jo et lyspunkt i en situasjon som ellers er illevarslende nok for de krefter som helhjertet ønsker å arbeide for et samfunn der konservativ og liberal politikk skal være toneangivende.
 2. Jeg har ikke lyst til å bruke hverken ordene liberal eller konservativ i en slik sammenheng.
 3. Mens det populært var antatt at et bilde var utuktig hvis det fremhevet eller viste aktiv bruk av kjønnsorganer, kom departementets jurister frem til en noe mer liberal fortolkning.
 4. Norges Kristelige Studentforbund, eller studentbevegelse som organisasjonen het inntil for ett år siden, er vel på mange måter en liberal organisasjon, med dype røtter i Universitetet og dets teologiske fakultet ?
 5. Stern slår alle veier og har en liberal grunnholdning.
 6. Akkurat den siste formuleringen er det med ulyst man ser på trykk som liberal, så sterk som den liberale medvirkning til tanken om velferdssamfunnet har vært.
 7. Altså en relativt liberal oppfordring, som uten store problemer kunne tolkes nokså vidt.
 8. Ambassaden hadde imidlertid også tatt kontakt med kanadiske og britiske imigrasjonsmyndigheter, og kunne meddele at disse landene nok hadde en mer liberal holdning til spørsmålet om hodeplagg eller ikke på pass foto.
 9. Arthur Berg er ikke liberal teolog - for å uttrykke det mildt.
 10. Baldur von Schirach - og ganske spesielt hans hustru Henriette - eksponerte en utpreget liberal, til tider opposisjonell og endog antirasepolitisk kulturholdning.
 11. Bli liberal igjen !
 12. Blir den for liberal - noe som kan være en folkekirkes fristelse - er risikoen at det kristne budskap utvannes og forflates.
 13. Bransjen har ofte vist til anderledes og mer liberal lovgivning i våre naboland og da i første rekke i Sverige.
 14. Bygningsrådet håndhever idag en relativt liberal praksis for frikjøp av parkeringsplasser.
 15. Både - og, på den ene, men på den annen side, Venstre det stemmer igjen - Torodd Karlsten i Stavanger Aftenblad, den berømte avisen er offisielt uavh. liberal.
 16. Både Husebø og Skauge forsøker å opprettholde myten om at norsk militærnekterlovgivning er svært liberal i verdensmålestokk.
 17. Da fastslo en liberal høyesterett at staten New Yorks offentlig instituerte bønnestund var i strid med konstitusjonen.
 18. Danskene har hatt en mer liberal holdning enn oss.
 19. De nye reglene for forskriftene for en mer liberal valutaregulering vil tre i kraft 15. juni, opplyser finansminster Rolf Presthus i et brev til Stortingets finanskomite.
 20. Den ansees av de aller fleste for å være meget liberal, men er det først og fremst fordi ikke alle synes å være overbevist om testmetodens riktighet og fordi det kan være mange faktorer som påvirker forholdstallet.
 21. Den britiske regjering annonserte ikke i årets trontale noen endring av lukkingsloven, og hvis regjeringen ikke behandler spørsmålet som hastesak, kan en ny og liberal lukkingslov tidligst tre i kraft i 1986.
 22. Den danske og norske statsminister, henholdsvis Poul Schlüter og Kåre Willoch, i samtale med Susumu Nikaido, visepresident i Japans Liberal Demokratiske Parti, før åpningen av EDUkonferansen.
 23. Den generelle taushetspliktbestemmelse i kommunens sosialadministrasjon er imidlertid langt mer liberal, idet den bare gjelder spørsmål som man får kjennskap til i stillingens medfør om noens private forhold.
 24. Den norske transplantasjonslov fra 1973 er meget liberal.
 25. Den tar også for seg den politiske utvikling i Europa og USA og ofrer bred plass på sentrale figurer bak våre dagers hovedstrømninger som Marx og Edmund Burke, fedre til sosialisme og liberal konservatisme.
 26. Denne gang er det ikke industrivarene det gjelder, heller ikke landsbruksvarene selv om de stadig presser på EF for å få til en mer liberal landbrukspolitikk.
 27. Denne koalisjonen var i, for seg oppsiktsvekkende nok og brudd på en lang tradisjon, men Ny liberal klubb er et utbryterparti fra liberaldemokratene, og de to partiers synspunkter faller ofte sammen.
