logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

3 result(s) found for list:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
englist
norgeneral [n]: list [u]
detail [v]: opprekne, nemne, liste
spageneral [n]: lista [f]
detail [v]: enumerar, nombrar uno tras uno
swegeneral [n]: list [u]
detail [v]: uppräkna, nämna, lista
Synonyms:
 1. [n]: listing, database [gt]
 2. [n]: tilt, inclination, lean, leaning, position [gt], spatial relation [gt]
 3. [v]: name, enumerate [gt], recite [gt], itemize [gt], itemise [gt]
 4. [v]: register [gt]
 5. [v]: number, name [gt], identify [gt]
 6. [v]: lean, move [gt]
 7. [v]: heel, lean [gt], tilt [gt], tip [gt], slant [gt], angle [gt]
Derived terms:agriculturalist, annalist, ballistic, ballistic missile, ballistics, be listed, bicyclist, blacklist, blister, calisthenics, callisthenics, capitalist, capitalistic, cellist, colonialist, conversationalist, cyclist, duellist, educationalist, enlist, enlisted, environmentalist, evangelist, existentialist, fatalist, fatalistic, federalist, finalist, glisten, hair stylist, hairstylist, herbalist, idealist, idealistic, imperialist, imperialistic, individualist, individualistic, industrialist, instrumentalist, journalist, journalistic, list price, listen, listen in, listen to, listener, listening, listing, listless[Show less / more]
Anagrams:silt, slit
Example:
 1. Delete his name from the list of the applicants.
 2. Whos gone and messed up my list of names?
 3. Do you think you can make out the list in an hour?
 4. May I see the wine list?
 5. The list is as follows.
 6. Put down your name on the list and pass it on to the next person.
 7. Her name wasnt on the list.
 8. I added his name to the list.
 9. Strike his name from the list.
 10. Dont leave my name out of your list.
 11. Id like you to put me back on the list.
 12. I wonder why they left my name off the list.
 13. Leave it off the list.
 14. The books which are on that list will be difficult to find in Japan.
 15. Add a few more names to the list.
 16. Choose from this list the things youll need on your trip.
 17. This list is inclusive of the past members of the group.
 18. You may choose what to eat from this list.
 19. We can offer these new products at 20% below list price.
 20. Please check all the items on this list.
Results found in Norwegian dictionary
norlist
enggeneral [n]: ledge, list, listing
bedrageri [n]: trick, ruse, maneuver
millitærisk [n]: stratagem [formal], ruse
behavior [n]: deception, deceiving, cheating, deceit, guile [formal], cunning
ribbe [n]: batten, strip of wood
spageneral [n]: saliente [m], lista [f]
bedrageri [n]: ardid [m], treta [f], engaño [m]
millitærisk [n]: estratagema [f], plan [m]
behavior [n]: engaño [m], fraude [m], maña [f], astucia [f]
ribbe [n]: listón [m], tabla de madera [f]
swegeneral [n]: list
Synonyms:
 1. aksel, barre, bom, hevarm, holme, lekte, løftearm, mast, raft, raje, , skåte, sleis, slind, spak, sperre, spett, spildre, staur, stokk, tro, trøe, vagle, vektstang, våg
 2. ansats, beslag, bise, bord, bredd, brem, brett, bryn, egg, fals, fas, fold, frise, grad, grense, hjørne, kant, linning, marg, rabatt, rand, rein, ripe, side, søm
Derived terms:annalist, vaktliste, ballistikk, ballistisk, ballistisk missil, blåøyd idealist, cellist, syklist, evangelist, eksistensialist, fatalist, fatalistisk, føderalist, filatelistisk, filisté, finalist, foredragsliste, fotlist, fotpleiespesialist, gulvlist, hitliste, hjertespesialist, idealist, idealistisk, illistighet, imperialistisk, individualist, individualistisk, instrumentalist, journalistikk, journalist, journalistisk, kapitalist, kapitalistisk, klister, klistermerke, klistre, klistre opp, klistring, kolonialist, kongregasjonalistisk, krigslist, kronlist, liste, liste over døde helter, liste seg, listig, listig tyv, listighet, listig knep[Show less / more]
Anagrams:slit, stil, silt
Example:
 1. Ja, sier det nye eierparet Gunnar og IniCarine Holm, ned til den minste list.
 2. Unnskyld, men du må flytte deg, for jeg skal sette opp en list i taket akkurat her.
 3. Vi må nærme oss romerne med list og lempe.
 4. Den britiske kongefamilie brukte siste år 9,5 millioner kroner på hestehold og 8,8 millioner kroner på biler og bilhold viser Civil List.
 5. Den gamle trebyen på fjellet er oppført på World heritage List som et av verdens mest bevaringsverdige steder.
 6. Det var en list som vippet forsiktig opp og ned en stakket stund før den falt ned ved siden av en som hadde forsøkt på ny personlig rekord i høydehopp.
 7. En talsmann for Sig. Bergesenrederiet stadfestet overfor Lloyds List torsdag at forhandlinger foregår, men avslo forøvrig å kommentere cruiseplanene.
 8. En talsmann for det britiske energidepartement hevder overfor avisen Lloyds List at den norske olje og energiminister Kåre Kristiansen ikke overleverte sin kollega, Peter Walker, noe ultimatum under deres korte møte onsdag, og sier at forhandlingene vil fortsette.
 9. Henger speilet fritt på veggen kan man sette opp en list og evt. hengsle speilet til listen.
 10. I slike tynne lister er det da best å forbore de fire hullene i hver list, ellers vil treet lett flekke.
