logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for linje:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norlinje
engkjennemerke [n]: line
tegning [n]: line
spakjennemerke [n]: línea [f], raya [f]
tegning [n]: trazo [m]
swekjennemerke [n]: linje
Synonyms:batteri, geledd, kordong, , manngard, rad, rekke, rekkefølge, sekvens, serie, sett, suite, syklus, tog, turnus
Derived terms:basslinje, flylinje, frontlinje, firelinjet strofe, grenselinje, halveringslinje, hoppe over en linje, horisontallinje, horisontlinje, i rett nedstigende linje, jernbanelinje, kystlinje, linjedommer, linjefartøy, loddrett linje, mållinje, midtlinje, parallell linje, plassere på rett linje, rettlinjet, regulærlinje, rettlinje, sidelinje, skillelinje, strandlinje, strømlinje, strømlinjeforme, utenfor sidelinjen, vannlinje, vertikal linje, ytterlinje, linjere, automatisk linjeskift, forreste linje, linje-, linjeavstand, oppstilling på linje, retningslinjer, stømlinjeformet, verselinje, grunnlinje, delelinje
Wiki:Se også linje (mål) En linje er en kontinuerlig rekke med punkter som kan være vannrett, loddrett, diagonal, eller kurvet. Per definisjon er en linje uendelig. Hvis en slik rekke av punkter er begrenset av to punkter i hver ende så kaller vi det ikke en linje men et linjestykke.
Example:
  1. Skriv på annenhver linje.
  2. Den gode oversetter er den som lik en makk kan krype med velbehag rundt i forfatterens hjernegrøt og ta veien ut gjennom tungen for å få bekreftet sine smaksinntrykk og deretter avsette velformede spor på linje etter linje, ark etter ark, til siste side er ferdig – og han igjen blir seg selv og som medlem av den minste og minst påaktede lavtlønnsgruppe melder seg til ny, glad innsats for Guds stedfortredere på jorden, forleggerne.
Results found in Swedish dictionary
Similar words:
norlinse
spalinde
norlinde
norline
spalinaje
norlinje-
engline
Your last searches:
  1. linjeLast searches

# NAL Term
1 Flag suciedad
2 Flag sainar
3 Flag lenguarada
4 Flag farfullar
5 Flag maj
6 Flag aprikos
7 Flag viviente
8 Flag jordskjelv
9 Flag inbilskhet
10 Flag resist
11 Flag usual
12 Flag missanpassad
13 Flag mangan
14 Flag bromsa
15 Flag petroleum
16 Flag long jump
17 Flag motta
18 Flag golfbane

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 331 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 2207 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 588 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1241 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4103 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4980 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5242 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4349 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 4972 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 8814 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1577 - seconds.

mobiltelefon