 28. Der har man gitt klart uttrykk for at hvis Arbeiderpartiet får makten, vil man gå inn for en liberal innvandringspolitikk.
 29. Deres holdning til økonomiskpolitiske spørsmål er snarere liberalistisk enn liberal.
 30. Dessuten legges det opp til en liberal behandling av de tre nordligste fylkene.
Results found in Spanish dictionary
spaliberal
enginstrucción [a]: liberal, well rounded
politics [a]: liberal
person [a]: generous, bounteous [formal], liberal, unsparing, broad-minded, tolerant, open-handed, open-minded
policy - man [n]: Liberal
política - mujer [n]: Liberal
norinstrucción [a]: lærerik
politics [a]: liberal
person [a]: gavmild, frikost, vidsynt, tolerant, fordomsfri, åpen for nye idéer
policy - man [n]: liberal [u]
política - mujer [n]: liberal [u]
sweinstrucción [a]: allmänbildande
politics [a]: liberal
person [a]: givmild, frikostig, vidsynt, tolerant, fördomsfri, öppen för nya idéer
policy - man [n]: liberal [u]
política - mujer [n]: liberal [u]
Synonyms:
 1. avanzado, progresista, innovador, renovador, reformista
 2. favorecedor, benévolo, generoso, espléndido, humanitario, compasivo, magnánimo, clemente, indulgente, afectuoso, benevolente, afable, bondadoso, apacible, benigno, complaciente, bueno, caritativo, misericordioso, filántropo, tierno, cordial
 3. generoso, dadivoso, espléndido, altruista, desinteresado, desprendido
 4. largo, espléndido, generoso, desprendido, dadivoso, abundante, dispendioso, derrochador
 5. demócrata, socialdemócrata, progresista, independiente, libre, tolerante
 6. espléndido, desprendido, altruista, rumboso, dadivoso, generoso
Derived terms:liberalidad, liberalismo, liberalizar
Anagrams:braille
Example:
 1. Ante la ausencia de poder, la derecha puede ser más liberal que la izquierda.
 2. El Sr. White es un político liberal.
 3. Hay dos partidos políticos grandes en los Estados Unidos: el Partido Republicano conservador, y el Partido Democrático liberal.
 4. Tom es una persona muy liberal.
 5. El senador Kerry era considerado un liberal.
 6. Un liberal en Francia es un hombre de derecha, y en Estados Unidos de izquierda.
Results found in Swedish dictionary
sweliberal
engpolitics [a]: liberal
politik - allmän - man [n]: left-winger, leftist, liberal
politik - allmän - kvinna [n]: left-winger, leftist, liberal
policy - man [n]: Liberal
politik - kvinna [n]: Liberal
norpolitics [a]: liberal
spapolitics [a]: liberal
politik - allmän - man [n]: izquierdista [m]
politik - allmän - kvinna [n]: izquierdista [f]
policy - man [n]: liberal [m]
politik - kvinna [n]: liberal [f]
Synonyms:ohejdad, oinskränkt, lössläppt, oförhindrad, ledig, lös, obehindrad, obunden, otvungen, självständig, independent
Derived terms:liberalisera, liberalism
Similar words:
engLiberal
engliteral
spaliberar
spaliteral
englibel
engliberate
engliberty
Your last searches:
 1. liberalLast searches

# NAL Term
1 Flag diacritic
2 Flag admirable
3 Flag user-friendly
4 Flag disassociate
5 Flag gul
6 Flag signet
7 Flag name
8 Flag presentation
9 Flag sake
10 Flag utter
11 Flag castigate
12 Flag drifte
13 Flag portada
14 Flag revne
15 Flag nominera till
16 Flag alma
17 Flag dressör
18 Flag vodka

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 279 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 437 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1063 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2296 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7653 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2037 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2626 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5548 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6370 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6872 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2020 - seconds.

mobiltelefon