 11. I økter a 20 sekunder kjøres det intensivt med skøytelignende øvelser ; skøytegang i flere varianter med og uten list, og svingtrening i tau bundet fast til ribbeveggen - som henger støtt tross mange og helhjertede forsøk på å rive den løs.
 12. Ifølge Lloyds List forhandler de norske eierne om nybyggingskontrakter for tilsvarende skip, som kan gi arbeide til norske, nederlandske og kinesiske verft.
 13. Ifølge Lloyds List skal Statoil ha hatt kontakt med tre britiske oljeselskaper, og avisen mener at BP kanskje er den mest aktuelle samarbeidspartner.
 14. Lloyds List skriver at Statoil selvsagt håper at en investering i den britiske sektor skal bli lønnsom i seg selv, men fremholder at geologiske informasjoner fra prøveboringer på den britiske siden av sektorlinjen også kan komme til å gi verdifulle opplysninger om strukturer som strekker seg inn i den norske sektor.
 15. Lloyds List skriver imidlertid at kilder som står den britiske regjering nær, hevder at britene ikke har til hensikt å modifisere sine krav med hensyn til ilandføring av våtgassen fra Sleipnerfeltet, eller når det gjelder fordelingen av varer og tjenester i forbindelse med utbyggingen.
 16. Med list og lempe fikk hun instituttet og andre offentlige etater interessert i sine planer.
 17. Med list og lureri, eller frapperende krigskunst, setter de alle treske tyranner til veggs.
 18. Men ved nesten umerkelige nyanseringer i det blå og uhyre enkle innsmett av hvitt eller sort eller en list, får hun frem det mest forbausende lys, som liksom spres utover.
 19. Og hverken list eller lempe lokker bryggerimesteren til å gi oss oppskriften.
 20. Overgangen kan dekkes av en list som stiftes på - og som samtidig brukes til ekstra feste av dampsperren.
 21. Da den tekniske kompetansen i de franske bedriftene som har deltatt fra begynnelsen av det norske oljeeventyret ikke kan betviles, fører Statoils valg med hensyn til bidders list til uro.
 22. Dette står å lese i Lloyds List tirsdag.
 23. En list, vinkeljern el. lign. er like bra.
 24. En melding i Financial Times og Lloyds List om at Royal Viking Line skal ha konkrete planer om å bestille et fjerde luksuscruiseskip, tilbakevises av Knut Utstein Kloster jr.
 25. Folketroen verdsetter ikke bare fromhet og gudfryktighet, men også den kløktige list - og helst i samme person.
 26. For ukens oppgave, som i utgangspunktet virker uangripelig, lar seg allikevel løse med list og lempe.
 27. Fra det perspektivet er hverken Arbeiderpartiets stemmefremgang ved siste stortingsvalg, eller de to sentrumspartiers styrkede stortingsrepresentasjon med hjelp av list og listeforbund så overbevisende.
 28. Igår meldte den engelske skipsfartsavisen Lloyds List at Norway fikk karakteren ikke godkjent i en renholds og hygienetest foretatt av norske helsemyndigheter.
 29. Lloyds List skriver at også andre store oljeselskaper er i gang med lignende tiltak.
Results found in Swedish dictionary
swelist
enggeneral [n]: ledge, list, listing
bedrägeri [n]: trick, ruse, maneuver
millitærisk [n]: stratagem [formal], ruse
behavior [n]: deception, deceiving, cheating, deceit, guile [formal], cunning
ribba [n]: batten, strip of wood
norgeneral [n]: list
spageneral [n]: saliente [m], lista [f]
bedrägeri [n]: ardid [m], treta [f], engaño [m]
millitærisk [n]: estratagema [f], plan [m]
behavior [n]: engaño [m], fraude [m], maña [f], astucia [f]
ribba [n]: listón [m], tabla de madera [f]
Synonyms:bom, holme, lyftarm, mast, , spärra, stock, tro, ansats, bord, bräde, ägg, fris, grad, gräns, hörn, kant, märg, rabatt, rand, ren, sida, nåt
Derived terms:alkoholist, annalist, arbetslista, ballistik, ballistisk, ballistisk robot, blåögd idealist, cellist, cyklist, evangelist, existentialist, fatalist, fatalistisk, federalist, filatelist, filatelistisk, filisté, finalist, föredragningslista, fotlist, fotvårdsspecialist, golvlist, hitlista, hjärtspecialist, idealist, idealistisk, illistighet, imperialistisk, individualist, individualistisk, instrumentalist, journalist, journalistisk, kapitalist, kapitalistisk, klister, klistermärke, klistra, klistrad dummy, klistrig, klistring, kolonialist, kongregationalistisk, krigslist, krönlist, lista, lista över stupade hjältar, lista sig, listig, listig tjuv[Show less / more]
Anagrams:slit, stil
Similar words:
spalisto
norlise
englift
norlikt
englisp
norlitt
spalis
Your last searches:
 1. listLast searches

# NAL Term
1 Flag anxiously
2 Flag sagd
3 Flag conceptual
4 Flag knallpistol
5 Flag tina upp
6 Flag knipetang
7 Flag radikalism
8 Flag firelinjet strofe
9 Flag rabiat
10 Flag personligen
11 Flag farger
12 Flag invecklad
13 Flag tres cuartos
14 Flag shed
15 Flag knuselske
16 Flag läkt
17 Flag enquire
18 Flag turn sour

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 2396 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 2896 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 3172 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 2590 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 3194 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 5167 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 3204 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 3768 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 6379 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 5902 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.2018 - seconds.

mobiltelefon